Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 63/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Nẫu
Ngày ban hành: 18/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 63/2007/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 18 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY HOẠCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG, DỊCH VỤ XOA BÓP, CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010;
Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú; Báo cáo thẩm tra số 32/BCTT-KTXH ngày 12 tháng 07 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về quy hoạch ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận Tân Phú giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ karaoke

- Hiện trạng số điểm đang hoạt động 12 điểm (danh sách đính kèm).

- Quy hoạch giai đoạn 2006 - 2008:

+ Giữ nguyên hiện trạng đơn vị đang hoạt động kinh doanh.

+ Số điểm cho phép tiếp tục hoạt động 12 điểm, tái cấp phép (danh sách đính kèm), nếu không có vi phạm đến mức thu hồi giấy phép kinh doanh.

+ Cấp mới: chỉ cấp cho các cơ sở lưu trú du lịch được công nhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

- Quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010:

+ Số điểm cho phép tiếp tục hoạt động: 12 điểm, tái cấp phép (danh sách đính kèm).

+ Cấp mới: 27 điểm là 20 khu dân cư mới (danh sách đính kèm), 2 Trung tâm Thương mại dịch vụ, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận, 02 Câu lạc bộ Thể dục Thể thao quận, Trung tâm Sinh hoạt Thanh niên, Nhà Văn hóa Công nhân quận và các cơ sở lưu trú du lịch được công nhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

2. Ngành kinh doanh vũ trường:

- Hiện trạng số điểm đang hoạt động không có cơ sở nào.

- Quy hoạch giai đoạn 2006 - 2008:

+ Chỉ cấp các cơ sở lưu trú du lịch được công nhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

- Quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010

+ Cấp mới 03 điểm là Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận, Trung tâm Sinh hoạt Thanh niên quận, Nhà Văn hóa Công nhân quận.

3. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage):

- Hiện trạng đang hoạt động 02 điểm (danh sách đính kèm).

- Quy hoạch 2006 - 2008:

+ Giữ nguyên hiện trạng các đơn vị đang hoạt động kinh doanh.

+ Số điểm tiếp tục hoạt động 02 điểm tái cấp phép (theo danh sách đính kèm), nếu không vi phạm đến mức đình chỉ hoạt động kinh doanh.

+ Cấp mới: chỉ cấp mới các cơ sở lưu trú du lịch được công nhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

- Quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010

+ Số điểm cho phép tiếp tục hoạt động 02 điểm tái cấp phép (danh sách đính kèm).

+ Cấp mới cho Trung tâm Y tế Dự phòng quận, các bệnh viện trong quận, các cơ sở lưu trú du lịch được công nhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

4. Ngành nghề kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

- Hiện trạng đang hoạt động 41 điểm (danh sách đính kèm).

- Quy hoạch giai đoạn 2006 - 2008

+ Số điểm cho phép tiếp tục hoạt động 29 cơ sở (danh sách đính kèm). Hiện còn 12 doanh nghiệp (danh sách đính kèm) đang được Sở Du lịch xem xét công nhận xếp hạng sao, nếu đạt chuẩn theo quy định sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, nếu không được công nhận thì giao Ủy ban nhân dân quận đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư rút giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Cấp mới: chỉ cấp các cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện được công nhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

- Quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010

+ Cấp mới quy hoạch phát triển các cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện được công nhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban nhân dân quận trước mắt tạm ngừng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường theo Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai các bước tiếp theo.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 07 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND ngày 18/07/2007 về việc quy hoạch ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận Tân Phú giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.750

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71