Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 338/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 338/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 23/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 338/2014/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 23 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII – KÌ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 323/2013/NQ-HĐND , ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2014;

Sau khi xem xét Báo cáo số 144/BC- UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo tổng hợp thẩm tra số 121/ BC-HĐND, ngày 14/7/2014 của Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với nội dung đánh giá về tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, Hội đông nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2014

Năm 2014 là năm thứ tư của kế hoạch 5 năm 2011-2015 diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011-2013 đạt thấp so với mục tiêu kế hoạch, tình hình an ninh – trật tự khu vực biên giới và hoạt động đối ngoại chịu tác động sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta…Bên cạnh những khó khăn và thách thức, tỉnh cũng có những điều kiện thuận lợi, đó là Đảng và Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm ưu tiên đầu tư cho các tỉnh khó khăn nói chung, tỉnh Điên Biên nói riêng; đặc biệt, Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức ở cấp quốc gia đã thu hút được sự chú ý, quan tâm của nhân dân cả nước hướng về Điện Biên, là điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ du lịch, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên một số mặt như sau:

1. Trên lĩnh vực kinh tế

- Dự ước tổng sản phẩm (GDP) 6 tháng đầu năm 2014( theo giá so sánh năm 2010) ước tăng 8,18% so với cùng kì năm 2013 ( kế hoạch tăng 9,52%; 6 tháng đầu năm 2013 tăng 7,58%), trong đó khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,92%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 9,29% khu vực dịch vụ tăng 10,42%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Khu nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 27,01%, giảm 2,45% so với cùng kì năm trước, khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 31,14%, giảm 0,05% so với cùng kỳ năm trước, khu vực dịch vụ chiếm 41,85%, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt kết quả tích cực, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì, phát triển đàn gia súc, gia cầm và bảo đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm ước đạt 121.352 tấn, tăng 7,29% so với cùng kỳ năm trước; đặc biệt là lúa đông xuân, thời tiết thuận lợi nên sản lượng đạt khá so với các năm trước. Các cây công nghiệp dài ngày được chú trọng phát triển như: Cao su, cà phê, chè.

- Sản xuất công nghiệp duy trì và đạt ở mức khá, dự ước giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 1.002,6 tỷ đồng, tăng 9,84% so với cùng kỳ năm 2013. Giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.550 tỷ đồng, tăng 11,86% so với cùng kỳ năm 2013. Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển cả về quy mô, giá trị và chất lượng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 14,29% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu ước đạt 10,54 triệu USD, đạt 58,57% kế hoạch năm, tăng 38,91% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu ước đạt 3 triệu USD, đạt 21,4% kế hoạch năm, bằng 65% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu ngân sách đạt khá, dự ước 6 tháng đầu năm đạt 3.389 tỷ đồng , đạt 53,31% dự toán năm 2014, tăng 8,74% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó thu nội địa ước đạt 321 tỷ đồng, đạt 56,3% dự toán, tăng 32,34% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng chi ngân sách địa phương 2.851 tỷ đồng, đạt 44,85% kế hoạch giao, tăng 13,16% so với cùng kỳ năm 2013.

- Tổng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là 2.176 tỷ 217 triệu đồng, dự ước khối lượng xây lắp hoàn thành 6 tháng đầu năm ước đạt 970 tỷ đồng, bằng 44,59% kế hoạch vốn giao, giải ngân đến 31/5/2014 được 412 tỷ 190 triệu đồng. Công tác quản lý vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước tiếp tục được tăng cường.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội

- Các mặt văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội , xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm chăm lo và có những chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Đã thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt là Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 5 huyện nghèo 30a, 2 huyện nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tích cực thực hiện; đã giải quyết việc làm mới cho 4.441 lao động; tuyển mới đào tạo nghề cho 3.307 lao động, tăng 5,85 so với cùng kỳ năm trước.

- Tỉnh Điện Biên đã tích cực, chủ động phối hợp với Văn phòng trung ương Đảng, Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điên Biên Phủ; đây là lần đầu tiên được tổ chức ở cấp quốc gia với trên 50 hoạt động, sự kiện; đặc biệt là Lễ diễu binh, diễu hành, mít tinh kỷ niệm vào sáng ngày 07/5/2014. Nhân kỷ niệm 60 năm, tỉnh đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của một số địa phương với tổng nguồn hỗ trợ là 59,3 tỷ đồng; trong đó: Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 33 tỷ đồng, thành phố Hà Nội hỗ trợ 11 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 5 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 3 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 3 tỷ đồng…để đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và làm công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

3. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, tư pháp, thanh tra và phòng chống tham nhũng được quan tâm tổ chức triển khai thực hiện

- Chương trình cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện từ cấp tỉnh đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

- Tiếp tục triển khai xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt và thuyên chuyển cán bộ đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách đối với cán bộ, công chức viên chức.

- Nghiêm túc triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch được duyệt, tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người kéo dài.

4. Quốc phòng an ninh đối ngoại

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 2 tuyến biên giới Việt – Lào và Việt – Trung cơ bản ổn định. Tuy nhiên với việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước ta và một số hoạt động gây căng thẳng trên biên giới đất liền đã có tác động đến tình hình an ninh biên giới của tỉnh. Triển khai có hiệu quả kế hoạch quân sự địa phương, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả khu vực biên giới và nội địa; đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện trong dịp tổ chức kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tiếp tục đẩy mạnh tấn công truy quét các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm hình sự và kinh tế; xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự xã hội.

- Quan hệ với các tỉnh Bắc Lào tiếp tục tăng cường; tạo điều kiện cho các đoàn Đại sứ quán, tổ chức quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh theo chủ trương tăng cường, mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2014 còn một số tồn tại như:

- Trong lĩnh vực kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế mặc dù đã có chuyển biến tích cực hơn so với năm 2013 nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng vẫn còn thấp.

Thực hiện kế hoạch trồng mới cây cà phê còn chậm so với kế hoạch và cùng kỳ những năm gần đây. Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng còn tồn tại, tiến độ thực hiện kế hoạch giao đất giao rừng còn chậm; vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng vẫn diễn ra. Một số sản phẩm công nghiệp mặc dù đã có mức tăng trưởng khá song vẫn còn nhiều sản phẩm chưa đạt 50% kế hoạch. Tiến độ triển khai các dự án phát triển sản xuất công nghiệp chậm so với dự kiến . Việc khai thác vật liệu xây dựng thông thường như đá, cát sỏi ở một số địa bàn còn khó khăn.

- Trong quản lý đầu tư xây dựng:

Tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý; tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án trọng điểm còn chậm. Công tác quản lý của một số chủ đầu tư còn buông lỏng, chất lượng xây dựng một số công trình chưa đảm bảo. Công tác quản lý vận hành công trình sau đầu tư. Công tác quyết toán dự án hoàn thành vẫn còn chậm trễ. Tình trạng dư ứng ở các công trình đầu tư XDCB còn lớn nhưng chậm được thu hồi.

- Trong lĩnh vực VH – XH:

Một số cơ chế chính sách và biện pháp trợ giúp xóa đói giảm nghèo chưa thật phù hợp, việc tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, còn mang tính bao cấp, làm nảy sinh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Chỉ tiêu lao động vẫn đạt thấp. Các tệ nạn xã hội còn phức tạp,hiệu quả công tác cai nghiện ma túy còn thấp, tỷ lệ tái nghiện còn cao. Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS có xu hướng được kiểm soát nhưng tỷ lệ nhiễm còn cao, nhiều đối tượng nhiễm chưa được quản lý.

Công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh tại tuyến cơ sở còn yếu, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tỷ suất chết mẹ, tỷ suất tử vong trẻ em giảm hơn so với cùng kỳ, nhưng vẫn còn rất cao so với trung bình toàn quốc, nhất là tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh.

- Về quốc phòng an ninh:

An ninh chính trị có tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, đặc biệt là tình hình ngoại biên ở khu vực biên giới Việt – Trung khi Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự gây căng thẳng. Hoạt động tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông” vẫn tiếp diễn; tình hình dân di dịch cư tự do chưa được ngăn chặn triệt để. Hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tình hình tội phạm về ma túy vẫn diễn ra phức tạp và có xu hướng gia tăng; tình trạng tái trồng cây thuốc phiện vẫn diễn ra ở một số vùng sâu, vùng xa.

II. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014

Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp khó lường; đặc biệt các vấn đề phát sinh liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta. Trong 6 tháng cuối năm cần tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành, nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổ định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phấn đấu đạt các mục tiêu đã đề ra của năm 2014; các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Về phát triển kinh tế

a, Sản xuất nông lâm nghiệp

- Đẩy mạnh sản xuất lương thực vụ mùa và các cây trồng vụ đông, phấn đấu sản lượng lương thực cả năm đạt và vượt chỉ tiêu 236,58 ngàn tấn.

- Tập trung hoàn thành kế hoạch trồng mới các loại cây công nghiệp, trọng tâm là cà phê, cao su, rà soát quy hoạch phát triển các cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt là cây cao su. Mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày; duy trì ổn định tốc độ phát triển đàn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản.

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu bảo vệ phát triển rừng năm 2014, đặc biệt là công tác giao đất giao rừng, chỉ tiêu trồng rừng mới năm 2014 gắn với thực hiện kế hoạch khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng và các dự án trồng rừng sản xuất của doanh nghiệp.

b, Sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ

- Nâng cao tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các ngành và sản phẩm trong 6 tháng đầu năm còn đạt thấp. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu hút du khách và doanh thu dịch vụ du lịch năm 2014. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, giá trị thị trường hàng hóa đáp ứng yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát. Tiếp tục khai thác pháp huy lợi thế của các cửa khẩu để nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển sản xuất, đi lại, giao lưu kinh tế, văn hóa của nhân dân. Hiện đại hóa, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường hoạt động xuất, nhập khẩu; tiếp tục khai thác phát huy lợi thế của các cửa khẩu trên địa bàn.

c, Về tài chính, ngân hàng

- Tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ thuế, xây dựng và đề ra các giải pháp quyết liệt hơn phấn thực hiện vượt mức chỉ tiêu thu HĐND tỉnh giao từ 5% trở lên. Tăng cường kỷ cương kỷ luật trong chi tiêu công quỹ, kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Giao bổ sung nhiệm vụ thu, chi cho các cấp, các ngành để sát với tình hình thực hiện.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại địa phương, phấn đấu đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn tín dụng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng với lãi suất phù hợp.

d, Đầu tư phát triển

Đẩy mạnh tiến độ xây dựng và giải ngân thanh toán vốn đầu tư, phấn đấu giải ngân toàn bộ số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã giao. Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu hồi vốn tạm ứng. Đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án hoàn thành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng các công trình đầu tư xây dựng. Rà soát giải quyết vướng mắc phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư, nhất là hệ thống công trình thủy lợi đã hoàn thành bàn giao.

2.Thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm

Tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, phấn đấu đạt những mục tiêu cơ bản theo yêu cầu đối với dự án Tái định cư thủy điện Sơn La, Đề án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển KTXH bảo đảm quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé ( Đề án 79), chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đôn đốc đẩy nhanh tốc độ Chương trình xây dựng nông thôn mới.

3. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo

- Nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo; tăng cường tuyên truyền vận động từng bước thay đổi nhận thức của nhân dân và chính quyền cơ sở và công tác xóa đói giảm nghèo.

- Mở rộng địa bàn và đối tượng được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng sử dụng methadone; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia và phòng chống HIV/AIDS. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không đế dịch lớn xảy ra; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

- Chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2014 – 2015; hoàn thiện thủ tục công nhận đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đẩy nhanh tiến độ phổ cập Giáo dục tiểu học đúng đọ tuổi mức độ 2. duy trì và giữ vững chuẩn phổ cập về phổ cập giáo dục THCS. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tăng quy mô, chất lượng hiệu quả đào tạo tại các trường Cao đẳng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của tỉnh.

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;Phối hợp triển khai tổ chức các hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rông trong năm 2014 theo Khung kế hoạch hợp tác; tiếp tục thực hiện đề án Xây dựng bản văn hóa dân tộc để phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến 2015.

4. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp; thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014.

- Tiếp tục thực hiện chương trình công tác thanh tra theo kế hoạch, phát hiện kịp thời các sai phạm và xử lý dứt điểm các sai phạm sau thanh tra. Tổ chức tốt kế hoạch phòng chống tham nhũng , lãng phí; triển khai tích cực việc kê khai thu nhập cá nhân. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.

- Rà soát, công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế và đảm bảo sự thống nhất trong áp dụng. Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 và các văn bản luật mới được ban hành. Triển khai thực hiện Quyết định số 09/ 2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chuẩn và tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.

5. Về củng cố quốc phòng – an ninh

- Bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội; giải quyết linh hoạt, kịp thời các vấn đề phát sinh trên 2 tuyến biên giới, nhất là những vấn đề đang tiềm ẩn căng thẳng trên tuyến biên giới Việt – Trung; Khắc phục tình trạng di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tội phạm hình sự , ma túy; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia.

- Tổ chức tốt kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Nhé và huyện Tủa Chùa. Triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và ma túy. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tai nạn giao thông.

III. Giải pháp tổ chức thực hiện

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc hệ thống giải pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 đã được UBND tỉnh chỉ đạo, các ngành, các địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp trọng tâm sau:

1. Lĩnh vực kinh tế

- Tăng cường công tác chỉ đạo mùa vụ, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chủ động phòng chống giảm nhẹ hậu quả thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2014. Rà soát toàn bộ tình hình khai thác các công trình thủy lợi sau đầu tư để giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh công tác khai hoang. Tăng cường chỉ đạo quyết toán các công trình thủy lợi sau đầu tư để giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh công tác khai hoang. Tăng cường chỉ đạo quyết đạo quyết toán các chương trình 327, 661; đẩy nhanh tiến độ công tác giao đất, giao rừng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; phát triển mở rộng diện tích trồng mới cao su, cà phê, chè theo quy hoạch, kế hoạch được giao.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh; sớm đưa công trình thủy điện Nậm Mức, Nậm He đi vào hoạt động, giải quyết vướng mắc về nguyên liệu cho nhà máy chế biến gỗ tại Tuần Giáo. Nghiên cứu việc quản lý nhăm khai thác có hiệu quả khu vực hồ Pa Khoang huyện Điện Biên.

- Tập trung xây dựng và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn vướng mắc, kiến nghị thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015.

2. Tập trung đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số chương trình dự án trọng điểm

- Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé đến năm 2015.

- Dự án di dân, TĐC dự án thủy điện Sơn La.

- Triển khai, thực hiện Kết luận số 85 ngày 24/1/2014 của Bộ Chính trị. Báo cáo các Bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng CP để triển khai thực hiện Đề án phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh ở 29 xã biên giới.

- Chuẩn bị các điều kiện sơ kết, đánh giá các nghị quyết, các mục tiêu phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Đại hội đề ra. Sớm nghiên cứu xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển lâm nghiệp trong nhiệm kỳ tới.

3. Lĩnh vực xã hội

- Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là trên địa bàn các huyện nghèo, xây dựng mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng; thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chính sách trợ giúp để người nghèo vươn lên thoát nghèo.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao; công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp đầy đủ kịp thời; đa dạng hóa các hình thức dạy nghề; đa dạng hóa các hình thức dạy nghề. Định hướng cho người lao động tự chọn nghề, tự chọn hình thức đào tạo, tự tìm kiếm cơ hội việc làm. Có biện pháp tích cực trong xuất khẩu lao động, vận động các đối tượng là sinh viên tốt nghiệp ra trường nhưng chưa có việc làm và các đối tượng khác đi xuất khẩu lao động.

- Tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán phụ nữ và trẻ em, xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Đổi mới công tác quản lý cai nghiện, có giải pháp cụ thể trong thực hiện điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone đạt chỉ tiêu theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tăng cường các giải pháp thực hiện tốt công tác ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ y bác sỹ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo qui định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh lần thứ II năm 2014.

- Đẩy nhanh tiến độ, triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Cống tỉnh Điện Biên( Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 28/2/2012 của UBND tỉnh).

4. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng chống tham nhũng.

- Tăng cường thực hiện công tác CCHC; nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành; đôn đốc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành. Xây dựng chính quyền cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã; thường xuyên đánh giá năng lực, trình độ cán bộ để bố trí đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

- Chủ động thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng ở các cấp, các ngành; xử lý nghiêm các vụ tham nhũng lãng phí.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, nhất là cơ sở.

5. Quốc phòng – an ninh

- Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, duy trì quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương giáp biên, phối hợp quản lý tốt dân cư, phòng chống tội phạm. Chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm để thực hiện tốt kế hoạch quân sự quốc phòng địa phương, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên biên giới và nội địa; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

- Tăng cường đưa cán bộ về cơ sở đảm bảo an ninh trật tự; vận động nhân dân đấu tranh với âm mưu phá hoại của kẻ địch, phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội. Không ngừng củng cố mở rộng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, nâng cao sự chủ động khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2014 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 338/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.474
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57