Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 06/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

(Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết sô 01/2017/CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết sô 130/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017;

Xét tờ trình s 4004/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra sô 374/BC-HĐND ngày 03 tháng 07 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2017; trong đó nhấn mạnh một số nội dung như sau:

I. KT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH T - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so cùng kỳ; tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,76% (cùng kỳ tăng 7,47%); chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khu vực dịch vụ tăng 7,4% (chiếm 58,2%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,2% (chiếm 23,3%), khu vực nông lâm thủy sản tăng 5,9% (chiếm 0,7%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,8% (chiếm 17,8%); xuất khẩu tăng 20,3% (không tính giá trị dầu thô). Thu ngân sách nhà nước đạt 49,78% dự toán, tăng 17,53% so cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt 20.479 doanh nghiệp, tăng 12% so cùng kỳ; tổng vốn đăng ký và bổ sung của các doanh nghiệp đạt 572.184 tỷ đồng, tăng gấp 2,15 lần so cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 2,24 tỷ USD, tăng gấp 2 lần so cùng kỳ. Nhiều giải pháp được triển khai tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh; triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường. Công tác quản lý đô thị, quy hoạch ngành và lĩnh vực được tiếp tục triển khai, khu vực đô thị phủ kín quy hoạch phân khu 1/2000; công tác quản lý, lập lại trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè trên địa bàn đạt được kết quả bước đầu. Nhiều công trình hạ tầng được khởi công hoặc hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng và có tiến bộ. Số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng tăng 2,6% so cùng kỳ. Chất lượng cung cấp nước sạch cho nhân dân tiếp tục nâng cao. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể dục thể thao... có tiến bộ và đạt kết quả tích cực. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với phong trào "Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn", vận động quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc",...đặc biệt là huy động nguồn lực của nhân dân thành phố chăm lo cho đồng bào nghèo, thực hiện đợt cao điểm chăm lo các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách có công. Nhiều hoạt động đối ngoại được triển khai có hiệu quả, toàn diện, gắn kết đầu tư và mở rộng hội nhập với khu vực và thế giới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhìn chung, nhân dân thành phố đồng thuận đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và thách thức, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là thách thức rất lớn. Hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai phục vụ phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp chưa tương xứng với khả năng đóng góp của hai khu vực này trong phát triển kinh tế. Công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm. Tiềm năng du lịch chưa được phát huy đầy đủ. Môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của kinh tế thành phố tuy có cải thiện nhưng chưa đánh giá được định lượng và chưa đạt yêu cầu; trong 5 tháng đầu năm có 996 doanh nghiệp giải thể và 8.992 doanh nghiệp, chi nhánh tạm ngưng hoạt động, khóa mã số thuê. Ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ trong sản xuất chưa có chuyển biên mạnh mẽ. Cải cách thủ tục hành chính có chuyển biên nhưng chưa đồng bộ, kết quả còn hạn chế. Việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân về ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quá tải bệnh viện, xây dựng thay thế các chung cư đã xuống cấp chưa đạt yêu cầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ -VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017:

Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được Ủy ban nhân dân thành phố trình và bổ sung tại kỳ họp. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo điều hành các nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp ổn định, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, bảo đảm tốc độ tăng trưởng năm 2017; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017 đã được thông qua tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX như: tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,4% - 8,7%, tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 36% trở lên, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP, thu ngân sách đạt 100% dự toán.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch về phát triển kinh tế tư nhân tạo động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của kinh tế nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

2. Triển khai quyết liệt thực hiện 7 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; cuối năm 2017 đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện mỗi chương trình, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các đơn vị, người đứng đầu trong thực hiện từng chương trình. Khẩn trương hoàn thành Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020 gắn với hoàn thành Đề án "Cơ chế, chính sách đột phá để thành phố phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng, cả nước theo Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị".

Triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường bán lẻ, gắn sản xuất với lưu thông và tiêu thụ, phát triển nhanh thương mại điện tử, tiếp tục thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư. Hoàn thành Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng sản phẩm du lịch chủ lực của thành phố, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ và Đề án khởi nghiệp của thành phố. Tiến hành đánh giá quy mô, vai trò và hiệu quả các mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp thành phố hiện nay (hộ nông dân sản xuất và kinh doanh độc lập, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông nghiệp), xác định các mô hình sản xuất cơ bản cần hỗ trợ phù hợp để nông nghiệp thành phố hướng tới nông nghiệp công nghệ cao và thành phố trở thành trung tâm giống cây, giống con cho Vùng phía Nam và có sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao.

3. Tập trung chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chú ý cốt cao độ xây dựng phù hợp với các lưu vực thoát nước và quy hoạch sử dụng đất của thành phố. Dành tỷ lệ đất hợp lý cho phát triển dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp thành phố phù hợp với cơ cấu các ngành kinh tế của thành phố và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Rà soát, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và các giải pháp chống ngập nước của thành phố qua thực tế chống ngập 15 năm qua, tác động của điều kiện địa hình thành phố, sự thay đổi về lượng mưa và tần suất mưa lớn, sự thay đổi về đỉnh thủy triều, tần suất thủy triều cao, nước biển dâng do biến đổi khí hậu và thực tế nền đất của thành phố đang trong quá trình lún dần liên tục.

4. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thiết thực các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, liên kết hợp tác đầu tư.

Thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính và thể chế hành chính (phân cấp, ủy quyền), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp tại mỗi sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index). Triển khai từ quý III năm 2017 cơ chế một cửa cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tổ chức đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính công thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, với sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc thành phố.

5. Triển khai các giải pháp quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuê, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuê. Điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đúng quy định, siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung kiểm tra lĩnh vực chi tiêu ngân sách và mua sắm, quản lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Tập trung giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước. Đồng thời triển khai các giải pháp có tính đột phá để tăng cường huy động, khai thác các nguồn vốn xã hội hóa trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh hình thức đối tác công - tư để phát huy nguồn vốn xã hội đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng của thành phố; thực hiện nhanh, đồng bộ các dự án, công trình cấp bách, trọng điểm, nhất là các công trình, dự án giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến giảm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị ven kênh rạch... Phấn đấu cuối năm 2017, triển khai các dự án đầu tư thuộc Vành đai 2 và Vành đai 3, đưa vào sử dụng toàn tuyến Vành đai 2 và một phần tuyên Vành đai 3 trước năm 2020. Hoàn thành kế hoạch thi tuyển quốc tế phương án thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/5000 huyện Cần Giờ, thiết kế đô thị tuyên Quốc lộ 1A; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tuyên kênh Tân Hoá Lò Gốm và triển khai thực hiện tuyên Metro số 2 (Bên Thành - Tham Lương). Chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh rạch kết hợp với dự án cải thiện môi trường nước các lưu vực. Cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đầu tư đổi mới phương tiện vận tải hành khách công cộng phù hợp đặc tính đô thị, thân thiện với môi trường, sắp xếp lại luồng tuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần gia tăng tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng. Tiếp tục triển khai Chương trình di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Thực hiện tốt các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố đã được Hội đồng nhân dân thành phthông qua tại Kỳ họp thứ tư khóa IX (Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11/06/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố).

7. Tập trung các nguồn lực và sáng kiến của nhân dân thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; rà soát kỹ việc xây dựng mới, sửa chữa đối với tất cả trường hợp nhà tình nghĩa đã xuống cấp. Triển khai thực hiện chu đáo kế hoạch Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Chuẩn bị tốt kế hoạch khai giảng, tuyển sinh năm học mới 2017 - 2018. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức theo tiêu chuẩn quốc tế và các dự án mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh. Xây dựng Trung tâm Cấp cứu 115 trở thành Trung tâm điều hành mạng lưới cấp cứu thông minh. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng dịch, giám sát, bảo đảm kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đánh giá sơ kết 2017 về thực hiện thí điểm tổ chức hoạt động Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố để điều hành thống nhất và tập trung công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" qua đó thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố đạt hiệu quả cao. Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, trợ giúp xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, tin và tự nguyện tham gia mua bảo hiểm y tế đạt 81% trên toàn thành phố.

8. Xây dựng cơ chế xử lý các cán bộ, công chức và tổ chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, vi phạm pháp luật và chức trách công vụ qua xem xét các thông tin từ 4 nguồn: ý kiến cử tri, phản ánh của báo chí, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Người đứng đầu chính quyền các cấp (thành phố, sở, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn) tiếp công dân và đối thoại với nhân dân theo quy định của luật pháp trong 6 tháng cuối năm 2017. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành của thành phố, phối hợp đồng bộ với giám sát và kiểm tra, giám sát của tổ chức các cấp có liên quan.

9. Tập trung xây dựng, hoàn thành Đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" để triển khai từ quý IV năm 2017.

10. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn việc kích động, gây mất an ninh trật tự; phòng chống, kiên quyết kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh tấn công trấn áp các băng nhóm, các loại tội phạm hình sự, tội phạm lợi dụng công nghệ cao. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với thực hiện nghiêm túc công tác quản lý trật tự đô thị; triển khai công tác lập lại trật tự lòng đường, lề đường, vỉa hè cần có kế hoạch toàn diện, mục tiêu cụ thể, có lộ trình hợp lý, lấy người dân là m trung tâm để người dân từng khu dân cư cùng bàn kế hoạch và chính quyền điều hành, người dân thực hiện, giám sát; có báo cáo tình hình thực hiện cho Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2017. Tăng cường phòng, chống cháy, nổ, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

11. Mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đón tiếp chu đáo, trọng thị, an toàn các đoàn khách quốc tế, chủ động làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ với các nước và đối tác. Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế. Làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy nguồn lực, tri thức kiều bào phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối ngày 06/07/2017 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


961

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249