Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 120/NQ-CP 2019 ký Thỏa thuận hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo

Số hiệu: 120/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC Ô-XTRÂY-LI-A, CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC THÁI LAN, HOA KỲ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ THỎA THUẬN TRAO ĐỔI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN TRONG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GẠO.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Tờ trình số 9623/TTr-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung “Thỏa thuận giữa Chính phủ các nước Ô-xtrây-li-a, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, Vương quốc Thái Lan, Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo” và Thỏa thuận trao đổi song phương giữa Chính phủ Đại hàn Dân quốc và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo.

Điều 2. Ủy quyền cho Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh ký Thỏa thuận nêu trên với đại diện có thẩm quyền của các nước.

Điều 4. Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại theo quy định./.


Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: CT, NG, NNPTNT, TP;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg Bùi Huy Hùng, các Vụ: KTTH, NN, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT
(3). M.A

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 31/12/2019 về ký Thỏa thuận giữa Ô-xtrây-li-a, Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam và Thỏa thuận trao đổi song phương giữa Đại hàn và Việt Nam về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.759

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!