Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 111/NQ-CP 2019 phê duyệt nâng cấp cửa khẩu Tân Nam Tây Ninh thành cửa khẩu quốc tế

Số hiệu: 111/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/NQ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT NÂNG CẤP CỬA KHẨU PHỤ TÂN NAM, TỈNH TÂY NINH LÊN THÀNH CA KHẨU QUỐC TẾ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính ph ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 ca Chnh phquy định về qun lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét đề ngh ca Bộ Ngoại giao tại văn bn số 3431/BC-BNG-UBBG ngày 09 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam, tỉnh Tây Ninh lên thnh cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 3431/BC-BNG-UBBG ngy 09 tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Ngoại giao, y ban nhân dân tnh Tây Ninh và các cơ quan liên quan thực hiện các thtục nâng cấp cửa khẩu nêu trên theo quy định của Nghđịnh số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phquy định về qun lý cửa khẩu biên giới đất liền; y ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị phhợp sau khi cửa khẩu được nâng cấp.

Điều 3. Nghị quyết này chiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Ngoi giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các Bộ, ngnh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.


Nơi nhận:
- TTgCP, các Ph TTgCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHQT, KTTH;
- Lưu: Văn thư, NC (2b). Chính

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 111/NQ-CP ngày 03/12/2019 về phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.185

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!