Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 11/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2018/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình và Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Chỉ đạo ổn định và phát triển sản xuất, phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong năm 2018. Tiếp tục duy trì mức sản xuất ổn định của các sản phẩm chủ lực đã có; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào hoạt động các dự án tăng năng lực sản xuất. Rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 26/TB-VPCP và số 38/TB-VPCP ngày 12 tháng 02 năm 2018. Trong đó, tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo sớm khởi công dự án đầu tư nhà ga, sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; xây dựng cơ chế đặc thù di dời, hỗ trợ tái định cư các hộ dân trong khu vực I di tích Huế và cơ chế chính sách cho Đại học Huế báo cáo các bộ, ngành liên quan và Thủ tướng Chính phủ.

3. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách đảm bảo hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2018; thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, cơ cấu lại các khoản mục chi ngân sách; tập trung nguồn chi cho các mục tiêu đầu tư phát triển trọng yếu, chi công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư, chỉnh trang đô thị.

Sớm triển khai xây dựng, thực hiện các đề án nâng cao hiệu quả, hiệu lực, năng lực ngành thuế.

4. Tăng cường công tác quy hoạch, đô thị, quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản

Tổ chức lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh Quy hoạch khu trung tâm phía Nam; thiết kế đô thị, quy hoạch chi tiết cục bộ khu vực tam giác đường Lê Lợi - Hà Nội - Hùng Vương. Rà soát lại các quy hoạch, trọng tâm là điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, quy hoạch vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, khu đô thị mới An Vân Dương, quy hoạch chi tiết một số trục đường trung tâm vùng lõi đô thị Huế; đẩy nhanh tiến độ dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế (dự án thí điểm do KOICA tài trợ). Nghiên cứu, lập quy hoạch quỹ đất tái định cư để chủ động trong việc thực hiện các dự án quan trọng của tỉnh. Rà soát tổng thể, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; trong đó nghiên cứu phương án cụ thể di dời, sắp xếp một số trụ sở các cơ quan dọc tuyến đường Lê Lợi, Hà Nội, Nguyễn Huệ, Hùng Vương... để xây dựng quy hoạch chi tiết và chuẩn bị thông tin từng dự án cụ thể nhằm xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

Nghiên cứu, đề xuất hướng tuyến, quy mô đường ven biển và rà soát quy hoạch khu vực từ Phong Điền đến Phú Lộc đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển.

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các điểm giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận.

Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án. Đôn đốc, hỗ trợ triển khai đúng tiến độ các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư công năm 2018. Tiếp tục giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án ngoài ngân sách; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai.

Nghiên cứu điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án từ hình thức BT sang hình thức khác phù hợp.

5. Thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ đi vào chiều sâu; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

Triển khai tốt Chương trình “Mỗi năm một sản phẩm du lịch”; tập trung sản phẩm du lịch năm 2018. Triển khai có hiệu quả đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Phối hợp cùng Công viên phần mềm Quang Trung xây dựng mô hình chuỗi tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

Tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua như chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ phát triển hợp tác xã; chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao… nhằm tạo chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực này.

Phát triển thị trường sản phẩm chủ lực, các sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ năm 2018; vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin về đất đai, thông tin giải phóng mặt bằng...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư. Ổn định tổ chức, hoạt động và phát huy vai trò của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc UBND tỉnh.

7. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư vào các cụm, điểm công nghiệp, làng nghề tập trung.

Tập trung chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc vụ Hè Thu. Rà soát, bổ sung một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, nông sản đạt tiêu chuẩn VietGap, nông sản hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Xây dựng phát triển các sản phẩm đặc sản chủ lực gắn liền với xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng. Tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình hồ chứa, đập dâng, công trình phòng lũ, đảm bảo nguồn nước tưới, tăng khả năng tiêu, thoát lũ. Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cuối năm có thêm 10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội

a) Văn hóa - thể thao: Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của du khách. Tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Rà soát, sắp xếp lại các bảo tàng, nhà trưng bày bảo đảm hợp lý, hiệu quả. Tổ chức tốt các giải thể thao trên địa bàn tỉnh.

b) Giáo dục - đào tạo: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn; phấn đấu tăng tỷ lệ đạt giải cao học sinh giỏi quốc gia và có giải quốc tế. Tăng cường giáo dục toàn diện, giá trị sống, kỹ năng sống, các kiến thức nền tảng về nghề nghiệp. Thực hiện thí điểm xã hội hóa một số trường ở thành phố Huế theo hướng tự chủ.

Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của Đại học Huế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: xây dựng phương án tái cấu trúc Đại học Huế, thông qua các đề án mở ngành của các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

c) Y tế: Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng; chủ động phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để các dịch, bệnh lớn xảy ra; tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để giảm quá tải bệnh viện, nâng cao dịch vụ y tế; quản lý chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc chữa bệnh; tăng cường kiểm tra, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tăng cường công tác quản lý ngành y tế. Nghiên cứu Đề án xây dựng y tế trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

d) Đào tạo nghề, lao động việc làm và an sinh xã hội

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh công tác tuyển sinh học nghề, đặc biệt là tuyển sinh hệ trung cấp và cao đẳng nghề. Kịp thời triển khai đào tạo nghề nông thôn. Rà soát các trường, các trung tâm và các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn để có phương án sắp xếp các cơ sở đào tạo nghề phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ cho các đối tượng là người thuộc hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển để tham gia đi xuất khẩu lao động. Phấn đấu cả năm đưa 500 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 5%.

đ) Khoa học công nghệ

Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành khoa học - công nghệ đến năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025; nghiên cứu xây dựng khu tập trung dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phối hợp tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng duyên hải miền Trung năm 2018 tại Thừa Thiên Huế. Đổi mới công tác ứng dụng, triển khai các đề tài khoa học.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác nội vụ

Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực thi kỷ cương, kỷ luật hành chính; đề cao trách nhiệm, tác phong người đứng đầu. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của Trung ương đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tập trung hoàn thành Đề án đổi mới mô hình hoạt động Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và triển khai Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Triển khai một số dịch vụ đô thị thông minh phù hợp, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền điện tử các cấp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường các giải pháp giám sát đầu tư, chủ động kêu gọi đầu tư theo định hướng phát triển, thúc đẩy quá trình tiếp cận đất đai theo quy định.

Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

10. Quản lý tài nguyên và môi trường, thích nghi biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp huyện.

Tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặc bằng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; đồng thời, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến cơ chế bồi thường cho người dân và bố trí quỹ đất tái định cư; củng cố bộ máy, năng lực đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tại thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Hoàn thành giải toả, chỉnh trang Thượng Thành, Eo bầu phía Nam (giai đoạn 1) và tiến hành giai đoạn 2... Nghiên cứu phương án để từng bước di dời, tái định cư khu vực I, II di tích Huế, Cồn Hến, Cồn Dã Viên, mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trên địa bàn; xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép.

Thực hiện kế hoạch phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp; chủ động phòng chống khô hạn, lụt bão,...

11. Tăng cường công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác tham mưu đối ngoại; thúc đẩy hội nhập quốc tế và đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm. Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Chủ động đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi có tính chất côn đồ, cướp giật, trộm cắp, ma túy. Làm tốt công tác bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường chủ động nắm chắc và dự báo sát tình hình ở cơ sở, kiên quyết xử lý kịp thời theo quy định các đối tượng xấu, chủ mưu cầm đầu kích động, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội. Trong đó, thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp tăng cường nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian thỏa đáng trực tiếp đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người dân, tập trung giải quyết căn bản những vấn đề xã hội bức xúc ở cơ sở; đồng thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động phương án xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, phát sinh thành "điểm nóng" gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phổ biến, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.109

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93