Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 10/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 25/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh, với một số nội dung chủ yếu như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi cả nước, đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai kịp thời các giải pháp, cơ chế, chính sách khắc phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngay sau khi dịch được kiểm soát. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và công tác quốc phòng được củng cố vững chắc. Kết quả cụ thể trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn (theo giá năm 2010) tăng 2,86% so với cùng kỳ năm 2019 (kế hoạch năm tăng 8,5% trở lên).

(2) Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 7,5% và giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

(3) Giá trị hàng hóa xuất khẩu 3.430 triệu USD, đạt 39,4% kế hoạch năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

(4) Thu ngân sách nội địa 6.290 tỷ đồng, đạt 46,1% dự toán năm và bằng 83% so với cùng kỳ năm trước.

(5) Tổng chi ngân sách địa phương 6.844,362 tỷ đồng, đạt 50,6% dự toán năm và bằng 86,3% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 44,2%.

(6) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 21.152 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu hút vốn đầu tư trong nước 6.948 tỷ đồng (tăng 1,2%), đầu tư nước ngoài 235,5 triệu USD (bằng 55% so với cùng kỳ năm 2019).

(7) Chất lượng giáo dục được giữ vững, có mặt tiến bộ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được thực hiện tốt, chất lượng được nâng cao. Toàn tỉnh có 661 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 75,37%).

(8) Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và triển khai hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đến hết tháng 6 năm 2020, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,92%. Sáu tháng đầu năm 2020 đã tạo thêm việc làm mới cho 10.350 lao động, đạt 29,1% kế hoạch năm (bằng 57% so với cùng kỳ năm 2019).

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém cơ bản, đó là:

(1) Tái đàn lợn còn chậm; chăn nuôi gia cầm gặp khó khăn do giá bán giảm mạnh. Tình hình dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, ảnh hưởng đến đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi.

(2) Tăng trưởng sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt thấp so với nhiều năm trở lại đây; hoạt động xuất khẩu tăng chậm, nhập khẩu giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Nhiều cơ sở sản xuất sản xuất, kinh doanh chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19; một số ngành dịch vụ hoạt động khó khăn và suy giảm mạnh như du lịch, vận tải, khách sạn, ăn uống...

(3) Thu ngân sách nhà nước đạt thấp và giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

(4) Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt thấp so với cùng kỳ năm 2019. Một số chủ đầu tư chậm hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện thanh quyết toán, giải ngân vốn đầu tư. Tỷ lệ vốn giải ngân của một số dự án đã hoàn thành và dự án chuyển tiếp đạt thấp.

(5) Một số dự án hoàn thiện thủ tục tính tiền sử dụng đất của còn chậm; chưa xử lý được dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Các dự án khu dân cư, khu đô thị chưa hoàn thiện để nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

(6) Công tác quản lý, xử lý chất thải ở một số địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ, nhất là khu vực nông thôn, tại một số doanh nghiệp và cơ sở y tế. Công tác quản lý hoạt động của một số bến bãi còn chưa chặt chẽ; kiểm tra, xử lý các hoạt động mua, bán, vận chuyển khoáng sản trái phép còn chậm.

(7) Cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Còn tình trạng học sinh phải học nhờ, học tạm. Số lượng giáo viên mầm non chưa đủ so với thực tế số lượng học sinh ngày càng tăng. Tỷ lệ bác sĩ ở tuyến xã mới đạt 85,5% xã có bác sĩ làm việc. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Công tác giải quyết việc làm, thu nhập và đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

(8) Triển khai ứng dụng chữ ký số, công nghệ thông tin của một số ngành, địa phương còn chậm; phối kết hợp của một số cơ quan nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính, thực thi công vụ có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao và thời gian chưa đúng theo quy định. Giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của một số địa phương, cơ sở còn chậm; tình trạng gửi đơn vượt cấp vẫn diễn ra.

(9) Hoạt động của một số loại tội phạm nguy hiểm còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm cố ý gây thương tích có chiều hướng gia tăng.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CẦN THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền kịp thời về tình hình diễn biến và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; kịp thời thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt đối với các ngành bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid-19; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... theo quy định của Chính phủ. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020.

2. Thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và đón dòng đầu tư từ nước ngoài.

3. Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác các nguồn thu, rà soát nắm chắc các đối tượng, nguồn thu trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, các ngành nghề, địa bàn có khả năng tăng thu. Điều hành chi ngân sách một cách linh hoạt, tiết kiệm và hiệu quả; cân đối ngân sách đảm bảo các khoản chi thiết yếu, chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Căn cứ tình hình thực tế thu ngân sách, đề nghị UBND tỉnh có phương án cắt giảm 20% dự phòng ngân sách cấp tỉnh trong dự toán ngân sách năm 2020; Rà soát cắt giảm một số công việc sử dụng kinh phí thường xuyên đã bố trí kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh chưa triển khai và không cấp thiết, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết, sự nghiệp quy hoạch, y tế, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, khoa học công nghệ; Tạm dừng, giãn tiến độ chi thực hiện các đề án như: Đề án giao thông nông thôn; Đề án thu gom xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn.

Tiết kiệm thêm 15% chi thường xuyên khác còn lại 6 tháng cuối năm 2020 (trong đó đã bao gồm tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ) và cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước 6 tháng còn lại của năm 2020 ở tất cả các đơn vị thụ hưởng ngân sách, các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã).

Tạm thời chưa phân bổ phần tăng thu tiền sử dụng đất (nếu có) ở 03 cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) năm 2020 so với dự toán được HĐND, UBND tỉnh giao. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án sử dụng phần tăng thu tiền sử dụng đất 03 cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) để bù hụt thu cụ thể báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định trong quý IV/2020 và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2020.

Cấp huyện, cấp xã chủ động rà soát, sắp xếp lại dự toán, xây dựng phương án cắt giảm, giãn tiến độ chi trong dự toán, khai thác các nguồn bù đắp trong trường hợp hụt thu để đảm bảo cân đối chi.

4. Tăng cường công tác quản lý đầu tư, tập trung theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục thực hiện dự án, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, đảm bảo năm 2020 giải ngân hết 100% kế hoạch vốn thanh toán được giao.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư, chủ dự án, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư của những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển cho các dự án quan trọng, cấp bách, có tỷ lệ giải ngân cao.

5. Tập trung hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân; xử lý kịp thời những vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ đầu tư dự án. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản; xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Đề án xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn.

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc gieo trồng và thu hoạch cây rau màu, cây ăn quả vụ chiêm xuân; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, sản xuất cây vụ đông. Tăng cường giám sát và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản. Thực hiện có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại và Chương trình Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020. Tập trung xúc tiến thương mại các nhóm hàng chế biến nông sản, thực phẩm và sản phẩm công nghiệp nông thôn, làng nghề; quan tâm phát triển thị trường tiêu thụ trong nước.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Kiểm tra đôn đốc, giám sát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống bão, lũ, ngập úng, hạn năm 2020; tăng cường công tác quản lý đê điều, đặc biệt là hoạt động của các bến bãi.

Tiếp tục chỉ đạo và huy động cao nhất các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

7. Tiếp tục triển khai chương trình phát triển nhà ở và đô thị, trong đó trọng tâm phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách xã hội; hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo, đối tượng là người có công. Tăng cường công tác quản lý đô thị, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

8. Thực hiện tốt các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; triển khai hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

9. Hoàn thành lập nhiệm vụ quy hoạch và tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến năm 2045; hoàn thành lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đối với các huyện còn lại. Đẩy nhanh hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020; bổ sung quy hoạch và đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

10. Tiếp tục thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020; ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

11. Chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Xây dựng và triển khai Kế hoạch năm học 2020-2021, thực hiện Đề án bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

12. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh gắn với đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý chặt chẽ người trở về từ nước ngoài. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới khám chữa bệnh tại các tuyến kết hợp với nâng cao chất lượng điều trị để giảm ngày điều trị trung bình, giảm quá tải bệnh viện. Tiếp tục thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo.

13. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật về công tác bảo tồn di sản văn hóa; xử lý nghiêm và kịp thời những hành vi xâm hại hoặc ngăn cản việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa; tích cực tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; khảo, sát, xây dựng chương trình kết nối sản phẩm du lịch. Thực hiện tốt việc tổ chức các lễ hội, nhất là lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hải Dương năm 2021-2022; Đề án chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022; kế hoạch tổ chức đăng cai một số bộ môn trong chương trình Seagames 31 (năm 2021).

14. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình lao động và việc làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các hoạt động về giao dịch và giới thiệu việc làm; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tuyển dụng lao động và cấp phép chuyên gia, cán bộ kỹ thuật là người nước ngoài.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Triển khai tốt các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

15. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tích cực tham mưu, giải quyết các đoàn khiếu kiện đông người.

16. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai kịp thời các luật, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính có liên quan. Tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, các hành vi găm giá, tăng giá, gây bất ổn thị trường theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, chiến đấu, diễn tập. Tăng cường khả năng ứng cứu trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, công tác tuyển sinh quân sự, tuyển quân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

17. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, tiến tới tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ 5.

18. Tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2020, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện tinh giản biên chế; thực hiện việc thi tuyển giáo viên ngành giáo dục - đào tạo, thi tuyển công chức; điều chỉnh biên chế công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập...

19. Thực hiện tốt quản lý nhà nước về tôn giáo. Đẩy mạnh thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Khóa XVI, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội; (để báo cáo)
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để báo cáo)
- Ban Công tác Đại biểu; (để báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Đoàn ĐBQH, TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương; Trang TTĐT HĐND tỉnh,
Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


186

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32