Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2007 do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 10/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Huỳnh Văn Be
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 9 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007;

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các ngành chức năng, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007:

Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, ngay từ đầu năm trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn như: tập trung khắc phục hậu quả bão số 9; phòng chống dịch bệnh trên lúa, bệnh lở mồm long móng trên gia súc và dịch cúm gia cầm; giá cả một số loại gia súc sụt giảm mạnh; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước hạn chế … Song nhờ sự tập trung lãnh chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã giúp tỉnh nhà khắc phục khó khăn, vươn lên trên mọi mặt. Tốc độ phát triển kinh tế (GDP) trong 6 tháng đầu năm đạt 9,49%. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tài chính, ngân hàng, điện, bưu chính viễn thông, y tế, giáo dục, thực hiện chính sách xã hội… đều tăng khá so cùng kỳ 2006. An ninh, chính trị được giữ vững, một số loại tội phạm và tai nạn giao thông được kéo giảm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được tập trung thực hiện.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và một số chỉ tiêu kinh tế đạt thấp so với kế hoạch, chưa có sự chuyển biến mạnh trong phát triển công nghiệp. Việc phát triển giáo dục, y tế, việc làm, môi trường còn nhiều bức xúc. Tai nạn giao thông còn ở mức cao và xảy ra một số vụ trọng án. Tình hình khiếu kiện của dân còn phức tạp, gay gắt, án dân sự còn tồn đọng nhiều.

Tình hình trên có phần do những yếu tố khách quan, song cần nghiêm túc nhìn nhận nguyên nhân do chủ quan, nhất là do khâu điều hành, chỉ đạo; do năng lực đội ngũ cán bộ, công chức các ngành, các cấp chưa đáp ứng với yêu cầu tình hình mới.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất các giải pháp cụ thể mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra, trong đó cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

1. Nâng cao hiệu lực và năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng nhằm đạt cho được các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2007 và đáp ứng kịp yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế:

- Nông nghiệp và thủy sản: tiếp tục tập trung khắc phục thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra đối với cây dừa và cây ăn trái; chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là trên cây lúa, đàn gia súc và thủy sản. Chuẩn bị tốt các điều kiện để phòng chống thiên tai trong mùa mưa, bão, lũ… nhằm hạn chế thiệt hại về sản xuất và tính mạng của nhân dân. Tăng cường vai trò quản lý, giám sát của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng trong việc kiểm soát môi trường, dịch bệnh các vùng nuôi tôm, cá tập trung, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong sản xuất; hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết vùng nuôi cá da trơn và xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi thủy sản.

- Công nghiệp: tập trung mọi nguồn vốn để xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng khu công nghiệp Giao Long và cụm công nghiệp An Hiệp bảo đảm thực hiện đúng cam kết với các nhà đầu tư và thu hút đầu tư mới, đến cuối năm phải lấp đầy 70% diện tích khu công nghiệp Giao Long và cụm công nghiệp An Hiệp. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện mở rộng giai đoạn 2 khu công nghiệp Giao Long và cụm công nghiệp An Hiệp. Xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh trong tiến trình Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới. Có giải pháp cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, nhất là các dự án trọng điểm, khu, cụm công nghiệp; tích cực phối hợp với Điện lực Việt Nam và các ngành chức năng để tranh thủ Trung ương hỗ trợ tỉnh xây dựng nhà máy nhiệt điện ở Bến Tre.

- Thương mại - du lịch: hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thương mại, Du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 để tổ chức triển khai thực hiện. Cần tập trung và kiên quyết giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng để xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng khu du lịch Cồn Phụng nhằm khai thác có hiệu quả khi cầu Rạch Miễu hoàn thành.

- Đầu tư xây dựng cơ bản: đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Hàm Luông và một số dự án đã được bố trí vốn nhưng chưa triển khai thi công như: kè sông Bến Tre, kè sông Chợ Lách, hạ tầng Cồn Phụng, trường Kỹ nghệ, khu công nghiệp Giao Long, cụm công nghiệp An Hiệp… nhằm sớm triển khai thực hiện dự án.

Tích cực tranh thủ các Bộ ngành Trung ương để được hỗ trợ vốn, cũng như đề nghị bổ sung, tạm ứng vốn các công trình và chương trình trọng điểm của tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Tập trung quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, quản lý khối lượng và chất lượng các công trình xây dựng... Hoàn tất đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định, nhằm đủ điều kiện đề nghị Trung ương bố trí vốn kế hoạch năm 2008.

- Tài chính, Ngân hàng: tập trung cho công tác quản lý và điều hành ngân sách, đảm bảo hoàn thành vượt chỉ tiêu thu và quản lý chặt chẽ các khoản chi; thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong chi tiêu ngân sách Nhà nước. Cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ bán tài sản nhà và chuyển quyền sử dụng đất công không có nhu cầu sử dụng, nhằm tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng của tỉnh.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả của các Ngân hàng Thương mại, hỗ trợ tối đa cho việc phát triển kinh tế, văn hoá, xoá đói giảm nghèo theo các mục tiêu đã đề ra.

- Tài nguyên và Môi trường: tăng cường công tác quản lý về khai thác tài nguyên, đảm bảo môi trường, nhất là khai thác cát trên sông và xử lý nghiêm việc gây ô nhiễm môi trường. Cần chọn và xử lý kiên quyết một số đối tượng gây ô nhiễm nghiêm trọng như rút giấy phép hoặc đình chỉ sản xuất để răn đe và giáo dục chung.

- Giáo dục và Đào tạo: tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trường lớp đang thi công dở dang, chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị, sách giáo khoa… để khai giảng tốt năm học 2007-2008. Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu kém tại trường trong hè; vận động, hỗ trợ học sinh có nguy cơ bỏ học. Hoàn thành việc lập đề án kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn II. Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu phổ cập giáo dục.Củng cố nâng chất lượng hoạt động của hệ thống giáo dục thường xuyên.

- Y tế: đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện Tâm thần để đưa vào hoạt động trong năm 2008 và xây dựng hoàn chỉnh các trạm y tế xã trong kế hoạch 2007 để đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết nhằm đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân; tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch hoạt động các chương trình mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng để cuối năm trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 21,5%. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế.

- Dân số, gia đình và trẻ em: tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 và nâng cao chất lượng dân số. Quan tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Văn hóa-Thông tin, thể dục-thể thao: tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng tất cả các danh hiệu văn hoá. Tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội. Triển khai và thực hiện đề án xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thể dục thể thao xã phường đến năm 2010.

- Lao động việc làm và chính sách xã hội: đẩy nhanh tiến độ xây dựng đền thờ liệt sĩ theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Tỉnh ủy và chăm lo nhà ở cho các gia đình chính sách nghèo. Tổ chức tốt lễ kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng trường Kỹ nghệ Bến Tre. Tăng cường và đa dạng hóa công tác đào tạo nghề phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, nhất là đào tạo công nhân các ngành nghề đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động của các nhà máy được đầu tư trên địa bàn tỉnh và nhu cầu xuất khẩu lao động.

- An ninh trật tự: tiếp tục phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và các hoạt động phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể trong đấu tranh kéo giảm các loại tội phạm. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục và hoạt động tuần tra, xử phạt thật nghiêm các trường hợp vi phạm để tiếp tục kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, chú ý có kế hoạch triển khai lực lượng xã, phường, thị trấn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Chính phủ. Tập trung xử lý để giảm mạnh các vụ khiếu kiện tập trung, vượt cấp, các quyết định đã có hiệu lực và các án dân sự tồn đọng.

- Cải cách hành chính: cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính ở tất cả cơ quan hành chính các cấp, lấy khâu cải cách thủ tục hành chính làm trọng tâm; kịp thời chấn chỉnh những sai sót, yếu kém, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” liên thông. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nhất là rà soát, điều chỉnh các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh; phải nổ lực để cải thiện cho được chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Ban hành kế hoạch cụ thể hóa Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Kế hoạch cụ thể hóa Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, nhằm tổ chức triển khai cho các ngành và huyện thị thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai trong các ngành, các cấp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2007 do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.830
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74