Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/2006/NQ-HĐND thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch, kế hoạch phát triển một số lĩnh vực do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 06/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Đào Xuân Cần
Ngày ban hành: 20/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2006/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LĨNH VỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 33 /TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch, kế hoạch phát triển một số lĩnh vực; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các quy hoạch, kế hoạch sau:

1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2006-2020;

2. Quy hoạch môi trường tỉnh Bắc Giang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 phục vụ mục tiêu quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của tỉnh;

3. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2005 - 2010) tỉnh Bắc Giang;

4. Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 - 2020;

5. Bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

6. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005 – 2010, có xét tới 2015;

7. Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết này; hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo các cấp, các ngành công khai, tổ chức thực hiện và quản lý các quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đư­ợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XVI kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Cần

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/2006/NQ-HĐND thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch, kế hoạch phát triển một số lĩnh vực do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.513

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227