Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/NQ-HĐND 2020 nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 04/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 04/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Những tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đã gây ảnh hưởng nặng nề cả về kinh tế, xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng kéo dài, mưa đá, dịch tả lợn châu Phi... diễn biến phức tạp cũng tác động tiêu cực. Với quan điểm nhất quán, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng tình, hưởng ứng, chấp hành nghiêm túc của người dân, đến nay tỉnh Bắc Giang đã cơ bản thực hiện được "mục tiêu kép"; nền kinh tế hồi phục nhanh chóng sau khi dịch bệnh được kiểm soát; tốc độ tăng trưởng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, đạt 6,4%. Sản xuất nông nghiệp ổn định; thương hiệu, chất lượng, giá trị các sản phẩm nông nghiệp được nâng lên; phong trào nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Số lượng nhà đầu tư quan tâm đến tỉnh tăng cao; kết quả thu hút đầu tư đạt khá, chất lượng các dự án thu hút được cải thiện. Trong điều kiện khó khăn nhưng thu ngân sách nhà nước kết quả tích cực, tăng 3,4% so với cùng kỳ; chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh; hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được cải thiện. Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai từng bước được giải quyết. Môi trường nông thôn bước đầu có chuyển biến.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định. Công tác cải cách hành chính được tập trung cao và có chuyển biến; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp được phát huy. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được triển khai đồng bộ, quyết liệt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định; tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung và lĩnh vực công nghiệp nói riêng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngành dịch vụ tăng trưởng âm; hạ tầng về thương mại, dịch vụ còn phân tán chưa đáp ứng được yêu cầu. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa bị ảnh hưởng nặng nề. Việc tiêu thụ sản phẩm nông sản gặp khó khăn; công tác tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi còn chậm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục sụt giảm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Tiến độ thực hiện và giải ngân một số nguồn vốn, dự án đầu tư công còn chậm. Quản lý đô thị còn thiếu chặt chẽ; đô thị phát triển manh mún, nhỏ lẻ; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn xảy ra. Hạ tầng quanh khu công nghiệp và nhà ở xã hội cho công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc giải quyết các vấn đề về môi trường chưa tổng thể; môi trường nước, không khí chưa được quan tâm đúng mức. Quản lý nhà nước về khoáng sản của chính quyền cấp xã, cấp huyện có nơi còn buông lỏng. Khả năng nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Tình hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, xâm hại trẻ em vẫn còn xảy ra. Chất lượng giải quyết đơn thư của Chủ tịch UBND cấp huyện chưa cao. Việc phối hợp trong cải cách hành chính và thực hiện trách nhiệm công vụ còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra chưa toàn diện. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi còn hình thức; một số loại tội phạm có xu hướng tăng...

Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 là hết sức khó khăn và nặng nề. Dịch bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm; tiềm lực và năng lực cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh chưa cao; sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn, nhất là về thị trường; thu ngân sách đứng trước áp lực lớn; việc thu hút các nguồn lực xã hội còn hạn chế; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gia tăng... sẽ là những thách thức lớn cho phát triển.

Điều 2. Để thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" là đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh, khóa XVIII. Tăng cường theo dõi, dự báo tình hình đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016- 2020. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và dự kiến đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025.

2. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư. Tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư, phục hồi, khôi phục sản xuất kinh doanh. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai. Có giải pháp tận dụng cơ hội của các hiệp định thương mại tự do; duy trì, khôi phục các thị trường xuất khẩu hiện có và mở rộng các thị trường mới. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là hạ tầng, nguồn nhân lực, mặt bằng để chủ động đón đầu dòng dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia gắn với chuỗi giá trị và chuyển giao công nghệ tiên tiến. Kiên quyết thu hồi, chấm dứt những dự án chậm đầu tư, không đầu tư và vi phạm đầu tư.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. Tổ chức tái đàn lợn, bảo đảm chăn nuôi an toàn sinh học. Quan tâm phát triển kinh tế rừng bền vững. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Chủ động công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2020.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2020. Nắm chắc tiến độ thu ngân sách, triển khai các biện pháp bù đắp giảm thu do Covid-19. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện dự toán thu tiền sử dụng đất, xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc.

Triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn từ những dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt hơn, các dự án cấp bách và các dự án có nhu cầu bổ sung vốn; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công mới các dự án năm 2020. Khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng các dự án khu đô thị, khu dân cư.

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai, kiên quyết xử lý những vấn đề mới phát sinh. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên khoáng sản. Hoàn thành quy hoạch các điểm mỏ khai thác đất san lấp mặt bằng; đồng thời, tổ chức đấu giá, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, công khai. Tập trung toàn diện hơn cho các vấn đề về môi trường; tiếp tục thực hiện chủ trương huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại thành phố Bắc Giang và Lục Ngạn. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định công nghệ các dự án thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời không để dịch bệnh bùng phát. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Quan tâm công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021, thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Thực hiện đúng lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trước mắt là đối với lớp 1. Có giải pháp hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tăng cường công tác quản lý về lao động, hạn chế thấp nhất tình trạng đình công, lãn công; tạo bình ổn thị trường lao động, tránh tình trạng chuyển dịch lao động lớn giữa các ngành sản xuất. Làm tốt công tác chăm sóc người có công, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh; bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, chống trục lợi chính sách, xử lý nghiêm các vi phạm. Xây dựng và triển khai các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở; chấn chỉnh, tạo chuyển biến rõ nét các hoạt động quảng cáo. Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

6. Triển khai mạnh mẽ, toàn diện công tác cải cách hành chính. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng hình ảnh chính quyền năng động, thân thiện; đề cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đối với các cơ quan dân cử, nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ. Nâng cao tính sáng tạo, chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định các cơ chế, chính sách, tạo sự chuyển biến, đột phá trên các các lĩnh vực.

7. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là giải quyết dứt các vụ việc còn tồn đọng kéo dài. Có giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp huyện; thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung thực hiện dứt điểm các quyết định, kết luận còn tồn đọng. Chấn chỉnh tình trạng buông lỏng hoặc thiếu toàn diện trong công tác thanh tra, kiểm tra. Nâng cao hiệu quả trong phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra chuyên ngành. Tăng cường công tác phối hợp, tạo chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự.

Tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025”. Kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung vào các loại tội phạm, như: tội phạm cướp tài sản, trộm cắp tài sản, liên quan đến “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, bảo kê... Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống cháy, nổ.

8. Tăng cường phối hợp với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền gắn với tăng cường quản lý nhà nước về báo chí; cung cấp đầy đủ kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và những vấn đề dư luận quan tâm; tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THTT.
Bản điện tử:
- Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối ngày 09/07/2020 do tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


650

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97