Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Quận 11 giai đoạn 2006 - 2010 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 04/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Công Khanh
Ngày ban hành: 06/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 11
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 06 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UB ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010;

Sau khi nghe và xem xét Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2007 về quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010 của UBND quận; Qua Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung quy hoạch quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2006 - 2010 của Ủy ban nhân dân quận tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 18 tháng 06 năm 2007 gồm các nội dung chính sau đây:

a) Cổ động chính trị:

- Xây dựng 15 cụm pano cổ động chính trị trong đó có 07 cụm pano mới tại các vòng xoay, tuyến đường trọng điểm của Quận.

- Bổ sung, hoàn chỉnh 07 cụm pano rời trên các tuyến đường trọng điểm của Quận.

- Quy hoạch 11 vị trí treo băng rôn cổ động chính trị của Quận.

b) Quảng cáo thương mại:

- Pano quảng cáo thương mại: 42 vị trí với 54 điểm trong đó:

+ Tường nhà và mặt tiền nhà: 28 vị trí.

+ Pano rời trên các tuyến đường: 14 vị trí.

- Băng rôn thương mại: 09 vị trí.

- Trạm xe buýt: 20 vị trí (Không giải quyết các vị trí trước cổng trường học).

- Trạm dừng xe buýt: 32 vị trí.

Điều 2. Trên cơ sở nội dung Tờ trình quy hoạch quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2006 - 2010 của Ủy ban nhân dân quận đã được Hội đồng nhân dân quận thông qua, Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận:

- Chuyển Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định, phê duyệt.

- Tổ chức báo cáo lại cho các phường, các tổ chức, đơn vị liên quan và các đối tượng liên quan đến nội dung quy hoạch.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đầu tư các công trình cổ động chính trị theo quy hoạch được phê duyệt.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Quận 11 giai đoạn 2006 - 2010 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235