Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014 do Tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 01/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Phan Văn Sáu
Ngày ban hành: 08/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/NQ-HĐND

An Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 8
(từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 7 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 và nhất trí khẳng định:

1. Qua 6 tháng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mặc dù phải đối mặt với những yếu tố bất lợi như: Kinh tế thế giới phục hồi chậm, khủng hoảng chính trị và xung đột nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số nước. Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép ở thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế của đất nước. Sản xuất kinh doanh phục hồi chậm, sức mua thị trường chưa cao, xuất khẩu hai mặt hàng chiến lược của tỉnh là lúa, cá đạt giá trị thấp, thị trường xuất khẩu bị cạnh tranh quyết liệt, đã tác động đến tăng trưởng kinh tế tỉnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân… Nhưng với những chủ trương, giải pháp kịp thời của Chính phủ; sự chủ động trong chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nỗ lực, quyết tâm cao của các ngành, các cấp, đặc biệt là sự góp sức của doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

- Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2014 đạt 5,65%; kim ngạch xuất khẩu đạt 430 triệu USD, chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đạt 0,82%; Thu ngân sách đạt gần 2.800 tỷ đồng, đạt 49% so kế hoạch, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách liên quan đến đảm bảo an sinh xã hội và người có công đã được triển khai tốt; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

- Tuy nhiên, qua 6 tháng thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội đã bộc lộ một số yếu kém trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, cần quan tâm tìm nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục như: tăng trưởng (GDP) đạt thấp so với nghị quyết, tiến độ triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ nay đến năm 2015 theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Tỉnh ủy còn chậm; sự phối hợp giữa thủ trưởng các sở, ngành; thủ trưởng các sở, ngành với Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa tốt. Nhiều chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chậm được triển khai thực hiện.

2. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung như sau:

a) Khẩn trương và đẩy nhanh tốc độ triển khai các giải pháp, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời hoàn chỉnh và triển khai nhanh Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang. Sớm triển khai Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại thị trường trong và ngoài nước để tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc biệt là lúa và cá, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm.

b) Tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với nông dân trên tinh thần hợp tác để phát triển bền vững, tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc bảo vệ lợi ích của nông dân, doanh nghiệp tạo sự an tâm và đồng thuận cao trong việc thực hiện cánh đồng lớn.

c) Sớm triển khai thực hiện Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ lúa sang trồng cây màu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chủ động xem xét, khả năng điều chỉnh giảm diện tích sản xuất các vụ lúa hằng năm, đặc biệt là vụ hè thu, tăng diện tích sản xuất rau màu có giá trị kinh tế cao gắn với thị trường, quan tâm giá trị hiệu quả trên một đơn vị diện tích cây trồng vật nuôi nhằm đảm bảo cho người sản xuất có thu nhập tốt. Đối với lĩnh vực thủy sản, chỉ đạo các ngành có liên quan sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá tra để tổ chức lại sản xuất và tạo điều kiện vực dậy nghề nuôi và chế biến cá tra, vốn là sản phẩm thế mạnh của tỉnh.

d) Đẩy mạnh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trung ương bổ sung có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn đầu tư tập trung và vốn xổ số kiến thiết của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn.

đ) Tăng cường công tác quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý công tác đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị 27/CT-TTg về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản ở các địa phương.

e) Thu, chi ngân sách nhà nước địa phương:

- Về thu ngân sách:

+ Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước những tháng còn lại của năm 2014 như sau: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quản lý thuế, chống thất thu thuế, tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế; nợ tiền sử dụng đất và hạn chế phát sinh nợ mới.

+ Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách của các địa phương; đặc biệt quan tâm đến những đơn vị, địa phương có một số khoản thu cân đối ngân sách có khả năng đạt thấp. Bên cạnh đó, tiếp tục khai thác tốt các nguồn thu phát sinh khác để bù vào khoản hụt thu do thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Về chi ngân sách:

Điều hành chi thường xuyên theo dự toán được duyệt, thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không duyệt chi bổ sung ngoài dự toán đã giao từ đầu năm; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết để cân đối thu, chi ngân sách ở từng cấp (bù vào khoản hụt thu); tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính trong chi tiêu ngân sách nhà nước, giảm hội họp, hạn chế tổ chức lễ hội, kỷ niệm thành lập ngành, cắt giảm các đoàn đi công tác nước ngoài bằng nguồn ngân sách kể cả đối với các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu nhà nước nắm quyền chi phối; đồng thời có biện pháp chế tài xử lý người đứng đầu khi vi phạm. Không ban hành chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách.

g) Thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững; triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

h) Tiếp tục thực hiện việc rà soát, cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công; giải quyết nhanh, kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

i) Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị và an ninh biên giới; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nhất là về lĩnh vực an toàn giao thông.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, chỉ đạo điều hành và kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các ngành và bộ máy chính quyền các cấp. Tăng cường trách nhiệm phối hợp hành động giữa các ngành và địa phương để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền giám sát, đôn đốc các ngành, các cấp và vận động nhân dân tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 8 kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, triệt để tiết kiệm trong tiêu dùng, sản xuất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ thuận lợi, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhà, đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ - khu vực phía Nam;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Vụ III - Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG;
- Báo AG, Đài PTTH AG,Website tỉnh;
- Lưu: VT, P.CTHĐND-Y.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Sáu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014 do Tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.708

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52