Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 221/WTO/VB Loại văn bản: WTO_Văn bản
Nơi ban hành: WTO Người ký: ***
Ngày ban hành: 24/07/1995 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ TƯ 

KÈM THEO HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (sau đây gọi là WTO)  có Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục các ngoại lệ đối với Điều 2 của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ liên quan đến các dịch vụ  viễn thông cơ bản  kèm theo Nghị định thư này (sau đây gọi là các Thành viên liên quan),

Đã tiến hành đàm phán  theo các điều kiện tại Quyết định của Bộ trưởng về đàm phán các dịch vụ  viễn thông cơ bản  thông qua tại Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994,

Đã xem xét Phụ lục về đàm phán các dịch vụ  viễn thông cơ bản,

Thỏa thuận như sau:

1. Kể từ ngày Nghị định thư này có hiệu lực, Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục các ngoại lệ đối với Điều 2 liên quan đến các dịch vụ  viễn thông cơ bản  kèm theo Nghị định thư này liên quan đến một Thành viên sẽ bổ sung hoặc sửa đổi Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục các ngoại lệ đối với Điều 2 đối với Thành viên đó phù hợp với các  điều kiện cụ thể quy định trong đó.

2. Nghị định thư này  được  để ngỏ cho các Thành viên có liên quan chấp nhận cho tới ngày 30 tháng 11 năm 1997  bằng việc ký  hay  bằng cách khác.

3. Nghị định thư này  có hiệu lực  từ ngày 1 tháng 1 năm 1998  với điều kiện đó được tất cả các Thành viên liên quan chấp nhận. Nếu vào ngày 1 tháng 1 năm 1997 Nghị định thư này không được tất cả các Thành viên liên quan chấp nhận thì các Thành viên  đó chấp nhận Nghị định thư này vào ngày đó có thể quyết định, trước ngày 1 tháng 1 năm 1998, về ngày hiệu lực của Nghị định thư này.

4. Nghị định thư này sẽ được  nộp lưu chiểu cho Tổng Giám đốc WTO. Tổng Giám đốc WTO sẽ nhanh chóng cung cấp  cho mỗi Thành viên của WTO một bản sao có chứng thực của Nghị định thư này và các thông báo về việc chấp nhận  Nghị định thư theo điều 3.

5. Nghị định thư này sẽ được đăng ký phù hợp với các quy định tại Điều 102 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Làm tại Geneve ngày.... tháng...... năm 1995 gồm các bản gốc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, các bản này đều có giá trị như nhau khi các Danh mục  kèm theo đây có quy định khác.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định thư thứ tư số 221/WTO/VB ngày 24/07/1995 kèm theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.597

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!