Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 87/2018/NĐ-CP hoạt động kinh doanh khí

Số hiệu: 87/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Quy định mới về điều kiện đối với thương nhân XNK khí

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí vừa được Chính phủ ban hành ngày 15/6/2018.

Theo đó, đối với các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) khí thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;

- Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;

(Đối với thương nhân XNK kinh doanh khí qua đường ống ngoài còn phải có đường ống vận chuyển khí và trậm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật.)

- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật;

- Có chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân XNK LGP kinh doanh LGP chai.

Nghị định 87/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2018 và thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

NGHỊ ĐỊNH

VỀ KINH DOANH KHÍ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh khí.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân theo quy định của Luật thương mại.

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khí quy định tại Nghị định này là khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén.

2. Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khí được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng.

3. Khí thiên nhiên hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Liquefied Natural Gas (viết tắt là LNG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LNG ở thể khí và khi được làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LNG chuyển sang thể lỏng.

4. Khí thiên nhiên nén là sản phẩm hydrocabon ở thể khí được nén ở áp suất cao (200 đến 250 bar), có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Compressed Natural Gas (viết tắt là CNG).

5. Hoạt động kinh doanh khí là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các hoạt động: sản xuất, chế biến; xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán khí; nạp, cấp khí; tạm nhập tái xuất; cho thuê bồn chứa, chai chứa khí, kho chứa LPG chai, cầu cảng; giao nhận và vận chuyển khí nhằm mục đích sinh lời.

6. Sản xuất, chế biến khí là quá trình xử lý, chuyển hóa các nguyên liệu khí đồng hành, khí tự nhiên thành các sản phẩm khí.

7. Pha chế khí là quá trình phối trộn sản phẩm, bán thành phẩm khí có bổ sung phụ gia và các chế phẩm khác thành các sản phẩm khí.

8. Trạm nạp khí là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nạp khí vào phương tiện vận tải; nạp vào xe bồn; nạp LPG vào chai.

9. Trạm cấp khí là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để cấp khí từ bồn chứa cố định hoặc hệ thống dàn chai LPG trực tiếp qua đường ống dẫn đến nơi sử dụng.

10. Chai LPG là chai chịu áp lực được chế tạo theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dùng để chứa LPG và nạp lại được, còn gọi là chai tiêu chuẩn.

11. LPG chai là LPG đã được nạp vào chai LPG tiêu chuẩn theo một khối lượng nhất định.

12. Chai LPG mini là chai chịu áp lực được chế tạo theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dùng để chứa LPG, dung tích chứa tối đa 1.000 ml (một nghìn mili lít) một chai.

13. Chủ sở hữu chai LPG là thương nhân kinh doanh LPG được quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt chai LPG theo quy định của pháp luật.

14. Cửa hàng bán lẻ LPG chai là cửa hàng có bán các loại LPG chai và thiết bị phụ trợ sử dụng LPG cho khách hàng.

15. Thiết bị phụ trợ sử dụng LPG là các thiết bị dân dụng dùng để đốt cháy LPG bao gồm: Bếp LPG, ống dẫn LPG, van chai LPG, van điều áp LPG.

16. Cơ sở kinh doanh khí bao gồm: thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai, phương tiện vận chuyển khí; trạm nạp, trạm cấp khí; cửa hàng bán lẻ LPG chai; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG; thương nhân sản xuất chai LPG mini.

17. Kho chứa LPG chai: là nơi cất giữ LPG chai với tổng lượng LPG chai tồn chứa từ 70 kg trở lên.

18. Trạm nén CNG là trạm sử dụng máy nén chuyên dùng để nén CNG vào các bồn chứa CNG.

19. Bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan

Thương nhân có hoạt động kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan; trường hợp điều ước quốc tế quy định khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 5. Quản lý đo lường, chất lượng khí

1. Thương nhân chỉ được nhập khẩu, lưu thông, tiêu thụ các loại khí đảm bảo chất lượng phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

2. Thương nhân có hoạt động kinh doanh khí phải tuân thủ các quy định về quản lý đo lường, chất lượng khí trong quá trình kinh doanh khí.

3. Đối với các loại khí chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thương nhân nhập khẩu; thương nhân sản xuất, chế biến khí phải bảo đảm chất lượng khí theo tiêu chuẩn công bố áp dụng (tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế).

4. Sản phẩm khí sau khi pha chế phải phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng thương nhân đã công bố.

Chương II

KINH DOANH KHÍ

Mục 1. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ

Điều 6. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

1. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;

c) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;

d) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

đ) Có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai.

2. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí

1. Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Cơ sở sản xuất, chế biến khí được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

c) Dây chuyền, máy, thiết bị đã được kiểm định theo quy định;

d) Có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân, tổ chức có phòng thử nghiệm đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

đ) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Đối với thương nhân sản xuất, chế biến LNG ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này phải có hệ thống bơm, nạp LNG để vận chuyển hoặc có hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động hóa khí cung cấp cho khách hàng.

3. Đối với thương nhân sản xuất, chế biến CNG ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này phải có trạm nén khí CNG.

Điều 8. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí

1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm:

a) Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG;

c) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

4. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này và phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Pha chế khí

1. Thương nhân sản xuất, chế biến khí và thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí được thực hiện pha chế khí tại cơ sở sản xuất, chế biến hoặc kho chứa khí của thương nhân.

2. Thương nhân pha chế khí phải có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm với tổ chức đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

3. Thương nhân thực hiện pha chế khí phải đăng ký cơ sở pha chế với Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai

1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều kiện đối với trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào xe bồn, trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Điều kiện đối với trạm cấp LPG/LNG/CNG

1. Trạm cấp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trạm cấp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều kiện đối với trạm nén CNG

1. Trạm nén CNG phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trạm nén phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Điều kiện đối với sản xuất, sửa chữa chai LPG

1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình chế tạo, quy trình sửa chữa các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.

3. Trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn và chất lượng chai LPG sau chế tạo, sửa chữa phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn, gồm:

a) Hệ thống thử áp: Tạo được áp suất không nhỏ hơn 3 MPa;

b) Hệ thống kiểm tra độ kín khí;

c) Thiết bị kiểm tra không phá hủy;

d) Thiết bị kiểm tra thành phần cơ tính của vật liệu chế tạo chai;

đ) Thiết bị đo khối lượng;

e) Thiết bị đo mô men xiết;

g) Thiết bị thử nổ;

h) Thiết bị kiểm tra độ giãn nở thể tích.

4. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Điều kiện đối với sản xuất chai LPG mini

1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.

3. Có dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất chai LPG mini theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

4. Có các thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn chai LPG mini theo quy định.

5. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Điều kiện chai LPG, LPG chai, LPG chai mini lưu thông trên thị trường

1. Điều kiện đối với chai LPG:

a) Chai LPG trước khi lưu thông trên thị trường phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp luật;

b) Phải đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định;

c) Có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất theo quy định.

2. Điều kiện đối với LPG chai, LPG chai mini:

a) Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Khối lượng, chất lượng LPG trong chai phù hợp với nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng thương nhân đã công bố, được niêm phong đúng quy cách.

Điều 17. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí

1. Thương nhân có cầu cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

2. Cầu cảng thuộc quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa khí: Thương nhân có bồn chứa khí đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho chứa LPG chai: Thương nhân có kho chứa LPG chai đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 19. Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí

1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có phương tiện vận chuyển khí được phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Mục 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

1. Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG được thực hiện theo phương án kinh doanh của thương nhân và phải bảo đảm chất lượng LPG/LNG/CNG xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho chi nhánh hoặc công ty con bán LPG/LNG/CNG vào khu phi thuế quan.

3. Được tổ chức mua, bán LPG/LNG/CNG và LPG chai theo hợp đồng với thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và khách hàng công nghiệp.

4. Quy định giá bán LPG/LNG/CNG và LPG chai cho thương nhân thuộc hệ thống mình quản lý.

5. Tổ chức thực hiện dịch vụ và cung ứng các dịch vụ cho thuê: kho chứa, cảng xuất, nhập, giao nhận, phương tiện vận chuyển LPG/LNG/CNG.

6. Được thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh khí theo quy định của Luật thương mại.

7. Kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối do thương nhân quản lý tuân thủ các quy định của Nghị định này.

8. Liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của hệ thống phân phối do thương nhân quản lý trong hoạt động kinh doanh khí theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý số lượng chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân.

10. Tổ chức bán lẻ LPG và LPG chai trong hệ thống phân phối do thương nhân quản lý, bán trực tiếp cho khách hàng sử dụng và niêm yết công khai giá bán lẻ.

11. Thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG, bồn chứa LPG/LNG/CNG; thiết bị phụ trợ dùng LPG, thiết bị phụ trợ kinh doanh LNG/CNG thuộc sở hữu thương nhân.

12. Kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG/LNG/CNG, bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng.

13. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đối với sản phẩm khí.

14. Thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối và Sở Công Thương, Sở Tài chính nơi có hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG.

15. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

16. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

17. Phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm khí do mình nhập khẩu. Trường hợp, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu có thực hiện pha chế khí, trong đó có sử dụng phụ gia để pha chế khí thì thương nhân phải thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ tiêu chuẩn của phụ gia và cam kết bảo đảm chất lượng phụ gia không ảnh hưởng đến an toàn cho người, động vật, thực vật, môi trường và chất lượng khí.

18. Trước 30 tháng 3 hàng năm có trách nhiệm báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và mua bán khí trên thị trường đến Bộ Công Thương.

19. Lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng. Tại sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử phải có các thông tin sau về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, tên và địa chỉ thương nhân mua LPG chai, khách hàng sử dụng, ngày giao nhận LPG chai.

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất, chế biến LPG/LNG/CNG

1. Có các quyền và nghĩa vụ như thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí quy định từ khoản 3 đến khoản 16 Điều 20 Nghị định này.

2. Trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu khí hoặc ủy quyền cho chi nhánh hoặc công ty con của thương nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu khí khi đáp ứng đủ điều kiện của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này.

3. Trước khi đưa sản phẩm do nhà máy sản xuất lưu thông lần đầu trên thị trường phải được kiểm tra, bảo đảm các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, đo lường theo quy định của pháp luật.

4. Phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm khí do mình sản xuất, chế biến, pha chế khí. Trường hợp sử dụng phụ gia để sản xuất, chế biến, pha chế khí, thương nhân sản xuất, chế biến phải thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ tiêu chuẩn của phụ gia và cam kết bảo đảm chất lượng phụ gia không ảnh hưởng đến an toàn cho người, động vật, thực vật, môi trường và chất lượng khí.

5. Thường xuyên kiểm tra an toàn đối với máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ để phát hiện và kịp thời khắc phục các dấu hiệu không bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến khí.

Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí

1. Có các quyền và nghĩa vụ như thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí quy định từ khoản 3 đến khoản 16 Điều 20 Nghị định này.

2. Thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực hoặc thương nhân sản xuất, chế biến khí.

4. Trước 15 tháng 12 hàng năm có trách nhiệm báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính.

5. Lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng. Tại sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử phải có các thông tin sau về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, tên và địa chỉ thương nhân mua LPG chai, khách hàng sử dụng, ngày giao nhận LPG chai.

Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào chai

1. Tổ chức nạp LPG vào chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và không được nạp chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

2. Được tổ chức nạp thuê vào chai LPG theo hợp đồng cho thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và phải đáp ứng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Yêu cầu thương nhân thuê nạp LPG vào chai phải xuất trình: Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Không được nạp, lưu trữ chai LPG của thương nhân không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và hợp đồng thuê nạp LPG vào chai với trạm nạp.

4. Đảm bảo nạp LPG vào chai đủ khối lượng và chất lượng LPG phải phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng do thương nhân sản xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định của pháp luật.

5. Phải đảm bảo có kho chứa LPG chai đáp ứng quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

6. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

7. Định kỳ tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người lao động tại trạm nạp theo quy định.

8. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của trạm nạp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của trạm nạp.

9. Lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp. Tại sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử phải có các thông tin sau về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số lượng chai, số sê ri, hạn kiểm định trên chai, ngày nạp, ngày giao chai cho thương nhân thuê nạp.

10. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.

Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

1. Biển hiệu, biểu tượng của trạm nạp phải ghi đầy đủ, rõ ràng theo quy định của pháp luật.

2. Được liên doanh, liên kết góp vốn xây dựng trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải với cửa hàng bán xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

3. Chỉ bán LPG bảo đảm chất lượng theo quy định; không mua LPG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc LPG nhập lậu để bán cho khách hàng.

4. Chỉ nạp LPG vào phương tiện vận tải có sử dụng nhiên liệu LPG.

5. Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và giá LPG bán cho khách hàng. Chất lượng LPG phải phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn do thương nhân đã công bố theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản có liên quan.

6. Thiết bị đo lường phải bảo đảm độ chính xác; thường xuyên kiểm tra thiết bị nạp LPG, an toàn trong quá trình hoạt động.

7. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.

8. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

9. Phải lắp khớp nối tách rời giữa cột bơm và ống mềm để cấp LPG cho phương tiện vận tải

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn

1. Được tổ chức nạp LPG vào xe bồn theo hợp đồng cho thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.

2. Chỉ nạp LPG vào xe bồn bảo đảm chất lượng theo quy định; không mua LPG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc LPG nhập lậu để bán cho khách hàng.

3. Không được nạp LPG vào phương tiện vận tải.

4. Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và giá LPG bán cho khách hàng.

5. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

6. Định kỳ tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người lao động tại trạm nạp theo quy định.

7. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của trạm nạp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của trạm nạp.

8. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm cấp LPG

1. Chỉ bán LPG cho khách hàng có hợp đồng mua LPG và đáp ứng các quy định về an toàn sử dụng LPG, phòng cháy và chữa cháy.

2. Bán đúng giá quy định, bảo đảm đủ khối lượng LPG theo hợp đồng đã ký với khách hàng và chất lượng LPG phải phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn do thương nhân đã công bố theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản có liên quan.

3. Tạm dừng bán LPG hoặc thanh lý hợp đồng bán LPG trước thời hạn đối với những khách hàng không tuân thủ quy định về an toàn sử dụng LPG, phòng cháy và chữa cháy hoặc tự ý thay thế, lắp đặt thêm thiết bị phụ trợ dùng LPG.

4. Cử nhân viên kỹ thuật đến lắp đặt khi khách hàng có thông báo cho trạm cấp LPG cần thay thế thiết bị dùng LPG.

5. Phải thường xuyên kiểm tra an toàn, phương tiện, thiết bị đo lường, phát hiện nguy cơ cháy nổ, độ kín van khóa, van an toàn, thiết bị phụ trợ dùng LPG, các đầu nối tiếp xúc, đường ống dẫn LPG đến từng khách hàng; phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ không bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng LPG.

6. Cung cấp cho khách hàng bản hướng dẫn an toàn sử dụng LPG, trong đó có ghi số điện thoại của trạm cấp LPG, nhân viên trực tiếp quản lý trạm cấp LPG để liên hệ khi cần thiết.

7. Phải thông báo cho khách hàng khi điều chỉnh giá bán LPG.

8. Chỉ được bán LPG cho phương tiện vận chuyển chuyên dụng đáp ứng đủ điều kiện nhận LPG theo quy định, hoặc bán LPG bằng đường ống theo hợp đồng; không được nạp vào chai LPG.

9. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.

10. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

1. Biển hiệu, biểu tượng của trạm nạp phải ghi đầy đủ, rõ ràng theo quy định của pháp luật.

2. Được liên doanh, liên kết góp vốn xây dựng trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải với cửa hàng bán xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

3. Chỉ bán LNG bảo đảm chất lượng theo quy định, không mua LNG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường.

4. Chỉ nạp LNG vào các phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu LNG.

5. Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và giá LNG bán cho khách hàng. Chất lượng LNG phải phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn do thương nhân sản xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan.

6. Thiết bị đo lường phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường; thường xuyên kiểm tra thiết bị nạp LNG, an toàn trong quá trình kinh doanh.

7. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.

8. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm cấp LNG

1. Chỉ bán LNG cho khách hàng có hợp đồng mua LNG đáp ứng các quy định về an toàn sử dụng LNG, phòng cháy và chữa cháy; bán đúng giá quy định, đủ khối lượng LNG theo hợp đồng đã ký với khách hàng và phải bảo đảm chất lượng LNG phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn do thương nhân sản xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan.

2. Tạm dừng bán LNG hoặc thanh lý hợp đồng bán LNG trước thời hạn đối với những khách hàng không tuân thủ quy định về an toàn sử dụng LNG, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống nổ hoặc tự ý thay thế, lắp đặt thêm thiết bị phụ trợ dùng LNG.

3. Cử nhân viên kỹ thuật đến trạm cấp để lắp đặt, thay thế trong trường hợp, khách hàng cần thay thế thiết bị dùng LNG.

4. Phải thường xuyên kiểm tra an toàn, phương tiện, thiết bị đo lường, phát hiện nguy cơ cháy nổ, độ kín van khóa, van an toàn, thiết bị phụ trợ dùng LNG, các đầu nối tiếp xúc, đường ống dẫn LNG đến từng khách hàng; phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ không bảo đảm an toàn khi sử dụng LNG.

5. Cung cấp cho khách hàng bản hướng dẫn an toàn sử dụng LNG, trong đó có ghi số điện thoại của trạm cấp LNG, nhân viên trực tiếp quản lý trạm cấp LNG để liên hệ khi cần thiết.

6. Chỉ được bán LNG bằng đường ống theo hợp đồng; không được phép nạp LNG cho bất kỳ khách hàng nào, kể cả thương nhân kinh doanh LNG khác.

7. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.

8. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

1. Treo biển hiệu, biểu tượng của trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải; biển hiệu phải ghi đầy đủ, rõ ràng theo quy định của pháp luật.

2. Được liên doanh, liên kết góp vốn xây dựng trạm nạp CNG với cửa hàng bán xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh xăng dầu.

3. Chỉ bán CNG bảo đảm chất lượng theo quy định; không mua CNG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường.

4. Chỉ được nạp CNG vào phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu CNG.

5. Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và giá CNG bán cho khách hàng. Chất lượng CNG phải phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn do thương nhân sản xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan.

6. Thiết bị đo lường phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường; thường xuyên kiểm tra thiết bị nạp CNG, an toàn trong quá trình kinh doanh.

7. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.

8. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm cấp CNG

1. Chỉ bán CNG cho khách hàng có hợp đồng mua CNG đáp ứng các quy định về an toàn sử dụng CNG, phòng cháy và chữa cháy; bán đúng giá quy định, đủ khối lượng CNG theo hợp đồng đã ký với khách hàng và phải CNG phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn do thương nhân đã công bố theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan; chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng và giá CNG bán cho khách hàng.

2. Tạm dừng bán CNG hoặc thanh lý hợp đồng bán CNG trước thời hạn đối với những khách hàng không tuân thủ quy định về an toàn sử dụng CNG, phòng cháy và chữa cháy hoặc tự ý thay thế, lắp đặt thêm thiết bị phụ trợ dùng CNG.

3. Cử nhân viên kỹ thuật đến lắp đặt, thay thế trong trường họp, khách hàng cần thay thế thiết bị dùng CNG.

4. Phải thường xuyên kiểm tra an toàn, phương tiện, thiết bị đo lường, phát hiện nguy cơ cháy nổ, độ kín van khóa, van an toàn, thiết bị phụ trợ dùng CNG, các đầu nối tiếp xúc, đường ống dẫn CNG đến từng khách hàng; phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ không bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng CNG.

5. Cung cấp cho khách hàng bản hướng dẫn an toàn sử dụng CNG, trong đó có ghi số điện thoại của trạm cấp CNG, nhân viên trực tiếp quản lý trạm cấp CNG để liên hệ khi cần thiết.

6. Chỉ được phép bán CNG bằng đường ống theo hợp đồng; không được phép nạp CNG cho bất kỳ khách hàng nào, kể cả thương nhân kinh doanh CNG khác.

7. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.

8. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nén CNG

1. Không mua CNG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc nhập lậu để bán cho khách hàng.

2. Chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng CNG bán cho khách hàng.

3. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

4. Định kỳ tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người lao động tại trạm nạp theo quy định.

5. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của trạm nén đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của trạm.

6. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của cửa hàng bán lẻ LPG chai

1. Không mua, bán LPG chai và chai LPG không có nguồn gốc xuất xứ, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, không phù hợp với hợp đồng.

2. Lựa chọn và treo biểu hiệu, biểu tượng của thương nhân mà cửa hàng ký hợp đồng bán LPG chai.

3. Chỉ được bán LPG chai của thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực mà cửa hàng đã ký hợp đồng còn hiệu lực; không bán LPG chai mini không đảm bảo an toàn theo quy định.

4. Không chiếm giữ chai LPG của các thương nhân kinh doanh LPG ngoài hợp đồng mà cửa hàng đã ký.

5. Niêm yết giá bán LPG chai và bán đúng giá niêm yết; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng chai LPG bán cho khách hàng.

6. Thực hiện chế độ ghi chép và xuất hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính.

7. Tuân thủ các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

8. Các chai LPG khi bán cho khách hàng phải còn nguyên niêm phong, tuyệt đối kín, bảo đảm chất lượng, khối lượng và nhãn mác đã đăng ký.

9. Kiểm tra độ kín của van chai, các đầu nối và ống mềm sau khi lắp đặt mới hoặc thay chai LPG xong, có sự chứng kiến quá trình kiểm tra và ký tên xác nhận vào biên bản giao nhận của khách hàng sử dụng.

10. Chỉ được thay thế, cung cấp cho khách hàng các loại phụ kiện đảm bảo an toàn khi sử dụng và là loại chuyên dùng cho sử dụng với LPG; các ống mềm phải là loại ngăn ngừa hoặc có bảo vệ được khỏi sự xâm hại của loài gặm nhấm.

11. Phải cung cấp tài liệu hướng dẫn và hướng dẫn trực tiếp các thông tin cần thiết về an toàn khi sử dụng LPG, các biện pháp đề phòng, các bước xử lý khi LPG rò rỉ; quy trình sử dụng bếp ga, chai chứa và các phụ kiện kèm theo cho khách hàng sử dụng bếp ga, chai LPG của cửa hàng. Thông báo cho khách hàng sử dụng biết các thông tin sau:

a) Các thông tin chi tiết về chai LPG mà khách hàng sử dụng được cung cấp: Nguồn gốc xuất xứ, niêm phong đúng quy cách, nhãn hiệu hàng hóa, khối lượng LPG và thời hạn kiểm định chai LPG;

b) Khi phát hiện chai LPG không bảo đảm an toàn, có nguy cơ gây cháy nổ (mùi LPG phát tán ra ngoài do van, phụ kiện không đảm bảo độ kín) phải ngừng sử dụng, báo ngay cho cửa hàng LPG đến khắc phục kịp thời;

c) Trường hợp khách hàng chuyển sang dùng chai LPG của thương nhân khác hoặc khi không có nhu cầu sử dụng chai LPG, khách hàng sử dụng phải thông báo cho cửa hàng bán LPG để cửa hàng LPG thu hồi chai LPG.

12. Lập sổ hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi chai LPG bán tại cửa hàng. Tại sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử phải có các thông tin sau về chai chứa: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, nơi nhập chai chứa cho cửa hàng, ngày nhập, tên và địa chỉ khách hàng sử dụng, ngày giao chai cho khách hàng.

13. Chủ cửa hàng, nhân viên làm việc tại cửa hàng phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

14. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai

1. Chỉ ký hợp đồng cho thuê cảng xuất, nhập khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện đúng cam kết hợp đồng với khách hàng; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng khí và bảo đảm an toàn trong thời gian bảo quản khí tại bồn chứa khí, kho chứa LPG chai của thương nhân.

3. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí

1. Chỉ vận chuyển khí theo hợp đồng cho thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và thực hiện đúng cam kết đã ghi trong hợp đồng.

2. Không vận chuyển khí không có nguồn gốc xuất xứ, khí kém chất lượng; LPG chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường; không mua, bán, vận chuyển các loại chai LPG và LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác không có hợp đồng đang lưu thông trên thị trường.

3. Được thuê phương tiện vận chuyển khí bảo đảm đủ điều kiện quy định hiện hành, được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.

4. Tuân thủ các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan về an toàn vận chuyển hàng hóa; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng khí trong quá trình giao nhận, vận chuyển.

5. Mua bảo hiểm phương tiện vận chuyển theo quy định và mua bảo hiểm hàng hóa sau khi thỏa thuận đã được chủ hàng chấp nhận.

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của thương nhân thuê vận chuyển và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

7. Người điều khiển phương tiện, người áp tải, thủ kho phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn theo quy định.

8. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG và sản xuất chai LPG mini

1. Sản xuất, sửa chữa chai LPG, chai LPG mini theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Công bố hợp quy chai LPG, chai LPG mini phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

3. Lập hồ sơ chai LPG, chai LPG mini theo quy định của pháp luật.

4. Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

5. Không đưa các chai có số sêri trùng nhau ra thị trường.

6. Không sửa chữa chai LPG không có nguồn gốc xuất xứ và không được sửa chữa chai LPG mini.

7. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Chương III

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Điều 36. Các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG.

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG.

5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini.

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.

7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

Điều 37. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Tài liệu chứng minh có cầu cảng hoặc hợp đồng thuê cầu cảng thuộc hệ thống cầu cảng Việt Nam được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng.

4. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.

5. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

6. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh LPG chai ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều này phải bổ sung các giấy tờ sau:

a) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;

b) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.

7. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều này phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 38. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

5. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG kinh doanh LPG chai ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này phải bổ sung các giấy tờ sau:

a) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;

b) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.

6. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

7. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này phải bổ sung và tài liệu chứng minh có trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

8. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài giấy tờ quy định tại khoản 2, 4 Điều này phải bổ sung:

a) Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực;

b) Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;

c) Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 39. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.

3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 40. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào xe bồn, trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 41. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai LPG.

4. Danh mục quy trình về an toàn chế tạo chai LPG, quy trình sửa chữa chai LPG.

5. Quy trình chế tạo một chai LPG điển hình (bao gồm cả tính toán bền).

6. Quy trình kiểm tra chất lượng chai sau chế tạo, sau sửa chữa.

7. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị kiểm tra an toàn sau chế tạo và sửa chữa hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

8. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 42. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai LPG mini.

4. Quy trình sản xuất chai LPG mini.

5. Quy trình về an toàn chế tạo chai LPG mini.

6. Quy trình kiểm tra chất lượng chai LPG mini.

7. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định dây chuyền, máy, thiết bị phục vụ cho sản xuất chai LPG mini.

8. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 43. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Điều 44. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

1. Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định tại khoản 1, 4, 5 Điều 36 của Nghị định này.

2. Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định tại khoản 2, 6, 7, 8 Điều 36 của Nghị định này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 36 của Nghị định này.

Điều 45. Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện

1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng;

b) Nội dung, thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi. Giấy chứng nhận cấp lại phải có quy định hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng;

c) Hồ sơ, thủ tục cấp lại gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

d) Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận.

2. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện được điều chỉnh trong trường hợp: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;

b) Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh gồm: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

Điều 46. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị thu hồi trong các trường hợp:

a) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp phép;

b) Không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các điều kiện quy định của Giấy chứng nhận;

c) Cho thuê, mượn Giấy chứng nhận; tự ý sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận;

d) Chấm dứt hoạt động kinh doanh;

đ) Giấy chứng nhận được cấp không đúng thẩm quyền;

e) Kinh doanh không đúng địa điểm kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cơ quan có thẩm quyền cấp;

g) Chiếm giữ trái phép, mua, bán, trao đổi chai LPG không thuộc sở hữu;

h) Thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của chai LPG trái phép: Thay chân đế, cắt quai xách; mài lô gô, thay đổi nhãn hiệu, seri; hàn gắn thêm kim loại; tráo đổi van đầu chai.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

3. Thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận có trách nhiệm gửi Giấy chứng nhận và toàn bộ bản sao Giấy chứng nhận hiện có đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi.

Chương IV

AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ

Điều 47. Quy định chung về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí

1. Thương nhân sản xuất, chế biến; thương nhân xuất, nhập khẩu; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG, chai LPG mini; trạm nạp, trạm cấp, trạm nén khí; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn, kho chứa LPG chai, kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải phải xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trường hợp cơ sở kinh doanh khí bao gồm nhà xưởng sản xuất, chế biến, cảng xuất nhập, kho chứa, trạm nạp, trạm cấp liền kề nhau và cùng một chủ sở hữu thì Chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được lập chung cho cơ sở.

2. Hàng năm, các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này phải thực hiện diễn tập các phương án trong kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đã được chấp thuận.

3. Phải có đầy đủ quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn được lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

4. Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định.

5. Phương tiện, thiết bị đo lường phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

6. Phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thiết bị, công trình đến hàng rào ranh giới của cơ sở hoặc những nơi cần bảo vệ theo quy định.

7. Đảm bảo các quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

8. Những người có liên quan đến việc quản lý, người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển khí phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn.

9. Định kỳ hàng năm cơ sở kinh doanh khí tự tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện thực hiện việc huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động.

10. Bộ Công Thương quy định chương trình, nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

11. Sở Công Thương kiểm tra việc thực hiện huấn luyện về kỹ thuật an toàn của các cơ sở kinh doanh khí.

Điều 48. An toàn đối với bồn chứa khí

1. Bồn chứa khí phải được lắp đặt đầy đủ các thiết bị an toàn và đo kiểm theo quy định.

2. Bồn chứa phải được lắp đặt van đóng ngắt khẩn cấp.

3. Bồn chứa phải đặt ở ngoài trời, bên ngoài nhà, bên ngoài các công trình xây dựng kín. Không đặt bồn chứa trên nóc nhà, ban công, trong tầng hầm và dưới các công trình.

4. Các bồn chứa cố định không được đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa hình trụ nằm ngang không được đặt thẳng hàng theo trục dọc, hướng về phía nhà ở hoặc các công trình dịch vụ.

5. Bồn chứa chìm không được đặt dưới khu vực kho chứa chất lỏng dễ cháy khác.

Điều 49. An toàn đường ống vận chuyển khí

1. Đường ống vận chuyển khi đi nổi phải có giá đỡ chắc chắn, được sơn theo màu quy định.

2. Đường ống vận chuyển khí đi ngầm phải được bảo vệ để tránh ăn mòn bằng biện pháp phù hợp. Định kỳ phải kiểm tra đường ống, độ dày đường ống theo quy định.

3. Khoảng cách an toàn giữa các đường ống, giữa đường ống với các đối tượng tiếp giáp phải đáp ứng theo quy định.

Điều 50. An toàn đối với trạm nạp LPG vào chai

1. Không được bố trí trạm nạp LPG vào chai ở tầng hầm hoặc trong các tầng nhà của chung cư, nhà cao tầng.

2. Sàn trạm nạp phải bằng phẳng, bằng hoặc cao hơn mặt bằng xung quanh. Trường hợp sàn được nâng cao thì khoảng trống bên dưới được lấp kín hoặc nếu để trống phải có biện pháp thông thoáng. Không được cất giữ, bảo quản các đồ vật, các chất dễ cháy ở trong khoảng trống này.

3. Thực hiện nạp LPG vào chai theo đúng quy trình nạp của trạm nạp. Lượng nạp LPG vào chai phải theo đúng khối lượng quy định với mỗi loại chai tương ứng.

4. Các chai sau khi nạp LPG phải được kiểm tra độ kín, được dán nhãn hàng hóa trên vỏ chai và niêm phong van chai.

5. Các kho chứa LPG chai của trạm nạp LPG phải tuân thủ các quy định tại Điều 57 của Nghị định này.

6. Không được nạp LPG vào chai và phải thực hiện đánh giá loại bỏ hoặc sửa chữa/kiểm định chai trong các trường hợp sau:

a) Khối lượng vỏ không đọc được hoặc không có;

b) Chai có khuyết tật hoặc hư hỏng ở tay cầm hoặc vành chân đai;

c) Chai có khuyết tật về vật lý ở thành chai;

d) Chai bị ăn mòn nhìn thấy được;

đ) Chai có vết cháy do hồ quang, hỏa hoạn;

e) Chai, van hoặc các cơ cấu giảm áp suất (nếu được trang bị) bị rò rỉ hoặc hư hỏng;

g) Chai quá thời hạn kiểm định;

h) Chai chưa được kiểm định hoặc không thể xác định được thời hạn kiểm định.

Điều 51. An toàn trạm nạp khí vào phương tiện vận tải

1. Phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 03 m từ bồn chứa nổi tới hàng rào bao quanh.

2. Phải lắp khớp nối tách rời giữa cột bơm và ống mềm để cấp khí cho phương tiện vận tải.

3. Cột bơm phải đặt cách bồn chứa khí ít nhất 10 m.

4. Phải đặt cột bơm và điểm nối ống dẫn khí nạp cho phương tiện tại nơi thông thoáng, ngoài trời và có mái che.

5. Ống công nghệ đặt trên mặt đất và phương tiện đến giao nhận khí phải được nối tiếp đất.

6. Đối với bồn chứa nổi trong trạm nạp có dung tích lớn hơn 20 m3 thì phải có hệ thống phun nước làm mát đỉnh bồn chứa.

Điều 52. An toàn đối với trạm cấp khí

1. Khoảng cách từ bồn chứa khí tới bồn chứa chất lỏng dễ cháy khác có điểm bắt cháy dưới 65°C không được nhỏ hơn 07 m.

2. Quy định đối với khu vực tiếp nhận khí từ xe bồn

a) Tại lối vào dành cho xe bồn, phải có biển báo hạn chế tốc độ;

b) Khu vực tiếp nhận xe bồn phải có ký hiệu đánh dấu rõ ràng, phải có biển báo hiệu vị trí tiếp nhận xe bồn và không cho người không có nhiệm vụ qua lại khi nhập khí vào bồn chứa;

c) Đầu xe bồn khi nhập khí phải hướng ra đường chính hoặc đường thoát hiểm và không bị cản trở khi sơ tán khẩn cấp.

3. Phải đảm bảo cho xe chữa cháy ra, vào trạm trong trường hợp cần thiết.

4. Các thiết bị đặt trong khu vực có nguy cơ bị hư hại phải được bảo vệ bằng các biện pháp an toàn như rào chắn, cột sắt, cột bê tông và có biển cảnh báo. Các thiết bị an toàn này phải không làm ảnh hưởng tới độ thông thoáng của khu vực tồn chứa khí.

Điều 53. An toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai

1. Cửa hàng phải có diện tích tối thiểu là 12 m2.

2. Cửa hàng phải cách ly với các nguồn gây cháy ít nhất 03 m về phía không có tường chịu lửa; nếu có tường chịu lửa thì không yêu cầu khoảng cách giữa nguồn gây cháy và cửa hàng. Kết cấu xây dựng, bậc chịu lửa của cửa hàng tối thiểu bậc II. Thiết bị điện của cửa hàng phải là loại phòng nổ, cách chai LPG tối thiểu 1,5 m.

3. Chỉ được phép trưng bày trên giá quảng cáo những chai không chứa LPG.

4. Nơi chứa chai LPG phải bảo đảm thông thoáng. Không được bố trí trong phòng kín, hầm kín, không được cất giữ chai LPG ở khu vực cửa ra vào, lối đi công cộng. Trường hợp có kho chứa LPG chai, kho phải có ít nhất 01 cửa chính và 01 lối thoát dự phòng có cửa mở ra phía ngoài.

5. Không được tiến hành sửa chữa chai, nạp LPG tại cửa hàng.

Điều 54. An toàn vận chuyển LPG chai bằng ô tô

1. Ô tô vận chuyển LPG chai phải được cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định hiện hành.

2. Chai phải xếp theo chiều thẳng đứng, van chai ở phía trên. Đối với chai có dung tích trên 99 lít chỉ được xếp một lớp. Chai có dung tích dưới 99 lít được xếp từ 2 lớp trở lên nhưng không được cao hơn thành xe và giữa hai lớp phải có lớp ván lót.

3. Không được đỗ ô tô nơi gần nguồn gây cháy, nơi có nhiều người và phương tiện qua lại. Trường hợp ô tô tạm đỗ để bốc dỡ hàng phải đỗ ở nơi bảo đảm an toàn cho người và không cản trở các phương tiện giao thông khác.

Điều 55. An toàn trong vận chuyển, giao nhận LPG chai tới khách hàng sử dụng

1. Xe gắn máy (hai bánh) vận chuyển LPG chai phải có giá đỡ chắc chắn, chai phải luôn ở vị trí thẳng đứng, van chai hướng lên trên.

2. Không được vận chuyển LPG chai cùng với người trong thang máy, trừ người trực tiếp vận chuyển.

3. Khi cung cấp LPG chai cho khách hàng sử dụng, cửa hàng LPG phải cung cấp cho khách hàng 01 bản phiếu giao hàng và có 01 bản lưu tại cửa hàng, trong đó phải có các thông tin tối thiểu: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, nơi nhập chai chứa cho cửa hàng, tên và địa chỉ khách hàng sử dụng, ngày giao chai cho khách hàng, tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ của cửa hàng.

4. Khi giao nhận phải kiểm tra độ kín của van chai, các đầu nối và ống mềm sau khi lắp đặt mới hoặc thay chai LPG xong, có sự chứng kiến quá trình kiểm tra và ký tên xác nhận vào biên bản giao nhận của khách hàng sử dụng.

Điều 56. An toàn trong vận chuyển, giao nhận khí bằng bồn chứa

1. Người điều khiển phương tiện, người áp tải, thủ kho phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn theo quy định.

2. Xe bồn, toa xe bồn vận chuyển bồn chứa khí phải được cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định.

3. Khi chờ giao nhận khí, xe bồn phải đỗ tại nơi an toàn có rào chắn phù hợp, cách nguồn lửa ít nhất 07 m, đầu xe bồn phải hướng về cửa thoát hiểm gần nhất. Xe bồn không được đỗ hoặc vận hành trong nhà xây kín 3 mặt.

4. Trước khi thực hiện các thao tác giao nhận khí xe bồn phải được nối đất và chèn lốp trước chắc chắn.

5. Khi giao nhận khí tại trạm, xe bồn phải đỗ ở vị trí quy định của trạm. Vị trí đỗ xe bồn khi xuất và nhập khí phải thuận tiện để nối ống và thao tác các van, đầu xe quay về phía lối ra. Lối ra của xe không có vật ngăn cản trong suốt quá trình giao nhận khí.

6. Khi giao nhận khí cho các toa xe bồn đoàn tàu có toa xe bồn phải được cố định bằng phanh; các toa xe bồn phải được bố trí để các hộp van của bồn chứa ở về cùng một phía của đoàn tàu.

7. Trên đường ống nhập lỏng LPG của xe bồn LPG phải lắp van một chiều ngay sau van tay cô lập đầu vào của họng nhập lỏng.

Điều 57. An toàn đối với kho chứa LPG chai

1. Các kho chứa LPG chai phải có thiết bị kiểm tra, cảnh báo rò rỉ LPG.

2. LPG chai ở trong kho phải được đặt tại vị trí đảm bảo thông thoáng, không được bảo quản ở những nơi thấp hơn mặt bằng xung quanh, trong hầm chứa, trong tầng ngầm.

3. Kho chứa LPG chai ngoài trời từ 1.000 kg trở lên phải chia thành từng lô nhỏ. Kho chứa chai LPG phải cách kho chứa LPG chai ít nhất 03 m.

4. Kho chứa LPG chai trong nhà phải đáp ứng yêu cầu về khối lượng tồn chứa, nơi tồn chứa theo quy định.

Chương V

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH KHÍ

Điều 58. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh khí trong việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này trên phạm vi toàn quốc.

b) Kiểm tra điều kiện, cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 02, 11 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong kinh doanh khí;

d) Xây dựng và ban hành chương trình, nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí;

đ) Tiếp nhận báo cáo về hệ thống phân phối, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán khí trên thị trường của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 13 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí, quy định thực hiện thống nhất trong cả nước; quản lý, thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng khí trong sản xuất, chế biến, nhập khẩu, pha chế, giao nhận, vận chuyển và lưu thông trên thị trường;

b) Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện, thiết bị đo lường trong kinh doanh khí theo quy định hiện hành của pháp luật về đo lường;

c) Quy định việc sử dụng phụ gia để sản xuất, chế biến và pha chế khí; quy định việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm;

d) Xây dựng, ban hành quy định về đăng ký cơ sở pha chế khí.

3. Bộ Giao thông vận tải:

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng xuất khẩu, nhập khẩu khí, phương tiện vận chuyển các loại khí và phương tiện sử dụng các loại khí.

4. Bộ Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh các loại khí theo quy định của Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

5. Bộ Công an:

a) Có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh khí trong phạm vi toàn quốc;

b) Chỉ đạo lực lượng công an các cấp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khí, kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí;

c) Tổ chức huấn luyện cán bộ, nhân viên cơ sở sản xuất, kinh doanh khí về công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chỉ đạo và thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động đối với cơ sở kinh doanh khí theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh khí tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường.

8. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương thanh tra, kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh khí tuân thủ các quy định pháp luật về giá;

b) Thực hiện hoặc trình cấp có thẩm quyền công bố các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 59. Trách nhiệm của địa phương

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương nhân hoạt động tại địa bàn thuộc địa phương về an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khí; phòng cháy và chữa cháy; an toàn môi trường theo quy định của pháp luật; chống gian lận thương mại, bảo đảm ổn định thị trường;

b) Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng khí lưu thông trên địa bàn.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm

a) Kiểm tra điều kiện, cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 04, 08, 09 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn của các cơ sở kinh doanh khí;

c) Tiếp nhận báo cáo về hệ thống phân phối, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường của thương nhân mua bán khí nơi thương nhân đặt trụ sở chính theo Mẫu số 13 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

d) Lập Danh sách và tổng hợp hệ thống phân phối, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí của thương nhân kinh doanh mua bán khí gửi về Bộ Công Thương trước 31 tháng 12 hàng năm.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Kiểm tra điều kiện, cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 06 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 60. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

2. Các cơ sở kinh doanh khí đã tồn tại trước ngày Nghị định này có hiệu lực, chưa đáp ứng khoảng cách an toàn về bố trí bồn chứa, khu vực nạp, sau 3 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

3. Trạm nạp LPG vào chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực chưa thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối theo quy định của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí được tiếp tục hoạt động đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực và đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

Điều 61. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. Bãi bỏ Chương V của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Điều 62. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

Mẫu số 02

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

Mẫu số 03

Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

Mẫu số 04

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

Mẫu số 05

Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Mẫu số 06

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Mẫu số 07

Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai/LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

Mẫu số 08

Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai/LPG vào xe bồn

Mẫu số 09

Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

Mẫu số 10

Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG; sản xuất chai LPG mini

Mẫu số 11

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG/sản xuất chai LPG mini

Mẫu số 12

Giấy đề nghị cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Mẫu số 13

Báo cáo hệ thống phân phối kinh doanh khí và nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LPG/LNG/CNG

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tên thương nhân: ..............................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: .....................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………..Fax: .......................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………….do...........................................

cấp ngày... tháng ... năm ……

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 02

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-BCT

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ……

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LPG/LNG/CNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG của ……………………(1);

Theo đề nghị của........................................................................................................... (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

Tên thương nhân: ...............................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………..do .............................................

cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

Điều 2. …………………..(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG có giá trị đến hết ngày …..tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG số ……./GCNĐĐK-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.


Nơi nhận:
- ……….(1);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT,……(2)

BỘ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG

Kính gửi: Sở Công Thương.

Tên thương nhân: ...............................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………..do .............................................

cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

...., ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 04

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ….
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-SCT

………., ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm ... của ………….quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG của ....................................................................................................................................... (1);

Theo đề nghị của .......................................................................................................... (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

Tên thương nhân: ..............................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: .....................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………..do ............................................

cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

Điều 2. …………………….(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG có giá trị đến hết ngày… tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh LPG/LNG/CNG số ………../GCNĐĐK-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./.


Nơi nhận:
- ……(1).
- ... ;
- Lưu: VT,...

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận/huyện...

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: .....................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đề nghị Ủy ban nhân dân quận/huyện...xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 06

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ….
UBND QUẬN/HUYỆN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-UBND

………., ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI

CHỦ TỊCH UBND QUẬN/HUYỆN...

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của (1);

Theo đề nghị của .......................................................................................................... (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tên thương nhân/hợp tác xã/hộ kinh doanh: ................................................................. (1)

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ……………..do ………………………………………. cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Đủ điều kiện làm cửa hàng bán lẻ LPG chai

Điều 2. ………………………….(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai này có giá trị đến hết ngày…. tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số ……../GCNĐĐK-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện..../.


Nơi nhận:
- … (1);
- Bộ Công Thương;
- Sở Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT,(2).

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/
LPG VÀO XE BỒN/NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Kính gửi: Sở Công Thương....

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:

Tên trạm nạp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………..Fax: .......................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ……

...., ngày ....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 08

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ….
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-SCT

………., ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/LPG VÀO XE BỒN

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày .... tháng .... năm ... của …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai của (1);

Theo đề nghị của .......................................................................................................... (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai/LPG vào xe bồn.

Tên trạm nạp: ....................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: ...............................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………….Fax: ...................................................

Thuộc sở hữu của thương nhân: .................................................................................... (1)

- Tên giao dịch đối ngoại: ...................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................

- Mã số thuế .......................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………………………….Fax: .....................................................

Đủ điều kiện nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn.

Điều 2. ………………………………….(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai/LPG vào xe bồn có giá trị đến hết ngày….. tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai/LPG vào xe bồn số ………/GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./.


Nơi nhận:
- …..(1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- ….;
- Lưu: VT,...(2).

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1)Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Mẫu số 09

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ….
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-SCT

………., ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm ... của ……..quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải của ................................................................................................................................... (1);

Theo đề nghị của ......................................................................................................... (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

Tên trạm nạp: .....................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: ................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………….Fax: ....................................................

Thuộc thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ............................................................. (1)

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………….Fax: ...........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………do ……………………………..cấp ngày.... tháng.... năm …….

Mã số thuế số: ....................................................................................................................

Đủ điều kiện nạp LNG/CNG/LPG vào phương tiện vận tải.

Điều 2. ………(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải có giá trị đến hết ngày ….tháng .... năm ....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải số ……/GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./.


Nơi nhận:
- …..(1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- ….;
- Lưu: VT,...(2).

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên thương nhân/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT,
SỬA CHỮA CHAI LPG; SẢN XUẤT CHAI LPG MINI

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ....................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: .....................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG/sản xuất chai LPG mini theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

....,ngày....tháng. ..năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 11

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-BCT

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI LPG/
SẢN XUẤT CHAI LPG MINI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG/Sản xuất chai LPG mini của ................................................................................................................................... (1);

Theo đề nghị của .......................................................................................................... (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG/sản xuất chai LPG mini.

Tên cơ sở: ........................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ...................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ...........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ……..do .............

cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .......................................................................................................................

Đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG/sản xuất chai LPG mini

Điều 2. ……………………… (1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG/sản xuất chai LPG mini có giá trị đến hết ngày tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG số ….. /GCNĐĐK-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.


Nơi nhận:
- ………………..(1);
- Cục QLTT, Vụ TTTN;
- Sở Công Thương……. (3);
- Lưu: VT, ....(2).

BỘ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(2) Tên cơ quan cấp Giấy đăng ký kinh doanh.

(3) Sở Công Thương nơi đặt cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KINH DOANH KHÍ VÀ NHÃN HIỆU
HÀNG HÓA VÀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN KHÍ

Kính gửi: Bộ Công Thương/Sở Công Thương...

Tên thương nhân: ...............................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện.............................................................................................

Thực hiện quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí chúng tôi xin báo cáo hệ thống phân phối; nhãn hiệu hàng hóa; hoạt động xuất, nhập khẩu và mua bán khí như sau:

1. Hệ thống phân phối:

STT

Hệ thống phân phối

Số giấy chứng nhận đủ Điều kiện

I.

Cơ sở kinh doanh khí

1

2

II.

Cửa hàng trực thuộc của thương nhân

1

2

2. Nhãn hiệu hàng hóa

STT

Tên nhãn hiệu

Số Giấy đăng ký nhãn hiệu

1

2

3. Hoạt động xuất, nhập khẩu và mua bán khí

a) Hoạt động xuất, nhập khẩu khí.

b) Hoạt động mua bán khí trên thị trường.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

....,ngày....tháng. ..năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------------

No.87/2018/ND-CP

Hanoi, June 15, 2018

 

DECREE

ON GAS BUSINESS

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Commerce dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on Quality of Products and Goods dated November 21, 2007;

Pursuant to the Law on Prices dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on Investment dated November 26, 2014;

At the request of the Minster of Industry and Trade;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Decree provides for gas business and requirements for gas trading in Vietnam.

Article 2. Regulated entities

1. Traders prescribed in the Law on Commerce

2. Other organizations and individuals engaged in gas business

Article 3. Definition

For the purpose of this Decree, the terms below shall be construed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Liquefied petroleum gas (hereinafter referred to as “LPG”) means a mixture of hydrocarbon gases derived from petroleum containing two major compositions called propane (C3H8) or butane (C4H10) or the mixture of both propane and butane. At the normal temperature and pressure, LPG presents in a vapor form but may turn into liquid at a limited temperature and pressure.

3. Liquefied natural gas (hereinafter referred to as “LNG”) means a liquid hydrocarbon product derived from natural gases, mainly containing methane (CH4) and presents in a vapor form at the normal temperature and pressure but may turn into liquid at a limited temperature and pressure.

4. Compressed natural gas (hereinafter referred to as “CNG”) means a vapor hydrocarbon product made by compressing natural gases at a high pressure (from 200 to 250 bar) that mainly contains methane (CH4 ).

5. Gas business means the continual performance of at least one of the following activities; gas producing, processing, export, import, trading, filling, distribution; gases for temporary import for re-export; lease of tanks or bottles, bottled LPG warehouse, wharves; delivery or transport of gases for the purpose of making profits.

6. Gas producing and processing means a process in which associated gases and natural gases are treated and converted into gas products.

7. Gas blending means a process of mixing gases and semi-finished gas products with additives and other preparations for making gas products.

8. Gas filling station means any station using dedicated equipments and instruments to fill up vehicles; tank trucks or LPG bottles.

9. Gas distribution means any station using dedicated equipments and instruments to distribute gases to its customers through gas pipeline from fixed gas tanks or a system of LPG bottles.

10. LPG bottle means any high-pressure gas bottle that is made in accordance with national technical regulations for storing and refilling LPG, known as the standard gas bottle.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Mini-sized LPG bottle means any high-pressure gas bottle that is made in accordance with national technical regulations for storing LPG with the maximum capacity of 1.000 milliliters per bottle.

13. LPG bottle owner means any trader engaged in LPG business who is entitled to own, use and dispose LPG bottles in accordance with provisions of laws.

14. Bottled LPG retail store means any store that sell types of bottled LPG and LPG auxiliary equipments to customers.

15. LPG auxiliary equipments include LPG cookers, LPG pipes, LPG bottle valves and LPG pressure regulators.

16. Gas business facilities include traders producing or processing gases; gas importers and exporters; traders engaged in gas business, lease of ports for gas import and export, tanks, bottled LPG warehouses and vehicles carrying gases; filling and distribution stations; bottled LPG retail stores; traders producing and repairing LPG bottles or producing mini-sized LPG bottles.

17. LPG storage warehouse means any place used for storing bottled LPG with total number of bottled LPG weighing at least 70 kilograms.

18. CNG compressing station means any station using dedicated compressors to compress CNG into CNG tanks.

19. A copy means a photo of the original or typewritten document containing full and accurate contents stated in the original one.

Article 4. Application of international agreements and relevant law provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Management of gas measurement and gas quality

1. Traders may only import, circulate and consume gases of which quality is consistent with national technical regulations and applicable standard announced.

2. Traders engaged in gas business must comply with regulations on management of gas measurement and gas quality during gas business.

3. With regard to gases not subject to any national technical regulations, gas importers; traders producing and processing gases must assure the gas quality is consistent with applicable standards announced such as facility standards, national standards or international standards.

4. Blended gas products must meet the quality standard announced by the trader.

Chapter II

GAS BUSINESS

Section 1. GAS BUSINESS REQUIREMENTS

Article 6. Requirements applied to gas importers and exporters

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) be an enterprise founded in accordance with provisions of laws;

b) own wharves or enter into a contract for leasing wharves of Vietnam port system for at least 5 years which have been permitted to be put in use by competent authorities.

c) own gas tanks or enter into a contract of gas tank lease which meets all safety regulations;

d) satisfy all requirements for fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws;

dd) own LPG bottles or enter into a contract of leasing LPG bottles eligible to be put on the market (applied to bottled LPG importers and exporters)

2. Gas importers and exporters using gas pipelines must not only meet all requirements prescribed in point a, b and c in clause 1 in this Article but also own gas pipelines and gas distribution stations which satisfy all conditions for safety, fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws.

Article 7. Requirements applied to gas-producing and gas-processing traders

1. Every trader producing or processing gases must:

a) be an enterprise founded in accordance with provisions of laws;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) have production or processing line, machines and equipments tested as regulated;

d) own a laboratory for testing gas quality or enter into a contract of leasing such laboratory for at least1 year with any trader or organization eligible for quality testing in accordance with national technical regulations;

dd) satisfy all requirements for fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws;

2. Traders producing and processing LNG must not only meet all requirements prescribed in clause 1 in this Article but also own a LNG pumping and filling system to transport LNG or an equipment system serving gas conversion to distribute to customers.

3. Traders producing and processing CNG must not only comply with regulations prescribed in clause 1 in this Article but also own a CNG compressing station.

Article 8. Requirements applied to gas sellers and purchasers

1. Every gas seller and purchaser must:

a) be a trader in accordance with provisions of laws;

b) own gas tanks meeting safety requirements or LPG bottles eligible for circulation on the market or enter into a contract of tank or LPG bottle lease;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Gas sellers and purchasers using gas pipelines must not only meet all requirements prescribed in clause 1 in this Article but also own gas pipelines and gas distribution stations which satisfy all conditions of safety, fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws.

3. LNG sellers and purchasers must not only meet all requirements prescribed in clause 1 in this Article but also own a LNG distribution station or LNG filling station which satisfies all requirements for safety, fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws.

4. CNG sellers and purchasers must not only meet all requirements prescribed in point a and c in clause 1 in this Article but also own CNG tank trucks, a CNG compressing station or CNG filling station which satisfies all requirements for safety, fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws.

Article 9. Gas blending

1. Traders producing and processing gases as well as gas importers and exporters may blend gases at their producing or processing facilities or gas warehouses.

2. Gas blending traders must own a laboratory for testing gas quality or enter into a contract of leasing such laboratory for at least1 year with any trader or organization eligible for quality testing in accordance with national technical regulations;

3. Any gas blending trader must a make a registration of blending facility with the Ministry of Science and Technology in accordance with laws in force.

Article 10. Requirements applied to bottled LPG retail stores

Every trader retail bottled LPG must

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. enter into of a bottled LPG sales contract for at least 1 year with another trader having a Certificate of Eligibility which remains unexpired in accordance with regulations herein, except for the case in which the retail store is owned by such trader.

3. satisfy all requirements for fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws;

Article 11. Requirements applied to LPG filling stations, LPG filling stations for tank trucks and LPG/LNG/CNG filling stations for vehicles

1. The station must be owned by the trader in accordance with provisions of laws.

2. The station must be permitted to be constructed by competent authorities.

3. Such station must satisfy all requirements for fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws;

Article 12. Requirements applied to LPG/LNG/CNG distribution stations

1. The station must be owned by the trader in accordance with provisions of laws.

2. The station must be permitted to be constructed by competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Requirements applied to CNG compressing stations

1. A CNG compressing station must be owned by a trader in accordance with provisions of laws.

2. Such station must be permitted to be constructed by competent authorities.

3. Such station must satisfy all requirements for fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws;

Article 14. Requirements for producing and repairing LPG bottles

Every trader producing or repairing LPG bottles must:

1. be a trader in accordance with provisions of laws;

2. issue all regulations on safety, production and repair process as well as product quality testing process.

3. have his/her equipments tested meeting the safety requirement and have the quality of finished LPG bottle products or repaired LPG bottles tested, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) leak testing system;

c) non-destructive testing system;

d) system of testing mechanical properties of bottle materials;

dd) weight measurement equipment;

e) torque measurement equipment;

g) explosion testing equipment;

h) volume expansion testing equipment

4. Such station must satisfy all requirements for fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws;

Article 15. Requirements for producing mini-sized LPG bottles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. be a trader in accordance with provisions of laws;

2. issue all regulations on safety, production process as well as product quality testing process.

3. own production line, machines, equipment and materials and equipments in accordance with national technical regulations

4. own testing equipments meeting the requirement for safe testing of mini-size LPG bottles as regulated

5. satisfy all requirements for fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws;

Article 16. Requirements for circulation of LPG bottles, bottled LPG and mini-sized LPG bottles

1. Every LPG bottle circulating on the marker must:

a) undergo safety techniques inspection and must be certified to be conformed to provisions of laws

b) meet all safety requirements prescribed in national technical regulations and undergo periodical inspection as regulated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Every bottled LPG or mini-sized LPG bottle circulating on the market must:

a) meet all requirements prescribed in clause 1 in this Article;

b) have weight and quality in consistent with that presented in the label conformable to and quality standard announced by the trader and must be sealed as regulated

Article 17. Requirements for leasing ports for gas import and export

Every trader leasing ports for gas import and export must:

1. own wharves of Vietnam port system that is permitted to be put in use by competent authorities

2. own wharves included in the planning approved by competent authorities

3. satisfy all requirements for fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws;

Article 18. Requirements for leasing tanks and bottled LPG warehouses

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Every trader leasing bottled LPG warehouses must own bottled LPG warehouses that meet all requirements for safety, fire preventing and fire extinguishing prescribed in this Decree and relevant law provisions.

Article 19. Requirements for gas transport service

Every trader transporting gases must:

1. be a trader in accordance with provisions of laws;

2. own means of transport that is permitted to carry dangerous cargo in accordance with provisions of laws.

Section 2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF TRADERS

Article 20. Rights and obligations of LPG/LNG/CNG importers and exporters

Every LPG/LNG/CNG importer and exporter shall:

1. be entitled to import and export such gases depending on their business methods and guarantee the quality of imported or exported LPG/LNG/CNG as regulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. be entitled to sell or purchase LPG/LNG/CNG and bottled LPG under the contract with traders having a Certificate of Eligibility that remains unexpired and with industrial customers

4. stipulate the selling price of LPG/LNG/CNG and bottled LPG offered to traders under their management

5. provide services of leasing warehouses, ports for import and export as well as means of transport carrying LPG/LNG/CNG

6. constitute a system of gas distribution in accordance with provisions of the Commercial Law

7. inspect and supervise the distribution system under management in accordance with regulations herein.

8. jointly take responsibility for violations of the distribution system under management during the gas business in accordance with provisions of laws

9. manage the number of LPG bottles owned.

10. retail LPG and bottled LPG through the distribution system under management or sell directly to customers and quote the retail price.

11. have their LPG bottles, LPG /LNG/CNG tanks; LPG auxiliary equipments; LNG/CNG trading auxiliary equipments owned tested.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. develop, apply and maintain the gas quality management system,

14. give a written notice to entities in the distribution system and the Department of Industry and Trade, Department of Finance of the locality in which such distribution system is set when there is a change in LPG selling price.

15. comply with provisions of the law on goods label registration.

16. meet all requirements for safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant law provisions.

17. publish standards applied to gas products imported themselves. For the case in which the importer and exporter blend gases using additives, they must notify the Ministry of Science and Technology the additive standard and make assure the additives quality will not pose any risk to human, animals, plants, environments or gas quality.

18. Send a report of distribution system, goods label, gas export, import and trading activities to the Ministry of Industry and Trade before March 30 each year.

19. make a following-up book or develop an electronic data system applying information technology to supervise bottled LPG sold to other LPG traders or customers Such following-up book or electronic data system must specify the following information on bottled LPG: the owner, bottle type, series number, testing expiry, name and address of the purchaser or customer and delivery date.

Article 21. Rights and obligations of traders producing and processing LPG/LNG/CNG

Every trader producing and processing LPG/LNG/CNG shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. directly export or import gases or authorize their branch or subsidiary to import and export gases if such branch or subsidiary are eligible for gas import and export as prescribed in Article 6 of hereof.

3. inspect gas products to make sure their quality meeting regulations on quality and measurement standards as regulated by laws before initially circulating such products on the market.

4. publish the standard applied to gas products created, processed or blended themselves. If using additives in gas producing, processing or blending, the trader must notify the Ministry of Science and Technology the additive standard and make assure the additives quality will not pose any risk to human, animals, plants, environments or gas quality.

5. regularly check the technique safety of machines, equipments or technology line to timely discover and handle safety risks during gas producing and processing.

Article 22. Rights and obligations of gas sellers and purchasers

Every gas seller and purchaser shall:

1. have rights and obligations prescribed in clause 3 through 16 in Article 20 hereof.

2. make invoices and documents in accordance with regulations issued by the Ministry of Finance.

3. enter into the sales/purchase contract with gas importers or exporters or other gas sellers and purchasers having a Certificate of Eligibility that remains unexpired or traders producing and processing gases.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. make a following-up book or develop an electronic data system applying information technology to follow up bottled LPG sold to other LPG traders or customers Such following-up book or electronic data system must specify the following information on bottled LPG: the owner, bottled type, series number, testing expiry, name and address of the purchaser and delivery date.

Article 23. Rights and obligations of LPG bottling station owners

Every LPG bottle owner shall:

1. only fill up LPG bottles eligible to be put on the market and must not fill the LPG bottles that are not eligible for circulation

2. fill up LPG bottles meeting requirements prescribed in clause 1 in this Article owned by other traders having a Certificate of Eligibility that remains unexpired under the signed contract.

3. request traders who employ others to fill up their LPG bottles to present the Certificate of Eligibility and certificate of label registration; not fill up or store LPG bottles of traders without a Certificate of Eligibility, Certificate of label registration and not entering into the contract for LPG bottling

4. ensure the LPG weight limit is pumped into bottles and LPG quality is consistent with that stated in the label, conformable to national technical regulations and quality standard announced by traders producing, processing, exporting or importing LPG in accordance with provisions of laws.

5. own a bottled LPG warehouse meeting regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing as prescribed in this Decree and relevant law provisions.

6. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. regularly check, maintain and renew equipments of the bottling station for safety assurance during the operation.

9. make a following-up book or develop a electronic data system applying information technology in management of bottling LPG at the station. Such following-up book or electronic data system must specify the following information about bottled LPG: the owner, bottle type, quantity, series number, testing expiry, date of bottling and date of delivering bottles to the trader entering a contract for LPG bottling

10. develop, apply and maintain the gas quality management system.

Article 24. Rights and obligations of owners of LPG filling stations for vehicles

Every owner of LPG filling station for vehicles shall:

1. ensure the nameplate and logo of their station are conformable with provisions of laws.

2. be entitled to jointly contribute capital to establish LPG filing stations for vehicles with petroleum shops having a Certificate of Eligibility for petroleum business in forms of joint-venture of partnership.

3. only sell LPG that is conformable with quality regulations; not purchase LPG with unknown origin or LPG that is illegally imported for re-selling.

4. only fill up vehicles running on LPG.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. ensure the accuracy of measurement equipments and regularly check the LPG filling equipments and safety conditions during the operation.

7. develop, apply and maintain the gas quality management system.

8. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant laws.

9. couple the filling column to a flexible hose for filling vehicle with LPG.

Article 25. Rights and obligations of owners of LPG filling station for tank trucks

Every owner of LPG filling station for tank trucks shall:

1. fill up tank trucks under a contract with other traders having a Certificated of Eligibility that remains unexpired.

2. only fill up tank trucks with LPG that is conformable with quality regulations; not purchase LPG with unknown origin or LPG that is illegally imported for re-selling.

3. not pump LPG into vehicles.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant laws.

6. offer periodical training courses in safe technique for employees working at the filling station as regulated.

7. regularly check, maintain and renew equipments of the bottling station to ensure the safety during the operation.

8. develop, apply and maintain the gas quality management system.

Article 26. Rights and obligations of LPG distribution station owners

Every LPG distribution station owner shall:

1. only sell LPG to customers entering into a LPG sales contract and satisfy all regulations on LPG using safety, fire preventing and fire extinguishing.

2. sell LPG at the price quoted and ensure the LPG volume sold is consistent with that stipulated in the signed contract and LPG quality is conformable with its label, national technical regulations and the standard announced in accordance of provisions of the law on product quality and other relevant documents.

3. suspend the LPG selling or terminate the LPG sales contract before its expiration date if customers disobey regulations on LPG safety, fire preventing and fire extinguishing or replace or install LPG auxiliary equipment without consent of the owner.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. regularly check the safety conditions, measurement instruments or equipments, fire alarm, tightness of valve, safety valve, LPG auxiliary equipments; coupling, LPG pipelines; timely discover and handle fire risks that cause safety hazard for customers using LPG.

6. provide customers with instructions of safety for LPG use in which the telephone number of LPG distribution station, manager of the station is clearly specified.

7. notify customers when adjusting the selling price of LPG.

8. only sell LPG to dedicated vehicles eligible for LPG as regulated or sell LPG through the pipelines under the contract and must not bottle LPG.

9. develop, apply and maintain the gas quality management system.

10. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant law provisions.

Article 27. Rights and obligations of owners of LNG filling stations for vehicles

Every owner of LNG filling station for vehicles shall:

1. ensure the nameplate and logo of their station are conformable with provisions of laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. only sell LNG that is consistent with quality regulations; not purchase LNG with unknown origin.

4. only fill up vehicles running on LNG.

5. quote the selling price and apply such fixed price in sales; be responsible for the weight, quality and price of LNG sold to customers. ensure the LNG quality is conformable with that presented in the label and consistent with national technical regulations and the standard announced by LNG producer, processors, importer or exporters in accordance with provisions of the law on product and goods quality and other relevant documents.

6. ensure the measurement equipments are tested and calibrated in accordance of provisions of the laws on measurement; regularly check LNG filling equipments and safety conditions during the business.

7. develop, apply and maintain the gas quality management system.

8. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant law provisions.

Article 28. Rights and obligations of LNG distribution station owners

Every LNG distribution station owner shall:

1. only sell LNG to customers entering into LNG sales contracts and meeting all regulations on LNG safety, fire preventing and fire extinguishing; sell LNG at the price quoted with LPG volume as agreed in the signed contract and ensure LNG quality is consistent with its label, national technical regulations and the standard announced by LNG producers, processors, importers or exporters in accordance with provisions of the law on product and goods quality and other relevant documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. send technicians to install or replace LNG equipments when required by customers.

4. regularly check the safety conditions, measurement instruments or equipments, fire alarm, tightness of valve, safety valve, LNG auxiliary equipments; coupling, LNG pipelines; timely discover and handle fire risks that cause safety hazard for customer using LNG.

5. provide customers with an instruction of safety for LNG use in which the telephone number of LNG distribution station, manager of the station is clearly specified.

6. only sell LNG through pipelines under a contract; not distribute LNG to any customer or any other LNG trader.

7. develop, apply and maintain the gas quality management system.

8. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant laws.

Article 29. Rights and obligations of owners of CNG filling stations for vehicles

Every owner of CNG filling station for vehicles shall:

1. put on the nameplate and logo of their station and ensure such nameplate provides sufficient information as regulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. only sell CNG that is consistent with quality regulations; not purchase LNG with unknown origin.

4. only fill up vehicles running on CPG.

5. quote the selling price and apply such fixed price in sales; be responsible for the weight, quality and price of CNG sold to customers. ensure the CNG quality is conformable with that presented in the label and consistent with national technical regulations and the standard announced by CNG producers, processors, importers or exporters in accordance with provisions of the law on product and goods quality and other relevant documents.

6. ensure the measurement equipments are tested and calibrated in accordance of provisions of the laws on measurement; regularly check CNG filling equipments and safety conditions during the business.

7. develop, apply and maintain the gas quality management system.

8. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant law provisions.

Article 30. Rights and obligations of CNG distribution station owners

Every CNG distribution station owner shall:

1. only sell CNG to customers entering into CNG sales contracts and meeting all regulations on CNG safety, fire preventing and fire extinguishing; sell CNG at the price quoted with the volume as agreed in the signed contract and ensure its quality is consistent with that presented in the label and conformable to national technical regulations and the standard announced in accordance with provisions of the law on product and goods quality and other relevant documents as well as take responsibility for the quantity, quality and price of CNG sold to customers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. send technicians to install or replace CNG equipments when required by customers.

4. regularly check the safety conditions, measurement instruments or equipments, fire alarm, tightness of valve, safety valve, CNG auxiliary equipments; coupling, CNG pipelines; timely discover and handle fire risks that cause safety hazard for customers using CNG.

5. provide customers with an instruction of safety for CNG use in which the telephone number of CNG distribution station, manager of the station is clearly specified.

6. only sell CNG through pipelines under a contract; not distribute CNG to any customer or any other LNG trader.

7. develop, apply and maintain the gas quality management system.

8. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant laws.

Article 31. Rights and obligations of CNG compressing station owners

Every CNG compressing station owner shall:

1. not purchase CNG with unknown origin or CNG that is illegally imported for re-selling.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant laws.

4. offer periodical training courses in safety technique for employees working at the filling station as regulated.

5. regularly inspect, maintain and renew equipments of the compressing station for safety assurance during the operation.

6. develop, apply and maintain the gas quality management system.

Article 32. Rights and obligations of bottled LPG retail stores

Every store selling bottled LPG shall:

1. not purchase or sell bottled LPG and LPG bottles with unknown origin and not eligible to be put on the market or not consistent with those agreed in the signed contract.

2. select and put on nameplate and logo of the trader entering into the bottled LPG sales contract.

3. only sell bottled LPG of traders having a Certificate of Eligibility that remains unexpired under the signed contract within its validity period; not sell mini-sized bottled LPG that fails to meet the safety regulation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. quote the selling price and apply such fixed price in sales; be responsible for the volume, quality and price of LPG bottles sold to customers.

6. make invoices and documents in accordance with regulations issued by the Ministry of Finance.

7. comply with regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing prescribed in this Decree and relevant law provisions.

8. ensure LPG bottles sold to customers must remain unopened and their quality, volume and labels are consistent with those registered.

9. check the tightness of valves, couplings and flexible hoses after installing or replacing LPG bottles in the presence of customers and sign the delivery minutes.

10. only replace or provide customers with dedicated LPG auxiliary equipments that is consistent with safety regulation or flexible hoses that are protective against rodent invasion.

11. provide guiding documents and directly give instructions about essential information on safe use of LPG, preventative methods, steps to deal with leaking LPG; procedures for using gas cooker, bottles and accessories to customers purchased their gas cookers and LPG bottles. notify customers the following information:

a) Information about the LPG bottles such as their origin, sealing specification, label, volume and testing period;

b) Stop using LPG bottles and immediately inform the LPG store for timely settlement when discovering such LPG bottles are no safe for use or could cause fire or explosion (the LPG smell is spread out due to the non-tightness of LPG valves or accessories).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. make a following-up book or develop a electronic data system applying information technology to manage the LPG bottles sold. Such following-up book or electronic data system must specify the following information on the bottles: the owner, bottle type, series number, testing expiry, import date and place, name and address of the customer and delivery date.

13. ensure the store's owner and employees have completed a training course in safe techniques, fire preventing and fire extinguishing as regulated.

14. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant law provisions.

Article 33. Rights and obligations of traders leasing ports for gas import and export, gas tanks and bottled LPG warehouses

Every trader leasing ports for gas import and export, gas tanks and bottled LPG warehouses shall:

1. only entering contracts for leasing ports for gas import and export, gas tanks and bottled LPG warehouses which meet requirements for safety, fire preventing and fire extinguishing prescribed in this Decree and relevant law provisions.

2. fulfill all commitments as agreed in the signed contract and take responsibility for the gas volume and quality as well as ensure safety conditions when storing gases in tanks or in bottled LPG warehouses.

3. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant law provisions.

Article 34. Rights and obligations of traders providing gas transport service

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. only transport gases under the contract with the trader having a Certificate of Eligibility that remains unexpired and fulfill all commitments agreed in such contract.

2. not transport gases with unknown origin or unqualified gases; bottled LPG not eligible to be put on the market; not purchase, sell or transport LPG bottles and bottled LPG of other traders not entering the signed contract.

3. be entitled to hire means of transport meeting the regulation in force and permitted to be put in use in accordance with provisions of laws.

4. comply with regulations herein and other laws concerning transport safety and take responsibility for gas volume and quality during the transport and delivery.

5. purchase insurance for such means of transport as regulated and insurance for goods after gaining the consent of goods' owner.

6. undergo inspection and supervisory by the trader purchasing transport service and competent authorities.

7. ensure the driver, escort and warehouse keeper have completed the training course in safe techniques as regulated.

8. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant law provisions.

Article 35. Rights and obligations of facilities producing and repairing LPG bottles; producing mini-sized LPG bottles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. produce and repair LPG bottles or mini-sized as prescribed in national technical regulations.

2. announce conformity of LPG bottles and mini-sized LPG bottles that are conformable with national technical regulations.

3. make a dossier of LPG bottles and mini-sized LPG bottles in accordance with provisions of laws.

4. develop, apply and maintain the gas quality management system to ensure the product quality is consistent with applicable technical regulations.

5. not put bottles with same series number on the market.

6. not repair LPG bottles without origin and not repair mini-sized LPG bottles.

7. comply with all regulations on safety, fire preventing and fire extinguishing, management of measurement and quality in gas business prescribed in this Decree and relevant law provisions.

Chapter III

APPLICATION, ORDER AND AUTHORITY REGARDING ISSUANCE OF CERTIFICATE OF ELIGIBILITY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG importer/exporter

2. Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG seller/purchaser

3. Certificate of Eligibility for bottled LPG retail store

4. Certificate of Eligibility for producing and repairing LPG bottles

5. Certificate of Eligibility for producing mini-sized LPG bottles

6. Certificate of Eligibility for LPG bottling station

7. Certificate of Eligibility for LPG filling station for tank trucks

8. Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG filling station for vehicles

Article 37. Application for Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG importer/exporter

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A copy of certificate of enterprise registration

3. Documents proving the ownership of wharves or a contract for leasing wharves in the Vietnam port system that are permitted to be put in use by competent authorities

4. A copy of certificate of technical verification of labor safety for tanks

5. Documents proving the compliance with requirements for fire preventing and extinguishing

6. Bottled LPG importers/exporters are required to submit the following additional documents apart from documents prescribed in clause 2, 3, 4 and 5 in this Article:

a) A copy of Certificate of Verification for LPG bottles that remains unexpired;

a) A copy of Certificate of Conformity for LPG bottles that remains unexpired;

7. Traders importing or exporting gases through pipelines not only have to submit documents prescribed in clause 2, 3, 4 and 5 in this Article but they must also submit documents proving that they own a pipeline system or enter into a contract for leasing gas pipelines; a copy of Certificate of Verification for pipelines that remains unexpired and documents proving that they also have a gas distribution station meeting all regulations on safety, fire preventing and extinguishing prescribed in this Decree and relevant law provisions.

Article 38. Application for Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG seller/purchaser

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A copy of certificate of registration of enterprise/cooperatives/business household

3. A copy of certificate of technical verification of labor safety for tanks

4. Documents proving the compliance with requirements for fire preventing and extinguishing

5. Bottled LPG sellers/purchasers are required to submit the following additional documents apart from documents prescribed in clause 2, 3, and 5 in this Article:

a) A copy of Certificate of Verification for LPG bottles that remains unexpired;

a) A copy of Certificate of Conformity for LPG bottles;

6. Traders selling or purchasing gases through pipelines not only have to submit documents prescribed in clause 2, 3 and 4 in this Article but they must also submit documents proving that they own a pipeline for gas transport or enter into a contract for leasing such pipelines; a copy of Certificate of Verification for pipelines that remains unexpired and documents proving that they also have a gas distribution station meeting all regulations on safety, fire preventing and extinguishing prescribed in this Decree and relevant law provisions.

7. LNG sellers and purchasers not only have to submit documents prescribed in clause 2, 3 and 4 in this Article but must also provide additional documents proving that they own a LNG distribution station or LNG filling station for vehicles which satisfies all requirements for safety, fire preventing and fire extinguishing in accordance with regulation herein and provisions of laws.

8. CNG sellers/purchasers are required to submit the following additional documents apart from documents prescribed in clause 2 and 4 in this Article:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Documents proving that they have a CNG distribution station or a CNG filing station for vehicles that meets regulations on safety, fire preventing and extinguishing in accordance with this Decree and relevant law provisions;

c) Documents proving that they have a CNG compressing station meeting requirements for safety, fire preventing and extinguishing in accordance with regulations herein and relevant law provisions.

Article 39. Application for Certificate of Eligibility for bottled LPG retail store

1. An application form for Certificate of Eligibility for bottled LPG retail store according to Form No.5 provided in Appendix issued thereto.

2. A copy of LPG sales contract with other traders having a Certificate of Eligibility that remains unexpired

3. Documents proving the compliance with requirements for fire preventing and extinguishing

Article 40. Application for Certificate of Eligibility for LPG bottling station, LPG filling station for tanks and LPG/LNG/CNG filling station for vehicles

1. An application form for Certificate of Eligibility for filling station according to Form No.7 provided in Appendix issued thereto.

2. A copy of certificate of registration of enterprise/cooperatives/business household

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Documents proving the compliance with requirements for fire preventing and extinguishing

Article 41. Application for Certificate of Eligibility for producing and repairing LPG bottles

1. An application form for Certificate of Eligibility according to Form No.10 provided in Appendix issued thereto.

2. A copy of certificate of registration of enterprise/cooperatives/business household

3. A list of equipments serving LPG bottle inspection

4. A list of procedures for safe production of LPG bottles and procedures for LPG bottle repair

5. A procedure for producing a typical LPG bottle including the durability measurement

6. A procedure for quality testing after production or repair

7. A copy of Certificate of verification of safety testing equipments after production and repair or a copy of Certificate of Conformity in accordance with provisions of the law on measurement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 42. Application for Certificate of Eligibility for producing mini-sized LPG bottles

1. An application form for Certificate of Eligibility for filling station according to Form 10 provided in Appendix issued thereto.

2. A copy of certificate of registration of enterprise/cooperatives/business household

3. A list of equipments serving mini-sized LPG bottle inspection

4. A procedure for mini-sized LPG bottle production

5. A procedure for safe production of mini-sized LPG bottles

6. A procedure for quality testing of mini-sized LPG bottles

7. A copy of Certificate of verification for mini-sized LPG bottle production line, machines, equipment and materials and equipments

8. Documents proving the compliance with requirements for fire preventing and extinguishing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The trader meeting all requirements herein shall send an application for Certificate of Eligibility directly to competent regulatory agencies or by post or via the website.

2. Competent regulatory agencies may send a written request for additional documents to the trader if finding the application of such trader is unsatisfactory.

3. Competent regulatory agencies must process and appraise the application then issue a Certificate of Eligibility to the trader within 15 working days from the day on which the satisfactory application is received. A written response with clear explanation is required if the application is rejected.

4. The trader submitting an application for Certificate of Eligibility must pay a fee for appraisal of conditions for trading goods or services subject to business restrictions; goods or services subject to business conditions in commerce in accordance with provisions of the law on fees and charges in force.

5. The Certificate of Eligibility will expire after 10 years from the issuance date.

Article 44. The authority to issue Certificate of Eligibility

1. The Ministry of Industry and Trade shall have the authority to issue the Certificate of Eligibility prescribed in clause 1, 4 and 5 in Article 36 hereof.

2. The Department of Industry and Trade shall have the authority to issue the Certificate of Eligibility prescribed in clause 2, 6, 7 and 8 in Article 36 hereof.

3. People's Committees of districts shall have the authority to issue the Certificate of Eligibility prescribed in clause 3 in Article 36 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Re-issuing the Certificate of Eligibility

a) Certificate of Eligibility will be re-issued if being lost, damage or carrying false information;

b) The content and expiration date of the re-issued Certificate will remain unchanged. The re-issued Certificate must abolish the effective period of the lost, damage or false one.

c) The application and procedure for re-issuance include an application form for re-issuance of Certificate of Eligibility according to Form No.12 provided in Appendix issued thereto.

d) Competent regulatory agencies shall re-issue the Certificate with 7 working days from the day the satisfactory application is received by verifying the dossier of Certificate issuance kept.

2. Adjusting Certificate of Eligibility

a) A Certificate of Eligibility will be adjusted if there is a change in business registration; location of head office or information relating to the trader making the registration;

b) The application and procedure for adjustment include an application form for adjustment to Certificate of Eligibility according to Form No.12 provided in the Appendix issued thereof and relevant documents proving the content adjusted;

d) Competent regulatory agencies shall adjust the Certificate with 7 working days from the day the satisfactory application is received. b) The effective period of adjusted Certificate will remain unchanged.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. a) A Certificate of Eligibility will be revoked in the following cases:

a) The application for the Certificate is counterfeited;

b) The applicant no longer satisfies or fails to satisfy prescribed requirements;

c) The applicant put out the Certificate to lease or adjust its content without consent of issuance authorities.

d) The business is shut down;

dd) The Certificate is issued ultra vires;

e) The real business location is inconsistent with the location stated in the Certificate of Eligibility issued by competent authorities.

g) The applicant illegally seize, sell, purchase or exchange LPG bottles of other traders

h) The applicant illegally changes the primary form, structure and weight of LPG bottles, for instance: replaces the base, cuts the handle, grinds the logo, changes the label or series number; attaches more metal or switches the bottle valve.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The trader having his/her Certificate of Eligibility revoked must send such Certificate and all copies in hand of such Certificate to the issuance authority within 7 working days from the day on which the revocation decision is issued.

Chapter IV

GAS BUSINESS SAFETY

Article 47. General safety provisions applied to gas business facilities

1. Gas producers, processors, importers, exporters, sellers or purchasers; traders producing and repairing LPG bottles or mini-sized LPG bottles; filling stations, distribution stations and compressing stations; traders leasing tanks, bottled LPG warehouse and means of transport must develop a safe management program and send a report of risk assessment as well as plans for dealing with emergency events to competent authorities for approval.

For the case in which the gas business facility includes producing and processing premises, ports for import and export, a filling station adjacent to a distribution station owned by a single person, the safe management program, risk assessment report and plans for dealing with emergency events shall be applied to the whole facility.

2. Facilities prescribed in clause 1 in this Article must annually practices the methods presented in the approved plan for dealing with emergency events.

3. Every facility must issue all procedures for operation, procedures for solving problems and safety regulations approved by the head of such facility.

4. All machines and equipments strictly subject to labor safety requirement must undergo an inspection of labor safety technique as regulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. There must be a safe distance between the equipment, construction works and barriers of facilities or protected places as regulated.

7. Regulations on fire preventing and fire extinguishing in accordance with provisions of laws must be satisfied.

8. People engaged in the management works, employees working at the gas business facility including the drivers of vehicles used for gas transport must be trained in safe techniques.

9. Annually, every gas business facility must self-offer or hire other organization to offer a training course in labor safety techniques for its employees.

10. The Ministry of Industry and Trade shall decide the training program and content of safety technique course in gas business.

11. The Department of Industry and Trade shall check the training in safety techniques of gas business facilities.

Article 48. Safety requirements applied to gas tanks

1. A gas tank must be installed with sufficient safety equipments and calibrated as regulated.

2. A gas tank must be attached to an emergency shut-off valve.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Fixed tanks must not be placed onto one another. Horizontal cylindrical tanks must not aligned along the vertical axis towards the house or service buildings.

5. Underground tanks must not be placed under flammable liquids storage facilities.

Article 49. Safety requirements applied to gas pipelines

1. A gas pipeline must be put on a firm support and painted with prescribed color when coupling.

2. An underground pipeline must be protected against erosion by appropriate methods. A gas pipeline and its thickness must undergo periodical inspections as regulated.

3. Safe distance among the pipelines themselves, between the pipeline and coupled objects must satisfy the regulations.

Article 50. Safety requirements applied to LPG bottling station

1. LPG bottling station must not be placed in the basement or in floors of apartments or high buildings.

2. The floor of the station must be flat, equal or higher than surrounding ground. Where the floor is raised, the space beneath must be filled up, if left empty, ventilation is required. Flammable objects or substances must not be stored or maintained in such space.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Bottled LPG must be checked for its tightness and must be labeled and sealed.

5. Bottled LPG warehouses of the station must be consistent with regulations in Article 57 hereof.

6. LPG must not be bottled and LPG bottles must be discarded or repaired or tested in the following cases:

a) The information on the bottle volume presented in the bottle jacket is unreadable or none information is shown;

b) Bottles have defects or defects in their handle of base belt;

c) Bottles have physical defects in their body;

d) Bottles are eroded to the visible extent;

dd) Bottles burn due to arc or fire;

e) Bottles, valves or structures for pressure relief (if being equipped) are leaked or broken;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Bottles have not been tested or not able to identify the expiry for test.

Article 51. Safety requirements applied for gas filling station for vehicles

1. There must be at least 3-meter-distance between the tank and the station's barriers.

2. There must be a coupling between the filling column and flexible hoses for filling vehicle with gases.

3. The filling column must be far from the tank at least 10 meters.

4. The filling column and the gas pipeline connector must be placed outdoor, in a ventilated and covered area.

5. Technological hoses must be put on the ground and the vehicle coming to the station for gas delivery must be connected to the ground.

6. The tank with capacity over 20 cubic meters must be equipped with a sprinkler system to cool its top.

Article 52. Safety requirements applied to gas distribution stations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Requirements applied to the area getting gases from the tank truck:

a) There must be a speed limit sign at the entrance for tank trucks;

b) The area receiving tank trucks must be marked with a signboard and cannot be entered by people without duty while gases are being pumped into the tank;

c) During the gas filling, the tank truck must face the main road or emergency exit and not be obstructed in case of emergency evacuation.

3. Fire engines must always be allowed to enter and exit the station when necessary.

4. Equipments placed in vulnerable areas must be protected by safety methods such as barriers, iron columns, concrete columns and warning signs. These safety equipments must not produce any effect on the ventilation of the gas storage areas.

Article 53. Safety requirements applied to bottled LPG retail stores

1. The store must be in an area of at least 12 square meters.

2. The store must be isolated from fire sources at least 3 meters towards no fireproof walls; if there exist fireproof walls, such distance between the store and fire sources is not required. Construction structure and fire resistance level of the shop must be at least level II. Electronic equipments of the store must be proof against explosion and stay far from LPG bottles at least 1.5 meters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. LPG bottles storage areas must be ventilated. LPG bottles must not be stored in closed chambers or enclosed basements or not be placed in the entrance or public passage. For the case in which there is a bottled LPG warehouse, such warehouse must have at least 1 main door and 1 emergency exit with door open to the outside.

5. LPG bottle repairing and LPG bottling are prohibited.

Article 54. Safety requirements for transporting bottled LPG by motor vehicles

1. Motor vehicles carrying bottled LPG must be licensed to transport dangerous cargo in accordance with regulations in force.

2. Bottles must be aligned vertically with their valves on the top. There must be only one layer of bottles with volume over 99 liters laid on the motor vehicle. Bottles with volume under 99 liters can be laid in 2 or more layers or more but not higher the car and there must be a batten between two layers.

3. The motor vehicle cannot be parked close to fire sources or a place of crowded people or means of transport. For the case in which the motor vehicle is parked temporarily for loading or unloading cargo, it must be parked in a place that not poses a risk to human and not obstruct any other means of transport.

Article 55. Safety requirement for transporting and delivering bottled LPG to customers

1. Motorbikes (two-wheeled motor vehicle) carrying bottled LPG must have a firm support and the bottles whereon must be aligned vertically with their valves on the top.

2. It is prohibited to transport bottled LPG along with person in the elevator, except the one directly transporting them.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. When delivering, the seller must check the tightness of the bottle’s valve, couplings and hoses after installing or renewing LPG bottles in the presence of customers and sign the delivery minutes provided by such customers.

Article 56. Safety requirements for transporting and delivering gases by tanks

1. The driver, escort and warehouse keeper must be trained in safe techniques as regulated.

2. Tank trucks or tank-cars carrying gas tanks must be licensed to transport dangerous cargo as regulated.

3. When awaiting for gas delivery, the tank truck must park in a safe place with appropriate barrier facing the nearest emergency exit and must be separated from fire sources at least 7 meters. Tank trucks are not permitted to park or operate in enclosed-3-side house.

4. Tank trucks must be connected to the ground and the front tire must be blocked completely before gas delivery.

5. Tank trucks must park at the designated location if gases are delivered and received at the station. Location for parking and delivering gases must be convenient to couple the hoses and valves; the truck must turn towards the exit. The exit for the truck must not be obstructed during the gas delivery.

6. When delivering gases to tank-cars, the train coupling with such tank-cars must be blocked by brakes; tank-cars must be arranged which makes sure their entire valve boxes will stay in one side of the train.

7. The liquid LPG pipelines of a LPG tank truck must be equipped with a check valve at the back of hand valve to block the entrance of the pipeline.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Bottled LPG warehouses must have equipments for testing and warning LPG leaking.

2. Bottled LPG in such warehouses must be stored in ventilated places not in areas lower than the surrounding ground, in the vault or basement.

3. Outdoor warehouses storing at least 1.000 kilograms of bottled LPG must be divided into small batches. The LPG bottle warehouse must be separated from bottled LPG warehouse at least 3 meters.

4. Indoor bottled LPG warehouse must meet requirements for volume and place of storage as regulated.

Chapter V

STATE MANAGEMENT IN GAS BUSINESS

Article 58. Responsibilities of ministries and ministerial agencies

1. The Ministry of Industry and Trade is required to:

a) preside over and cooperate with relevant entities in professionally inspecting, checking and supervising the nationwide compliance with regulations hereof of gas business.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) preside over and cooperate with relevant agencies in issuing national technical regulations and international technical regulations on safety in gas business.

d) develop and issue training programs and contents for the course in labor safety techniques in gas business.

dd) receive reports of the distribution system, registration of goods label and gas import, export and trading of gas importers/exporters according to Form No.13 provided in the Appendix issued thereto.

2. The Ministry of Science and Technology is required to:

a) preside over and cooperate with relevant ministries in developing, amending and completing the system of national technical standards and regulations on gases; finalize the system of legislative documents on measurement and quality in gas business, regulations on consistent implementation nationwide; manage, inspect and check the measurement and quality in gas producing, processing, import, export, delivery, transport and circulation.

b) provide guidelines for testing and calibrating measurement equipments and instruments used in gas business in accordance with provisions of the law on measurement;

c) issue a regulation on using additives in gas producing, processing and blending; regulation on applying the quality management system and laboratory capacity management system.

d) formulate and issue a regulation on registration of gas blending facilities

3. The Ministry of Transport is required to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The Ministry of Construction is required to:

preside over and cooperate with relevant ministries in providing guidelines and checking the construction of buildings serving gas business in provinces and centrally-affiliated cities in accordance with provisions of the law on construction and guiding documents in force.

5. The Ministry of Public Security is required to:

a) ensure the consistency in state management of security, order, fire preventing and fire extinguishing applied to facilities producing and processing gases nationwide.

b) instruct the public security force to inspect and check the compliance with regulations on security, order, fire preventing and fire extinguishing of facilities producing, processing and transporting gases.

c) offer a training course in fire preventing and fire extinguishing for officials and employees working in gas producing and processing facilities in accordance with provisions of laws.

6. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs is required to:

provide guidelines and inspect, check the labor safety conditions in gas business facilities in accordance with law in force.

7. The Ministry of Natural Resources and Environment is required to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. The Ministry of Finance is required to:

a) preside over and cooperate with the Ministry of Industry and Trade in inspecting, checking and supervising gas traders to make sure they abide by provisions of the law on price;

b) publish or submit methods for stabilizing prices to competent authorities which is then published in accordance with provisions of the law in force

Article 59. Responsibilities of local authorities

1. People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities take responsibility to:

a) provide guidelines and inspect gas producing and processing facilities owned by traders in the localities in terms of safety in gas production and business; fire preventing and fire extinguishing as well as environment safety in accordance with provisions of laws; fight against trade frauds and stabilize the market;

b) provide guidelines and conduct an inspection of measurement and quality of gases circulating in the locality.

2. The Department of Industry and Trade shall take responsibility to:

a) check the conditions, issuance, re-issuance, adjustment and revocation of the Certificate of Eligibility according to Form No.4, 8 and 9 provided in the Appendix issued thereto;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) receive reports of the distribution system, registration of goods label and gas sale and purchase on the market by gas traders in the locality where their head office is located according to Form No.13 provided in the Appendix issued thereto.

d) make a list and consolidated report of distribution system, registration of goods label and gas trading activities of gas traders then send them to the Ministry of Industry and Trade before December 31 each year.

3. People’s Committees of communes take responsibility to:

a) check the conditions, issuance, re-issuance, adjustment and revocation of the Certificate of Eligibility according to Form No.6 provided in the Appendix issued thereto;

b) preside over and cooperate with relevant agencies in inspecting and supervising the compliance with regulations hereof and relevant law provisions of bottled LPG retail stores.

Chapter VI

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 60. Transferring provisions

1. Traders receiving the Certificate of Eligibility which expires before the day on which this Decree comes into force may continue to run their business until the expiration date of their Certificate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. LPG bottling stations receiving the Certificate of Eligibility which remains unexpired not owned by any LPG wholesaler as prescribed in Decree No.19/2016/ND-CP dated March 22, 2016 of the Government in gas business may continue to operate until the date on which this Decree comes into force and expiration date of the Certificate.

Article 61. Effect

1. This Decree comes into force on August 01, 2018.

2. This Decree replaces Decree No.19/2016/ND-CP dated March 22, 2016 of the Government on gas business. This Decree abolish Chapter V of Decree No.77/2016/ND-CP dated July 01, 2016 of the Government which amended regulations on conditions for investment in the trading of national goods; chemicals; industrial explosive materials, fertilizer, gas business and food business under state management of the Ministry of Industry and Trade.

Article 62. Implementation

Ministers, Directors of ministerial agencies and Governmental agencies, Chairperson of People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities shall take responsibility to implement this Decree./.

 

 

PP. THE GOVERNMENT
MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX

(Issued together with Decree No.87/2018/ND-CP dated June 15, 2018 of the Government)

Form No.1

Application form for Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG importer/ exporter

Form No.2

 Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG importer/exporter

Form No.3

 Application form for Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG seller/purchaser

Form No.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No.5

Application form for Certificate of Eligibility for bottled LPG retail store

Form No.6

Certificate of Eligibility for bottled LPG retail store

Form No.7

Application form for Certificate of Eligibility for LPG bottling station, LPG filling station for tanks and LPG/LNG/CNG filling station for vehicles

Form No.8

Certificate of Eligibility for LPG bottling station and LPG filling stations for tank trucks

Form No.9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No.10

Application form for Certificate of Eligibility for producing and repairing LPG bottles/producing mini-sized LPG bottles

Form No.11

Certificate of Eligibility for producing and repairing LPG bottles/producing mini-sized LPG bottles

Form No.12

Application form for re-issuing and adjusting Certificate of Eligibility

Form No.13

 Report of gas business distribution system, goods label and gas trading

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILTY FOR LPG/LNG/CNG IMPORTERS AND EXPORTERS

To: The Ministry of Industry and Trade

Name of importer/exporter: ................................................................................................

Foreign name: .....................................................................................................

Address of head office: ......................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

Certificate of enterprise registration No. …………… issued by ………….. on date ………

………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

By this application, we respectfully request the Ministry of Industry and Trade to consider and issue Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG importer/exporter as prescribed in Decree No..../2018/ND-CP dated …. of the Government on gas business.

We hereby commit to abide by regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated … of the Government on gas business, other relevant legislative documents and totally take legal responsibility./.

 

 

(Location and date)
REPRESENTATIVE
(Sign, full name and seal)

 

Form No.2

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hanoi, on…/…/…

 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG/LNG/CNG IMPORTER/EXPORTER

MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to Decree No.98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 of the Government on functions, duties, rights and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to Decree No..../2018/ND-CP dated …. of the Government on gas business

Consider the application for issuance/re-issuance/adjustment of Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG importer/exporter of …………………… (1);

At the request of .......................................................................................................... (2),

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of importer/exporter: ..............................................................................................

Foreign name: .....................................................................................................

Address of head office: .....................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

Certificate of enterprise registration No. …………… issued by ………….. on date ………

………………..

Tax code: ........................................................................................................................

(1)……… is eligible for importing and exporting LPG/LNG/CNG

Article 2. …………………..(1) must comply with all regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated ….. of the Government on gas business and other relevant law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

MINISTER
(Sign, full name and seal)

Note:

(1) Name of the importer/exporter receiving the Certificate of Eligibility

(2) Name of the authority receiving the application for Certificate of Eligibility

(3) Apply for re-issuing or adjusting the Certificate of Eligibility

 

Form No.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG/LNG/CNG SELLER/PURCHASER

To: The Ministry of Industry and Trade

Name of seller/purchaser: ..................................................................................................

Foreign name: .....................................................................................................

Address of head office: .......................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

Certificate of enterprise registration No. …………… issued by ………….. on date ………

………………..

Tax code: ........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We hereby commit to abide by regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated … of the Government on gas business, other relevant legislative documents and totally take legal responsibility./.

 

 

(Location and date)
REPRESENTATIVE
(Sign, full name and seal)

 

Form No.4

 PEOPLE'S COMMITTEE OF [NAME OF PROVINCE/CITY]
DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

No…./GCNDDK-SCT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG/LNG/CNG SELLER/PURCHASER

DIRECTOR OF INDUSTRY AND TRADE DEPARTMENT

Pursuant to Decision No…./QD/UBND dated …..of ………….. on functions, duties, rights and organizational structure of the Department of Industry and Trade;

Pursuant to Decree No..../2018/ND-CP dated ..... of the Government on gas business

Consider the application for issuance/re-issuance/adjustment of Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG seller/purchaser of ………………………………………………………… (1);

At the request of .......................................................................................................... (2),

HEREBY DECIDES:

Article 1. Issuing Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG seller/purchaser

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Foreign name: .....................................................................................................

Address of head office: ......................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

Certificate of enterprise registration No. …………… issued by ………….. on date ………

………………..

Tax code: ........................................................................................................................

(1) ……….. is eligible to sell or purchase LPG/LNG/CNG.

Article 2. …………………..(1) must comply with all regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated ….. of the Government on gas business and other relevant law provisions.

Article 3. Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG seller/purchaser will be valid until date…..;(3) replace the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG seller/purchaser No.……./GCNDDK-BCT issued by the Director of Industry and Trade Department on date……

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

DIRECTOR
(Sign, full name and seal)

Note:

(1) Name of the seller/purchaser receiving the Certificate of Eligibility

(2) Name of the authority receiving the application for Certificate of Eligibility

(3) Apply for re-issuing or adjusting the Certificate of Eligibility

 

Form No.5

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: People’s Committees of [name of district]

Name of trader/cooperatives/business household: .....................................................................

Address: .................................................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

Certificate of registration of enterprise/cooperatives/business household No. …………… issued by ……………….. on date ………

Tax code: ........................................................................................................................

By this application, we respectfully request the People’s Committee of [name of commune or district] to consider and issue Certificate of Eligibility for bottled LPG retail store as prescribed in Decree No..../2018/ND-CP dated …. of the Government on gas business.

We hereby commit to abide by regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated … of the Government on gas business, other relevant legislative documents and totally take legal responsibility./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Location and date)
REPRESENTATIVE
(Sign, full name and seal)

 

Form No.6

PEOPLE'S COMMITTEE OF [NAME OF PROVINCE/CITY]
PEOPLE’S COMMITTEE OF [NAME OF DISTRICT]
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

No…./GCNDDK-UBND

(Location and date)

 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR BOTTLED LPG RETAIIL STORE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Law on Local Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to Decree No..../2018/ND-CP dated ..... of the Government on gas business

Consider the application for issuance/re-issuance/adjustment of Certificate of Eligibility for bottled LPG retail store of ………(1);

At the request of .......................................................................................................... (2),

HEREBY DECIDES:

Article 1. Issuing Certificate of Eligibility for bottled LPG retail store

Name of trader/cooperatives/business household: ........................................................ (1)

Address: ............................................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tax code: ........................................................................................................................

(1)...... is eligible to retail bottled LPG

Article 2. …………………..(1) must comply with all regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated ….. of the Government on gas business and other relevant law provisions.

Article 3. Certificate of Eligibility for bottled LPG retail store will be valid until date…..;(3) replace the Certificate of Eligibility for bottled LPG retail store No.……./GCNDDK-UBND issued by the Chairperson of People’s Committee of [name of district] on date……

 

 

CHAIRPERSON
(Sign, full name and seal)

Note:

(1) Name of trader/cooperatives/business household receiving Certificate of Eligibility

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) Apply for re-issuing or adjusting the Certificate of Eligibility

 

Form No.7

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG BOTTLING STATION/LPG FILLING STATION FOR TANK TRUCKS/LPG/LNG/CNG FILLING STATION FOR VEHICLES

To: The Department of Industry and Trade

Name of trader/cooperatives/business household: .............................................................

Address of head office: .......................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tax code: ........................................................................................................................

By this application, we respectfully request the Department of Industry and Trade to consider and issue a Certificate of Eligibility for LPG bottling station/LPG filling station for tank trucks/LPG/LNG/CNG filling station for vehicles as prescribed in Decree No..../2018/ND-CP dated …. of the Government on gas business.

Name of the station: ..............................................................................................................

Address: .................................................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

We hereby commit to abide by regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated … of the Government on gas business, other relevant legislative documents and totally take legal responsibility./.

 

 

 (Location and date)
REPRESENTATIVE
(Sign, full name and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No.8

PEOPLE'S COMMITTEE OF [NAME OF PROVINCE/CITY]
DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

No…./GCNDDK-SCT

(Location and date)

 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG BOTTLING STATION/LPG FILLING STATION FOR TANK TRUCKS

DIRECTOR OF INDUSTRY AND TRADE DEPARTMENT

Pursuant to Decision No…./QD/UBND dated …..of ………….. on functions, duties, rights and organizational structure of the Department of Industry and Trade;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Consider the application for issuance/re-issuance/adjustment of Certificate of Eligibility for LPG bottling station/LPG filling station for tank trucks of ………(1);

At the request of .......................................................................................................... (2),

HEREBY DECIDES:

Article 1. Issuing Certificate of Eligibility for LPG bottling station and LPG filling stations for tank trucks

Name of the station: ..........................................................................................................

Address: ............................................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

Name of owner: .................................................................................... (1)

- Foreign name: .....................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tax code: ........................................................................................................................

- Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

(1)...... is eligible to bottle LPG or pump LPG into tank trucks

Article 2. …………………..(1) must comply with all regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated ….. of the Government on gas business and other relevant law provisions.

Article 3. Certificate of Eligibility for LPG bottling station/LPG filling station for tank trucks will be valid until date…..;(3) replace the Certificate of Eligibility for LPG bottling station/LPG filling station for vehicles No.……./GCNDDK-SCT issued by the Director of Industry and Trade Department on date……

 

DIRECTOR
(Sign, full name and seal)

Note:

(1) Name of trader receiving Certificate of Eligibility

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) Apply for re-issuing or adjusting the Certificate of Eligibility

 

Form No.9

PEOPLE'S COMMITTEE OF [NAME OF PROVINCE/CITY]
DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

No…./GCNDDK-SCT

(Location and date)

 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG/LNG/CNG FILLING STATION FOR VEHICLES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Decision No…./QD/UBND dated …..of ………….. on functions, duties, rights and organizational structure of the Department of Industry and Trade;

Pursuant to Decree No..../2018/ND-CP dated ..... of the Government on gas business

Consider the application for issuance/re-issuance/adjustment of Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG filling station for vehicles of ……… (1);

At the request of .......................................................................................................... (2),

HEREBY DECIDES:

Article 1. Issuing Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG filling stations for vehicles

Name of the station: ...........................................................................................................

Address: .............................................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Address of head office: ......................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

Certificate of registration of enterprise/cooperatives/business household No. …………… issued by ……………….. on date ………

Tax code: ........................................................................................................................

(1) …. is eligible to fill up vehicles with LPG/LNG/CNG.

Article 2. …………………..(1) must comply with all regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated ….. of the Government on gas business and other relevant law provisions.

Article 3. Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG filling station for vehicles will be valid until date…..;(3) replace the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG filling station for vehicles No.……./GCNDDK-SCT issued by the Director of Industry and Trade Department on date……

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note:

(1) Name of trader/cooperatives/business household receiving Certificate of Eligibility

(2) Name of the authority receiving the application for Certificate of Eligibility

(3) Apply for re-issuing or adjusting the Certificate of Eligibility

 

Form No.10

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR PRODUCING, REPAIRING LPG BOTTLES/ PRODUCING MINI-SIZED LPG BOTTLES

To: The Ministry of Industry and Trade

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Foreign name: .....................................................................................................

Address of head office: .......................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

Certificate of registration of enterprise/cooperatives/business household No. …………… issued by ……………….. on date ………

Tax code: ........................................................................................................................

By this application, we respectfully request the Ministry of Industry and Trade to consider and issue Certificate of Eligibility for producing, repairing LPG bottles; producing mini-sized LPG bottles as prescribed in Decree No..../2018/ND-CP dated …. of the Government on gas business.

We hereby commit to abide by regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated … of the Government on gas business, other relevant legislative documents and totally take legal responsibility./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form No.11

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

No…./GCNDDK-BCT

Hanoi, on…/…/…

 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR PRODUCING, REPAIRING LPG BOTTLES/PRODUCING MINI-SIZED LPG BOTTLES

To: The Ministry of Industry and Trade

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Decree No..../2018/ND-CP dated ..... of the Government on gas business

Consider the application for issuance/re-issuance/adjustment of Certificate of Eligibility for producing and repairing LPG bottles; producing mini-sized LPG bottles of ……………….. (1);

At the request of .......................................................................................................... (2),

HEREBY DECIDES:

Article 1. Issuing Certificate of Eligibility for producing and repairing LPG bottles/producing mini-sized LPG bottles

Name of facility: ..............................................................................................................

Foreign name: .....................................................................................................

Address of head office: ....................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………………..

Tax code: ........................................................................................................................

(1) ……. is eligible for producing and repairing LPG bottles; producing mini-sized LPG bottles.

Article 2. …………………..(1) must comply with all regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated ….. of the Government on gas business and other relevant law provisions.

Article 3. Certificate of Eligibility for producing, repairing LPG bottles/producing mini-sized LPG bottles will be valid until date…..;(3) replace the Certificate of Eligibility for producing, repairing LPG bottles/producing mini-sized LPG bottles No.……./GCNDDK-BCT issued by the Minister of Industry and Trade on date……

 

MINISTER
(Sign, full name and seal)

Note:

(1) Name of the facility requesting for Certificate of Eligibility

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) The Department of Industry and Trade of locality in which the facility producing, repairing LPG bottles is located.

 

Form No.12

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

APPLICATION FORM FOR RE-ISSUANCE/ADJUSTMENT OF CERTIFICATE OF ELIGIBILITY

To:

 Ministry of Industry and Trade/People’s Committee of [name of district]
Department of Industry and Trade:

Name of trader/cooperatives/business household: .....................................................................

Address of head office: ...........................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Certificate of registration of enterprise/cooperatives/business household No. …………… issued by ……………….. on date ………

Tax code: ........................................................................................................................

Certificate of Eligibility for ............................................................................................

By this application, we respectfully request the Ministry of Industry and Trade/ Department of Industry and Trade/People’s Committee of district to consider and re-issue/adjust the Certificate of Eligibility for ………..as prescribed in Decree No..../2018/ND-CP dated …. of the Government on gas business.

We hereby commit to abide by regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated … of the Government on gas business, other relevant legislative documents and totally take legal responsibility./.

 

 

(Location and date)
REPRESENTATIVE
(Sign, full name and seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

REPORT OF GAS DISTRIBUTION SYSTEM, GOODS LABEL AND GAS TRADING

To: Ministry of Industry and Trade/Department of Industry and Trade

Name of trader: ..............................................................................................................

Foreign name: .....................................................................................................

Address of head office: .......................................................................................................

Tell: ………………………………………….. Fax: .......................................................

Certificate of registration of enterprise/cooperatives/business household No. …………… issued by ……………….. on date ………

Tax code: ........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For the purpose of conforming to regulations in Decree No..../2018/ND-CP dated ...... of the Government on gas business, we hereby make a report of distribution system; goods label; gas import, export and trading as follows:

1. Distribution system:

No.

Distribution system

Certificate of Eligibility No.

I.

Gas business facility

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

 

 

II.

Stores owned by traders

 

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 

 

2. Goods label

No.

Name of label

Certificate of Label Registration No.

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 

 

3. Gas import, export and trading

a) Gas import and export

b) Gas trading activities

 

 

 (Location and date)
REPRESENTATIVE
(Sign, full name and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 về kinh doanh khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


117.596

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!