Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 68-NĐ năm 1959 sửa đổi Nghị định 330-NĐ về cước điện thoại trong nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Số hiệu: 68-NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện Người ký: Nguyễn Như Quý
Ngày ban hành: 10/08/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68-NĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 330-NĐ NGÀY 23-10-1957 QUY ĐỊNH CƯỚC ĐIỆN THOẠI TRONG NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 52-NĐ ngày 01 tháng 2 năm 1955, số 330-NĐ ngày 23-10-1957 và số 30-NĐ ngày 07-4-1959 quy định cước điện thoại trong nước;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sửa đổi điều 67 của Nghị định số 330-NĐ ngày 23-10-1957 như sau:

Điều 67 (mới) - Điện thoại gọi số:

a) Điện thoại thường nội tỉnh nói thẳng hay quá giang đều thống nhất tính 0đ60 một đơn vị 3 phút;

b) Điện thoại thường liên tỉnh cũng thống nhất tính như điện thoại nội tỉnh, cộng thêm 0đ30 một đơn vị cho mỗi khu vực tỉnh phải qua hay đến;

c) Điện thoại giữa Ty, Sở với Phòng thuộc tỉnh khác hay giữa Phòng với Phòng thuộc 2 tỉnh khác nhau nhưng có liên lạc trực tiếp đều tính theo cước nội tỉnh;

d) Đặc biệt các cước điện thoại giữa Hà nội – Hà đông cũng tính theo cước nội tỉnh.

e) Điện thoại khẩn cấp gấp đôi.

Điều 2. – Các ông Chánh Văn  phòng Bộ Giao thông và Bưu điện và ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Như Quỳ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 68-NĐ năm 1959 sửa đổi Nghị định 330-NĐ về cước điện thoại trong nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.034
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126