Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 36/2009/NĐ-CP quản lý, sử dụng pháo

Số hiệu: 36/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 36/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về quản lý thuốc pháo, pháo các loại; quản lý sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo hoa và thuốc pháo hoa; tổ chức bắn pháo hoa và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong quản lý, sử dụng pháo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, thuốc pháo.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thuốc pháo nổ là hóa chất hoặc hỗn hợp hóa chất khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hóa, điện gây nên một phản ứng hóa học nhanh, nhạy, tỏa nhiệt, sinh khí và tạo ra tiếng nổ.

2. Thuốc pháo hoa là hóa chất hoặc hỗn hợp hóa chất để sản xuất pháo hoa, khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hóa, điện gây nên phản ứng hóa học tốc độ cao, tỏa nhiệt, phát quang, sinh khí có thể kèm theo tiếng nổ.

3. Pháo nổ là loại sản phẩm có chứa thuốc pháo được chế tạo bằng các công nghệ khác nhau không phân biệt xuất xứ và nơi sản xuất, khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hóa, điện gây nên tiếng nổ.

4. Pháo hoa là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi có các tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hóa, điện sẽ gây phản ứng hóa học tạo hiệu ứng ánh sáng có màu sắc, gây tiếng nổ hoặc không gây tiếng nổ.

5. Pháo hoa đơn là pháo hoa tầm thấp mà trong mỗi thiết bị kỹ thuật chuyên dụng có chứa 01 quả pháo.

6. Pháo hoa kép là loại pháo hoa tầm thấp mà trong mỗi thiết bị kỹ thuật chuyên dụng có chứa 02 quả pháo.

7. Bắn pháo hoa tầm cao là việc sử dụng ống phóng chuyên dụng và thiết bị bắn để đẩy pháo hoa lên độ cao trên 90m.

8. Bắn pháo hoa tầm thấp là việc sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (không sử dụng ống phóng) để đẩy pháo hoa lên độ cao từ 90m trở xuống.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ.

2. Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa.

3. Mua, bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ lấy từ các loại bom, mìn, đạn, lựu đạn, vật liệu nổ quân dụng (dùng trong quốc phòng, an ninh), vật liệu nổ công nghiệp để sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo.

4. Sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo.

Điều 5. Các loại pháo, sản phẩm pháo được sử dụng

1. Pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, nhập khẩu để tổ chức bắn pháo hoa đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

2. Pháo hoa do tổ chức, cá nhân nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho phép và được Bộ Công an cấp giấy phép mang vào Việt Nam để dự thi bắn pháo hoa.

3. Pháo hiệu dùng trong các hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, cứu hộ, cứu nạn, giao thông vận tải và hoạt động quân sự.

4. Các sản phẩm như: pháo hoa lễ hội bằng giấy (trừ loại hoa có chứa kim loại), pháo điện, pháo trang trí bằng giấy, bằng nhựa, bằng tre, trúc, kim loại; que hương phát sáng; các sản phẩm phát tín hiệu ánh sáng, màu sắc, âm thanh được dùng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ không gây nên tiếng nổ.

Chương 2.

QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC BẮN PHÁO HOA

Điều 6. Nguyên tắc quản lý

1. Chính phủ thống nhất quản lý việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng pháo hoa trong phạm vi cả nước.

2. Việc tổ chức sản xuất, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng pháo hoa phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đạt chất lượng nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân.

3. Việc sản xuất pháo hoa phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam, bảo đảm các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ; có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

4. Việc xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo hoa phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Kinh phí phục vụ cho việc tổ chức bắn pháo hoa do địa phương đảm nhiệm, không sử dụng từ ngân sách nhà nước.

Điều 7. Tổ chức bắn pháo hoa

Việc tổ chức bắn pháo hoa được tiến hành trong các trường hợp sau:

1. Tết Nguyên đán

a. Bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút ở Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên Huế;

b. Bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút ở các tỉnh còn lại;

c. Thời điểm bắn pháo hoa vào lúc giao thừa.

2. Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm)

a. Bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút, tại Đền Hùng;

b. Thời điểm bắn pháo hoa vào hồi 21 giờ ngày 09 tháng 3 âm lịch.

3. Kỷ niệm ngày Quốc khánh, ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày Chiến thắng Giải phóng hoàn toàn miền Nam

a. Ngày Quốc khánh (ngày 02 tháng 9)

- Bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại các tỉnh còn lại;

- Thời điểm bắn pháo hoa vào hồi 21 giờ ngày 02 tháng 9.

b. Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 07 tháng 5)

- Bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

- Thời điểm bắn pháo hoa vào hồi 21 giờ ngày 07 tháng 5.

c. Ngày Chiến thắng Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 30 tháng 4).

- Bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời điểm bắn pháo hoa vào hồi 21 giờ ngày 30 tháng 4.

4. Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng, thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a. Bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên Huế;

b. Bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại các tỉnh còn lại;

c. Thời điểm bắn pháo hoa vào hồi 21 giờ ngày giải phóng địa phương.

5. Ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế.

6. Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 8. Thẩm quyền, thủ tục cho phép bắn pháo hoa

1. Các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 7 của Nghị định này do các tổ chức, địa phương tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Trường hợp tổ chức bắn pháo hoa theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Nghị định này và các trường hợp thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu tổ chức bắn pháo hoa theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Nghị định này hoặc muốn thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa, phải đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 45 ngày. Nội dung văn bản phải nêu rõ số lượng, tầm bắn, số điểm, thời gian, thời lượng và địa điểm dự kiến bắn pháo hoa.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cho phép bắn pháo hoa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Giúp Chính phủ quản lý nhà nước về các hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng pháo.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

3. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa điểm bắn pháo hoa.

4. Cấp giấy phép mang pháo hoa và thiết bị bắn pháo hoa từ nước ngoài vào Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài để tham dự hội thi bắn pháo hoa sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức bắn pháo hoa của các địa phương; tổng hợp tình hình, báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức bắn pháo hoa.

2. Xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép địa phương tổ chức bắn pháo hoa trên cơ sở đề nghị của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định này.

3. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội thi bắn pháo hoa quốc tế tại Việt Nam sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Chỉ đạo lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển tiến hành tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, biển, đảo để phát hiện, xử lý các hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép, buôn lậu các loại pháo.

2. Sản xuất pháo hoa và thiết bị dùng để bắn pháo hoa; tổ chức chỉ huy, huấn luyện kỹ thuật bắn pháo hoa trong phạm vi cả nước, cụ thể như sau:

a. Việc sản xuất pháo hoa phải thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự;

b. Căn cứ vào kế hoạch bắn pháo hoa của các địa phương, chủ động tổ chức sản xuất pháo hoa bảo đảm chất lượng, số lượng, giá thành hợp lý. Chỉ được phép bán pháo hoa cho các đơn vị, địa phương được phép tổ chức bắn pháo hoa theo quy định.

c. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quốc phòng có liên quan chuẩn bị nhân lực, phương tiện kỹ thuật, thiết bị phục vụ cho việc bắn pháo hoa; phối hợp với các địa phương thực hiện tốt việc vận chuyển, bắn pháo hoa bảo đảm an toàn và đúng quy định;

d. Cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa và thiết bị dùng để bắn pháo hoa.

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo.

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Chỉ đạo lực lượng Hải quan tiến hành kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu để ngăn chặn, xử lý các trường hợp nhập khẩu, xuất khẩu trái phép các loại pháo.

2. Hướng dẫn việc huy động và sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Bảo đảm kinh phí phục vụ cho việc tổ chức thực hiện Nghị định này.

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng khác tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định tại Nghị định này.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo các ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo và tổ chức thực hiện tốt việc bắn pháo hoa, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn và tiết kiệm.

2. Bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức bắn pháo hoa tại địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý chặt chẽ và thực hiện đúng quy định về tầm bắn pháo hoa, thời gian, thời lượng và địa điểm tổ chức bắn pháo hoa. Thông báo kết quả thực hiện với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009. Những quy định trước đây về quản lý, sử dụng pháo đều bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 17. Hướng dẫn thi hành và trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 36/2009/ND-CP

Hanoi, April 15, 2009

 

DECREE

ON MANAGEMENT AND USE OF FIRECRACKERS AND FIREWORKS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 29, 2005 Law on People's Public Security;
At the proposal of the Minister of Public-Security,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Governing scope

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2. Subject of application

This Decree applies to Vietnamese agencies, organizations and individuals and foreign organizations and individuals (below referred to as organizations and individuals) conducting activities related to the production, trading, transportation, import, export, storage and use of firecrackers and fireworks and powder thereof.

Article 3. Interpretation of terms

In this Decree, the terms below are construed as follows:

1. Firecracker powder means a chemical or chemical mixture which, under the impact of mechanical, thermal, chemical or electrical activation, will cause a fast and sensitive chemical reaction emitting heat, gas and explosion.

2. Firework powder means a chemical or chemical mixture used for the production of fireworks which, under the impact of mechanical, thermal, chemical or electrical activation, will cause high-speed chemical reactions emitting heat, light, gas and possible explosion.

3. Firecracker means a product containing firecracker powder manufactured with different technologies regardless of their origin and place of manufacture, which, under the impact of mechanical, thermal, chemical or electrical activation, will cause explosion.

4. Firework means a product containing firework powder which, under the impact of mechanical, thermal, chemical or electrical activation, will cause chemical reactions, creating colorful light effect with or without explosion.

5. Single firework means low-altitude firework with only one rocket stored in each special-use technical device.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Display of high-altitude fireworks means the use of special-use rocket launchers and equipment to project fireworks to an altitude of over 90 m.

8. Display of low-altitude fireworks means the use of special-use technical equipment (not rocket launchers) to project fireworks to an altitude of 90 m or lower.

Article 4. Prohibited acts

1. Illegally producing, trading, importing, exporting, transporting, storing and using firecrackers and firecracker powder.

2. Illegally producing, trading, importing, exporting, transporting, storing and using fireworks and firework powder.

3. Trading, storing and using explosives taken from bombs, mines, shells, grenades, military-use explosive materials (used for defense and security activities) or industrial explosive materials to illegally manufacture firecracker or fireworks and powder thereof.

4. Using guns and explosive materials in contravention of regulations to cause explosions in replacement of firecrackers.

Article 5. Types of fireworks and firework products permitted for use

1. Fireworks produced or imported by the Ministry of Defense for firework displays permitted by the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Signal flares used for warning tropical low pressures, storms, floods, salvage and rescue, transport and military activities.

4. Such products as festival paper fireworks (excluding those containing metals), electrical fireworks, decoration fireworks in paper, plastics, bamboo or metal; illuminating incense sticks; products emitting light, color and sound which are used in cultural and artistic activities but do not cause explosion.

Chapter II

FIREWORK DISPLAY MANAGEMENT AND ORGANIZATION

Article 6. Management principles

1. The Government performs the unified management of production, export, import, trading, transportation, preservation and use of fireworks nationwide.

2. The production, transportation, export, import and use of fireworks must ensure safety, thrift and artistic quality, meeting people's entertainment needs.

3. The production of fireworks must satisfy Vietnamese technical standards and meet the conditions on environmental sanitation, labor hygiene and safety and fire and explosion prevention and fighting; and be granted certificates of satisfaction of security and order conditions, issued by a competent police agency according to law.

4. The export and import of fireworks, raw materials and accessories for firework production must be licensed by a competent state agency according to law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7. Organization of firework displays

Firework displays will be organized in the following circumstances:

1. Lunar New Year festival

a/ High-altitude and low-altitude fireworks may be displayed for not more than 15 minutes in Hanoi capital, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Da Nang and Can Tho cities and Thua Thien Hue province;

b/ Low-altitude fireworks may be displayed for not more than 15 minutes in the remaining provinces.

c/ The firework display time will be at New Year Eve.

2. The death anniversary of Kings Hung (on the 10th of the third lunar month every year)

a/ Low-altitude fireworks will be displayed for not more than 15 minutes at Hung Kings Temple;

b/ The firework display time will be 21:00 hrs of the 9lh of the third lunar month.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The National Day (September 2)

- High- and low-altitude fireworks will be displayed for not more than 15 minutes in Hanoi capital, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Da Nang and Can Tho cities and Thua Thien Hue province;

- Low-altitude fireworks will be displayed for not more than 15 minutes in the remaining provinces.

- The firework display time will be 21:00 hrs on September 2.

b/ Dien Bien Phu Victory anniversary (May 7)

- Low-altitude fireworks will be displayed for not more than 15 minutes in Dien Bien Phu city, Dien Bien province;

- The firework display time will be 21:00 hrs on May 7.

c/ The victory anniversary of complete liberation of South Vietnam and national reunification (April 30)

- High- and low-altitude fireworks will be displayed for not more than 15 minutes in Hanoi capital and Ho Chi Minh City;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. On the occasion of liberation and establishment of provinces or centrally inn cities

- High- and low-altitude fireworks will be displayed for not more than 15 minutes in Hanoi capital, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Da Nang and Can Tho cities and Thua Thien Hue province;

b/ Low-altitude fireworks will be displayed for not more than 15 minutes in the remaining provinces;

c/ The firework display time will be 21:00 hrs on the local liberation days.

5. National and international cultural, tourist or sport festivals.

6. Other events as decided by the Prime Minister.

Article 8. Competence and procedures to permit firework displays

1. Firework displays specified in Clauses 1, 2, 3 and 4. Article 7 of this Decree will be carried out by organizations or localities according to regulations.

2. Firework displays specified in Clauses 5 and 6, Article 7 of this Decree and the change of firework display altitudes and time will be decided by the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Within 7 working days after receiving a written request for firework display, the Ministry of Culture, Sports and Tourism shall submit a written proposal to the Prime Minister for consideration and decision.

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF MINISTRIES, BRANCHES AND PEOPLE'S COMMITTEES OF PROVINCES OR CENTRALLY RUN CITIES

Article 9. Responsibilities of the Ministry of Public Security

1. To assist the Government in performing the state management of the production, export, import, trading, transportation, preservation and use of firecrackers and fireworks.

2. To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in, applying measures to ward off, prevent and handle acts of illegally producing, importing, exporting, trading, transporting, storing and using assorted firecrackers and fireworks.

3. To direct public security forces of units and localities in organizing inspections and patrols preventing, detecting, stopping and handling acts of illegally producing, importing, exporting, trading, transporting, storing and using firecrackers and fireworks, and in ensuring security and order at firework display locations.

4. To grant permits to foreign organizations and individuals for bringing fireworks and firework display equipment from overseas into Vietnam for participation in firework display contests which have been permitted by the Prime Minister.

Article 10. Responsibilities of the Ministry of Culture, Sports and Tourism

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To consider local proposals and submit them to the Prime Minister for decision to permit localities to organize firework displays under Clause 3, Article 8 of this Decree.

3. To coordinate with local administrations in organizing international firework display contests in Vietnam after they are permitted by the Prime Minister.

Article 11. Responsibilities of the Ministry of Defense

1. To direct the Border Guard and Coast Guard forces to patrol and control border, sea and island areas in order to detect and handle acts of illegally trading, transporting, storing and smuggling firecrackers and fireworks.

2. To produce fireworks and equipment for firework displays; to command and provide technical training for firework displays nationwide, specifically as follows:

a/ The production of fireworks must comply with the Government's regulations on management of conditional business lines in terms of security and order;

b/ Based on local firework display plans, to take the initiative in organizing the production of fireworks with good quality, adequate quantity and reasonable prices. It is only permitted to sell fireworks to units and localities allowed to organize firework displays under regulations;

c/ To direct and guide relevant defense units to prepare personnel and technical equipment to serve firework displays; to coordinate with localities in well organizing firework transportation and displays, ensuring safety and strict observance of regulations;

d/ To grant permits for transportation of fireworks and equipment for firework displays.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To direct the market management forces to conduct inspection and control in order to fight, ward off. detect, stop and handle acts of illegally producing, trading, transporting, storing, importing, exporting and using firecrackers and fireworks.

Article 13. Responsibilities of the Ministry of Finance

1. To direct the customs force to strictly control border gates in order to stop and handle cases of illegally importing or exporting fireworks and firecrackers.

2. To guide the raising and use of funds from lawful non-budget sources for organization of firework displays in accordance with the state budget law.

3. To ensure funds for the implementation of this Decree.

Article 14. Responsibilities of the Ministry of Information and Communication

To guide and direct press agencies, radio and television stations and other mass media agencies in propagating and mobilizing people to observe this Decree.

Article 15. Responsibilities of People's Committees of provinces and centrally run cities

1. To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, directing their departments, branches and People's Committees at lower levels in their localities to apply measures to prevent, stop and handle acts of illegally producing, trading, transporting, storing and using firecrackers and fireworks and well organizing firework displays, ensuring order, security, safety and thrift.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To strictly manage and observe regulations on firework display altitudes, timing and locations. To notify implementation results to the Ministry of Culture, Sports and Tourism for sum-up report to the Prime Minister.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 16. Effect

This Decree takes effect on June 1, 2009. All previous regulations on management and use of firecrackers and fireworks are annulled from the effective date of this Decree.

Article 17. Implementation guidance and responsibility

The Minister of Public Security shall guide and inspect the implementation of this Decree.

Other ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of People's Committees of provinces and centrally run cities shall implement this Decree.-

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 về quản lý, sử dụng pháo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


54.195

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!