Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 279-TTg năm 1959 về việc thành lập các tổ chức Ngoại thương ở các khu Tự trị và ở miền duyên hải, Công ty xuất nhập khẩu ở vùng biên giới Việt – Trung và ở miền duyên hải và Phòng Giao dịch Ngoại thương ở các tỉnh do Thủ Tướng ban hành.

Số hiệu: 279-TTg Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 27/07/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 279-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC NGOẠI THƯƠNG Ở CÁC KHU TỰ TRỊ VÀ Ở MIỀN DUYÊN HẢI, CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Ở VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT – TRUNG VÀ Ở MIỀN DUYÊN HẢI VÀ PHÒNG GIAO DỊCH NGOẠI THƯƠNG Ở CÁC TỈNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 3 năm 1958 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại thương;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. ­ Nay thành lập các tổ chức Ngoại thương sau đây ở địa phương:

- Sở Ngoại thương ở các khu Tự trị và ở miền duyên hải;

- Công ty Xuất nhập khẩu ở vùng biên giới Việt – Trung và ở miền duyên hải;

- Phòng Giao dịch Ngoại thương ở các tỉnh.

Điều 2. – Nhiệm vụ của các tổ chức trên quy định như sau:

a) Sở Ngoại thương có nhiệm vụ thống nhất lãnh đạo các tổ chức Ngoại thương ở địa phương và phối hợp với các ngành có liên quan trong việc giao dịch đối ngoại để thực hiện chính sách, kế hoạch xuất nhập khẩu ở địa phương, và thực hiện việc giao dịch hàng hoá với ngoài.

b) Công ty Xuất nhập khẩu ở vùng biên giới Việt – Trung có nhiệm vụ giao dịch với các tổ chức Mậu dịch ở các tỉnh biên giới Việt – Trung để thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu địa phương đã ký kết giữa địa phương hai nước.

Công ty Xuất nhập khẩu ở miền duyên hải có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch xuất nhập với tỉnh Quảng Đông và giao dịch buôn bán với thị trường Hồng Kông theo kế hoạch của Bộ Ngoại thương.

c) Phòng Giao dịch Ngoại thương có nhiệm vụ nghiên cứu mặt hàng xuất khẩu, ký kết và đôn đốc thực hiện hợp đồng với các Công ty Mậu dịch địa phương và Hợp tác xã theo những điều đã thoả thuận giữa hai Bộ Nội thương và Bộ Ngoại thương.

Điều 3. – Các tổ chức Ngoại thương ở địa phương chịu sự lãnh đạo của Bộ Ngoại thương về quan hệ với ngoài, về chính sách xuất nhập khẩu và về kế hoạch kinh doanh, và chịu sự lãnh đạo của Ủy ban Hành chính địa phương về mặt kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch và về mặt sinh hoạt chính trị, học tập.

Điều 4. – Nhiệm vụ và tổ chức cụ thể của các tổ chức Ngoại thương ở địa phương do Bộ Ngoại thương quy định.

Điều 5. – Ông Bộ trưởng Thủ tướng phủ, ông Bộ trưởng Bộ Ngoại thương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

 
 
Phạm Văn Đồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 279-TTg năm 1959 về việc thành lập các tổ chức Ngoại thương ở các khu Tự trị và ở miền duyên hải, Công ty xuất nhập khẩu ở vùng biên giới Việt – Trung và ở miền duyên hải và Phòng Giao dịch Ngoại thương ở các tỉnh do Thủ Tướng ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.624

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249