Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 74/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Phùng Hoan
Ngày ban hành: 28/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 74/KH-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại (ban hành theo Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ Tư pháp); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ.

- Bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời, chất lượng, hiệu quả

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

Phổ biến nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2017.

2. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại.

Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp, bổ sung nhiệm vụ quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, trình UBND tỉnh ban hành.

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2017

3. Công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của pháp luật.

4. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nội dung của Kế hoạch. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị mình thực hiện các nội dung trong Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình.

3. Kinh phí thực hiện được btrí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Các sở, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website của t
nh và VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


705

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13