Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 61/KH-UBND về thực hiện Đề án 8 "Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 61/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 27/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 8 "PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TẠI CÁC ĐỊA BÀN, LĨNH VỰC TRỌNG ĐIỂM ĐẾN NĂM 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28/3/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án "Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020" (Đề án 8 theo Quyết định số 623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); căn cứ thực tế tình hình và yêu cầu công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn Tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; hoàn thành đầy đủ các mục tiêu, yêu cầu của Đề án 8 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Tỉnh năm 2020.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng; lấy ý thức tự giác, tự nguyện tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm trật tự quản lý kinh tế nói chung và làm giảm cơ bản các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm SHTT, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... Qua đó, từng bước xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

- Thông qua thực hiện Kế hoạch, rà soát, phát hiện những bất cập, thiếu sót về cơ chế chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời hệ thống văn bản pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Yêu cầu:

- Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố (Ban Chỉ đạo 389 các địa phương) nâng cao sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chuyên đề về đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kiên quyết không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, các điểm nóng, các hoạt động bảo kê, tiếp tay, bao che cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; giải quyết kịp thời, dứt điểm các hiện tượng nổi cộm. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, lực lượng chức năng và địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự giác chấp hành đúng quy định của pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả; đảm bảo công tác này được thực hiện thống nhất, xuyên suốt, chủ động và kịp thời.

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trình độ cho cán bộ, công chức, chiến sỹ thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; tổ chức phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngay trong chính lực lượng chức năng, kiên quyết không có "vùng cấm" trong công tác này.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tránh chồng chéo, không gây tác động xấu đến thị trường, không làm ảnh hưởng, cản trở hoạt động của các tổ chức và cá nhân chấp hành đúng quy định của pháp luật.

II. CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm gắn liền với công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, góp phần đẩy lùi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Phấn đấu đạt ít nhất 80% số doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn được tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Phấn đấu đạt ít nhất 60% số doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn thực hiện ký cam kết không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm SHTT, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Phấn đấu đạt ít nhất 90% số siêu thị, trung tâm thương mại, thương trường trên địa bàn không bày bán công khai hàng hóa nhập lậu, hàng kém chất lượng hàng giả mạo nhãn mác, vi phạm SHTT.

5. 100% cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xác định địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm và phương thức thủ đoạn chủ yếu:

1.1. Địa bàn trọng điểm:

- Khu vực biên giới đường bộ, đường biển.

- Các kho, địa điểm tập kết hàng nhập lậu, hàng giả trong nội địa.

- Các chợ đầu mối, cửa hàng, cửa hiệu, trung tâm thương mại, thương trường mua sắm.

1.2. Đối tượng trọng điểm:

- Các đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp trong nội địa cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc, tổ chức vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới sau đó vận chuyển vào nội địa tiêu thụ hoặc mua, bán, sử dụng hóa đơn chứng từ quay vòng để hợp thức hóa hàng nhập lậu.

- Doanh nghiệp, cá nhân làm thủ tục xuất nhập khẩu, kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan.

- Các chủ xe, lái xe khách, xe tải chạy chuyên tuyến từ các địa phương biên giới vào trong nội địa và ngược lại.

- Các cá nhân, hộ gia đình, cư dân biên giới, đặc biệt khu vực vành đai biên giới có hoạt động mang vác, tàng trữ, vận chuyển thuê hàng hóa cho các đối tượng, tổ chức buôn lậu.

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trong nội địa.

1.3. Hàng hóa trọng điểm:

Vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, ma túy, đồ chơi bạo lực, tài liệu phản động, ấn phẩm độc hại, tiền tệ, thuốc lá điếu nhập lậu, rượu ngoại, đường, nước giải khát, xăng, dầu, than, cát, khoáng sản, đồ điện tử, điện lạnh, điện thoại di động, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, hàng gia dụng, hàng giả mạo nhãn mác, xuất xứ, hàng vi phạm SHTT, động vật, thực vật hoang dã, gia súc, gia cầm và các sản phẩm của chúng, hàng không đảm bảo VSATTP...

1.4. Phương thức, thủ đoạn chủ yếu:

- Lợi dụng tuyến biên giới đường bộ dài, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở; tuyến biển dài, vùng nước rộng lớn, nhiều phương tiện qua lại và thời gian cao điểm, mất cảnh giác của các lực lượng chức năng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam hoặc ngược lại nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

- Lợi dụng sự thông thoáng trong quy trình, thủ tục hải quan điện tử, các hoạt động thương mại quốc tế như TNTX, KNQ để tìm cách buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

- Lợi dụng chính sách mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới để trà trộn, cất giấu hàng lậu, hàng cấm trong hành lý đem theo khi xuất nhập cảnh để thực hiện hành vi vi phạm.

- Xây dựng các kho, địa điểm để tập kết, tàng trữ, cất giấu hàng nhập lậu hoặc sửa chữa, đóng gói, thay đổi bao bì, nhãn mác để giả mạo nguồn gốc, xuất xứ, chờ thời cơ đưa vào nội địa tiêu thụ.

- Kinh doanh, bày bán công khai các mặt hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo VSATTP hoặc buôn bán hàng vi phạm SHTT, hàng giả mạo nhãn mác, xuất xứ nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

2. Giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung và công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói riêng, tập trung triển khai thực hiện: Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23/9/2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Công văn số 59/BCĐ389 ngày 19/6/2019 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28/3/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020; Kế hoạch số 13/UBND-NC ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm năm 2020; Kế hoạch số 14/KH-BCĐ389 ngày 24/02/2020 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020; Kế hoạch số 44/KH-BCĐ389 ngày 03/3/2020 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

- Tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, nhận diện đúng, sát về địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm, các phương thức thủ đoạn chủ yếu, mới của các đối tượng nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cảnh báo, dự báo tình hình; kịp thời ban hành, tham mưu ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng ngành, từng địa phương, từng địa bàn, từng lĩnh vực quản lý, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, trên nguyên tắc: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ khu vực biên giới vào trong nội địa.

- Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật bằng nhiều hình thức, phong phú về nội dung, đồng thời tổ chức cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể ký cam kết không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng giả mạo nhãn mác, xuất xứ, vi phạm SHTT, không đảm bảo VSATTP..., tập trung tại các địa bàn địa phương biên giới, các chợ, cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị, trung tâm thương mại, thương trường mua sắm...

- Chủ động rà soát những bất cập, kẽ hở về chính sách để đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, tránh việc các đối tượng lợi dụng để vi phạm và tạo thuận lợi cho các lực lượng chức năng

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cán bộ, công chức, chiến sỹ thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, chú trọng công tác kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sỹ thiếu tinh thần trách nhiệm, bảo kê, tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Cục Quản lý thị trường tỉnh:

- Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường để chủ động ngăn ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm SHTT, hàng hóa nhập lậu, không đảm bảo VSATTP, các hành vi gian lận trong lĩnh vực giá, không niêm yết giá, bán sai giá niêm yết, sử dụng tem giả, đo lường, quảng cáo, khuyến mại. Lực lượng Quản lý thị trường tại các địa phương biên giới tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập lậu tại các kho, điểm tập kết khu vực các chợ, trung tâm thương mại, các cửa hàng, cửa hiệu, shop thời trang, thương trường mua sắm trên địa bàn quản lý.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Kế hoạch, chuyên đề kiểm tra đã được phê duyệt hoặc ban hành. Tiến hành tổng kết, sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm của từng chuyên đề, mặt hàng để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

- Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn. Tổ chức cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể ký cam kết không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, không sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm SHTT, không đảm bảo VSATTP, hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ; không mua bán, tàng trữ pháo nổ các loại, đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe trẻ em... nhất là trong thời gian cuối năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả tại các địa bàn trọng điểm, địa phương biên giới, các cửa hàng, cửa hiệu, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, thương trường mua sắm...; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Mục 2, 3, 4 Phần II Kế hoạch này.

- Phối hợp với các Hiệp hội, doanh nghiệp đại diện chủ sở hữu để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kiến thức cho doanh nghiệp, người tiêu dùng về hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam; đồng thời đề nghị các Hiệp hội chỉ đạo các đơn vị thành viên tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc trao đổi thông tin, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

- Tăng cường công tác đào tạo, chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, thường xuyên cập nhật kiến thức, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và việc ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng cập nhật kiến thức chuyên ngành; tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ người lấy mẫu phân bón, người lấy mẫu thực phẩm cho Kiểm soát viên thị trường để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

- Chủ động rà soát, phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động thương mại và quản lý thị trường; kịp thời nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; tập hợp, kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung để đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ Công Thương.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa ngay từ khu vực vành đai biên giới và vùng cấm. Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, đặc biệt là hoạt động qua lại của cư dân biên giới theo đúng chế độ, chính sách; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới đường bộ và trên biển nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các bến, bãi, đường mòn biên giới.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về chính sách pháp luật về an ninh biên giới, biển đảo quốc gia, pháp luật về xuất nhập cảnh, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách về xuất nhập cảnh, chế độ mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

3. Cục Hải quan tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng TNTX, gửi KNQ; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về tiêu chuẩn, định lượng hàng hóa trao đổi, mua bán của cư dân biên giới, hành lý đem theo của hành khách xuất nhập cảnh..., tránh việc lợi dụng sự thông thoáng trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử, các loại hình thương mại quốc tế để buôn lậu, gian lận về số lượng, chất lượng, trị giá, xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp và các phương thức, thủ đoạn như ngụy trang, cất giấu hàng cấm, hàng có giá trị cao trong hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới và hành lý xuất nhập cảnh để vận chuyển trái phép qua biên giới. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc nắm tình hình, trao đổi, chia sẻ thông tin... nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật, người dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; hướng dẫn chế độ chính sách về mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới theo đúng quy định của pháp luật.

4. Công an tỉnh:

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn trọng điểm, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu để lập hồ sơ đấu tranh, triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa trái phép, các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ; ngăn chặn, bắt giữ, xử lý kịp thời các hành vi vận chuyển hàng lậu từ biên giới vào nội địa, trọng điểm là tại các địa phương biên giới Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà. Phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường trong việc kiểm tra, kiểm soát hàng nhập lậu tại các kho, điểm tập kết khu vực các chợ, trung tâm thương mại, các cửa hàng, cửa hiệu, shop thời trang, thương trường mua sắm trong nội địa; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm.

5. Cục Thuế tỉnh:

Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về thuế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng chuyển giá, trốn thuế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, giám sát việc khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế nhằm chống các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền thuế từ ngân sách nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, tiếp nhận thông tin, lập danh sách doanh nghiệp có rủi ro về in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, nhất là các tư thương, doanh nghiệp tại các địa bàn trọng điểm như Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà; chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

6. Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến:

Phân công lực lượng liên ngành, kiểm tra chặt chẽ hàng hóa, phương tiện vận tải lưu thông qua Trạm; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng vi phạm SHTT; đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và các loại tội phạm khác. Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hai bên "cánh gà" cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới vào trong nội địa.

7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

Phối hợp chặt chvới các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xác minh nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án, đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đảm bảo tính răn đe riêng và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

8. Sở Công Thương:

Phối hợp với chính quyền các cấp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng tiêu dùng, tổ chức tốt mạng lưới phân phối hàng hóa, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, chính sách nhằm cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, phòng, chống việc khan hiếm hàng hóa hoặc "găm" hàng, tăng giá không đúng quy định. Chỉ đạo, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh tăng cường thanh tra, kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa nhằm nâng cao năng lực công tác cấp C/O, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về xuất xứ hàng hóa. Tăng cường theo dõi, giám sát đối với các doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ để tránh các trường hợp lợi dụng thực hiện hành gian lận về xuất xứ hàng hóa. Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, chỉ đạo rà soát các hoạt động cấp phép sản xuất, nhập khẩu, hợp quy, kiểm tra chất lượng các mặt hàng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng như: Sử dụng nguyên liệu kháng sinh không đúng mục đích, tập trung vào lĩnh vực thủy sản, hóa chất công nghiệp trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; chất lượng vật tư nông nghiệp, tập trung vào thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn thủy sản, giống cây trồng, phân bón và các loại hàng hóa khác như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động cấp phép và các sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, xử lý. Chỉ đạo cơ quan Thanh tra chuyên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra chấp hành của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về điều kiện kinh doanh, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh:

Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với Tỉnh, phóng viên các Văn phòng đại diện, thường trú, chuyên trách trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở để tăng cường tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung phản ánh các vụ việc điển hình được cơ quan chức năng điều tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý; tuyên truyền về hoạt động ký cam kết, vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tự giác chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh:

Tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

12. Các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng khác:

Chủ động triển khai thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý.

13. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương:

* Các địa phương biên giới: Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà:

Đánh giá, nhận diện đúng tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn; xác định rõ địa bàn, mặt hàng, đối tượng trọng điểm và phương thức, thủ đoạn chủ yếu, mới của các đối tượng để chủ động xây dựng kế hoạch, chuyên án đấu tranh sát với tình hình thực tế. Tập trung chỉ đạo các lực lượng thành viên tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở; bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

* Các địa phương khác:

Tập trung chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thành viên tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong nội địa.

14. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:

- Chủ động nắm tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành các văn bản cảnh báo tới các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Duy trì chế độ thường trực, tiếp nhận và xử lý tin báo qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ lĩnh vực quản lý, địa bàn phụ trách và nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương chủ động quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Kế hoạch về Cục Quản lý thị trường tỉnh trước ngày 16/12/2020.

- Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) theo quy định.

- Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị đã được ngân sách nhà nước cấp. Đối với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh;
- UBND, BCĐ 389 các huyện, thị xã, thành phố;
- CQTT BCĐ 389 tỉnh;
- V0, V3, TM1, NC, TH1;
- Lưu: VT, TM1.
KH09, H30

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 61/KH-UBND về thực hiện Đề án 8 "Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


783

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157