Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5064/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Quân Chính
Ngày ban hành: 31/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5064/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 708/QĐ-BCT NGÀY 26/3/2019 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI THIỆN CHỈ SHIỆU QUẢ LOGISTICS CỦA VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cải thiện chỉ số Hiệu quả Logistics của Việt Nam, UBND tnh Quảng Trị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện từ nay đến năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

Góp phần nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong xếp hạng Chỉ số Hiệu quả Logistics (gọi tt là LPI) do Ngân hàng Thế giới công btừ nay đến năm 2025 tăng lên 5 -10 bậc, đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường kinh doanh, ct giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ logistics của Việt Nam, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tnh ln thứ XVI về phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu:

Các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ

1. Sở Công Thương:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về logistics cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại cho dịch vụ logistics thông qua việc các hội nghị, hội thảo, hội chợ, trin lãm hoặc tchức các đoàn nghiên cứu học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố có dịch vụ logistics phát triển nhm trao đi, hp tác tìm cơ hội và mời gọi đu tư đ phát trin dịch vụ logistics.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các sự kiện, triển lãm về logistics trong nước và nước ngoài; phối hợp với Bộ Công Thương cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp logistics.

- Cập nhật thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng LPI của Việt Nam.

2. S Giao thông Vận tải:

- Định hướng, bổ sung hợp lý quy hoạch các địa điểm tập kết xe tải, container và kho bãi (trong đó có kho bãi các doanh nghiệp bưu chính).

- Từng bước đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, hàng năm ưu tiên nạo vét luồng đảm bảo cho các tàu có tải trọng 5.000 DWT ra vào cảng Cửa Việt; nâng cao năng lực chứa và xếp dỡ các nhà ga trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung đầu tư 2 ga vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường st Bc - Nam là ga Hà Thanh và ga Diên Sanh.

- Tham mưu, phi hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng logistics như Cảng biển nước sâu MThủy, khu bến Nam Cửa Việt; xúc tiến đầu tư và Cảng hàng không - sân bay Quảng Trị, cảng cạn ICD.

- Phát triển và hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối cảng biển, cảng hàng không và ga đường sắt, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường bộ gồm Quốc lộ 15D nối từ Cửa khẩu quốc tế La Lay đến Cảng biển Mỹ Thủy, đường nối từ sân bay Quảng Trị đến đường Trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, cao tc Cam Lộ - Túy Loan, tạo điều kiện để nhà đầu tư nghiên cứu triển khai nâng cấp dự án Quốc lộ 9 theo hình thức BOT đoạn Cam Lộ - Lao Bảo và tuyến đường sắt Mỹ Thủy - Lao Bảo; đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics.

- Phi hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh đề xuất các Bộ, ngành trung ương chđạo phê duyệt tuyến vận tải cđịnh qua biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sớm đi vào hoạt động.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, đôn đốc các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điều kiện kinh doanh, nâng cao môi trường cạnh tranh tại Chương trình hành động số 391/CTHĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh;

- Hỗ trợ doanh nghiệp mvăn phòng đại diện, đu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ logistics; hỗ trợ khởi nghiệp đối với các doanh nghiệp dịch vụ logistics và các doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển công nghệ ứng dụng cho hoạt động logistics.

- Tăng cường các kênh tiếp xúc, gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

4. Sở Nội vụ:

- Chủ trì đẩy mạnh công tác cải cách thtục hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng và phát triển đội ngũ công chức có đủ năng lực, phẩm chất, tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh.

- Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức khảo sát, thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, cục bộ, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Htrợ, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến trong hoạt động logistics, đón đầu xu thế mới của thị trường logistics quốc tế.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan rà soát để cập nhật, chuyển đổi và bổ sung đất xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động logistics vào kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác khảo sát, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh, sinh viên đăng ký học các ngành có liên quan đến dịch vụ logistics, chuyên ngành dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ để khuyến khích học viên tham gia đào tạo về logistics; đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, hp tác giữa doanh nghiệp và các trường cao đng, trung cp trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tham gia giảng dạy và đánh giá kết quả của người học cũng như tiếp nhận người học đến tham quan, thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp để từ đó nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề liên quan đến lĩnh vực logistics.

8. Cục Hải quan tỉnh:

- Tiếp tục triển khai thực hiện vận hành thông suốt hệ thống VNACCS/VCIS (hệ thống thông quan tự động), VASSCM (hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho, bãi, cảng) và Cơ chế Một cửa quc gia/một cửa ASEAN.

- Cải cách thủ tục đưa hàng về bảo quản, ứng dụng công nghệ thông tin vào giám sát địa điểm lưu giữ hàng hóa.

9. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị:

- Rà soát cắt giảm và hạn chế ban hành các loại phí, lệ phí về sử dụng hạ tầng làm ảnh hưởng đến lưu chuyển hàng hóa trong nước, xuất nhập khẩu của đa số doanh nghiệp.

- Xúc tiến, kêu gọi đầu tư các nhà đầu tư lớn, đủ năng lực về xây dựng hạ tầng logistics cũng như xây dựng dự án về công nghiệp, thương mại để sớm phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, các bến cảng, kho bãi, các dự án công nghiệp, công nghip đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đu tư/Quyết định chủ trương đu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tàu thuyền, doanh nghiệp trên cổng thông tin một cửa quốc gia.

10. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan xem xét, đề xuất UBND tỉnh btrí kinh phí để các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan:

- Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, bổ sung chi tiết kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị để triển khai thực hiện.

- Huy động các nguồn vốn hp pháp và phối hp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này của đơn vị và gửi về Sở Công Thương trước ngày 20 tháng cui quý. Riêng đi với báo cáo năm, tng hợp cùng với việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017.

2. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương triển khai, đôn đốc, giám sát thực hiện Kế hoạch này.

- Trước ngày 25 tháng cuối quý, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi về Bộ Công Thương để tổng hợp.

- Đối với báo cáo năm, tổng hợp cùng với việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổng hợp đ xut gửi Sở Công thương để tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Các Sở, Ban, ngành cấp t
nh;
- Các PVP UBND t
nh;
- Lưu: VT, CN, TM
D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5064/KH-UBND ngày 31/10/2019 thực hiện Quyết định 708/QĐ-BCT về phê duyệt Kế hoạch cải thiện chỉ số Hiệu quả Logistics của Việt Nam do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


299

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123