Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 42/KH-UBND về Phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Số hiệu: 42/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành: 18/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/KH-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN CÁC ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP GẮN VỚI DU LỊCH LÀNG NGHỀ, DU LỊCH NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương về việc Ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND Thành phố về Kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Thúc đẩy sản xuất các sản phẩm làng nghề, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước;

2. Tiếp tục triển khai mở rộng việc xây dựng hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đáp ứng đúng tiêu chí được quy định tại Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương về việc Ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020;

3. Phát triển các đim giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn của thành phố Hà Nội.

II. Chỉ tiêu:

1. Phát triển mới từ 30-40 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Mỗi quận, huyện, thị xã có từ 02 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trở lên đi vào hoạt động.

III. Nhiệm vụ:

1. Khảo sát lựa chọn các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP căn cứ theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương.

2. Công bố các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố đạt tiêu chí theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương trên Cổng thông tin điện tử Thành phố và các Sở: Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Thông tin & Truyền thông.

3. Tổ chức Lễ khai trương các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các quận, huyện, thị xã, trung tâm thương mại, siêu thị;

4. Tuyên truyền thông tin Chương trình Lễ khai trương và phát triển hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thông qua Chương trình Người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển kênh phân phối hàng việt Nam ở nước ngoài theo các hình thức xây dựng phóng sự trên đài truyền hình VTV1, đài truyền hình Hà Nội, bài viết trên báo, tạp chí, in tờ rơi, tờ gấp phát tại các hội nghị, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP.

5. Kim tra, giám sát việc vận hành duy trì các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đã khai trương năm 2020 và các điểm khai trương năm 2021.

6. Tchức Hội nghị liên kết thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn hạng 03 sao trở lên tại Hà Nội; kết nối các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Hà Nội với các tỉnh, thành phố để trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

7. Tổ chức Đoàn công tác liên kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, vận hành các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội tại tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh Miền trung Tây nguyên.

IV. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch:

- Từ nguồn ngân sách Thành phố đã giao Sở Công Thương tại Quyết định số 5568/QĐ/UBND ngày 09/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

- Từ nguồn huy động hợp pháp khác.

V. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không trùng chéo, đúng quy định (gắn với tình hình phòng chống dịch Covid 19); tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND Thành phố, Ban chỉ đạo Chương trình OCOP Thành phố kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

- Công bố các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố đạt tiêu chí theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương trên Cổng thông tin điện tử Thành phố và các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Du lịch.

- Tổ chức thực hiện lễ khai trương các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các quận, huyện, thị xã, trung tâm thương mại, siêu thị (01 điểm mới/01 địa bàn quận, huyện, thị xã).

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Phối hợp với Sở Công Thương khảo sát lựa chọn các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP căn cứ theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương; tổ chức Lễ khai trương các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các quận, huyện, thị xã, trung tâm thương mại, siêu thị; Hội nghị kết nối thương mại đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm OCOP.

3. Sở Tài chính: Phối hợp, hướng dẫn Sở Công Thương quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

4. Các Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch:

- Phối hợp với Sở Công Thương khảo sát lựa chọn các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn.

- Đxuất, phối hp tổ chức các hoạt động liên quan đến du lịch làng nghề, du lịch nông thôn nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan mua sắm tại các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Thành phố.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo, đài Trung ương và Thành phố, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn Thành phố, Chương trình liên kết hợp tác, Hội nghị kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, đặc sản địa phương,...

6. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Hướng dẫn doanh nghip, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đăng ký các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương. Mỗi quận, huyện, thị xã đăng ký tối thiu 02 điểm trở lên. Các địa phương đã có điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đi vào hoạt động yêu cầu phát triển thêm mới 01 điểm trở lên,

- Bố trí kinh phí hỗ trợ duy trì và nhân rộng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; Bảo đảm việc duy trì các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo quy định (hỗ trợ khai trương, lắp đặt biển hiệu nhận diện, giá kệ hàng hóa trong các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP,...).

- Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát, vận hành việc duy trì các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đã khai trương năm 2020 và các điểm khai trương năm 2021 đảm bảo hiệu quả và ngày càng phát triển.

- Giới thiệu các sản phẩm của địa phương đạt tiêu chuẩn hạng 03 sao trở lên và điểm bán sản phẩm OCOP trên địa bàn, tham gia các Hội nghị kết nối cung cầu, các Chương trình xúc tiến thương mại của Thành phố.

- Tuyên truyền, quảng bá các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn.

7. Đnghị các hệ thống phân phối, các Hiệp hội, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh:

- Rà soát, đăng ký điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tham gia mạng lưới điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội theo hướng dẫn của UBND quận, huyện, thị xã.

- Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đồng thời duy trì hoạt động của các điểm sau khi đã khai trương.

- Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức nhằm đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ sản phm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn Thành phố xây dựng và tổ chức các tour du lịch gắn với tham quan các điểm giới thiệu và bán sn phẩm OCOP.

IV. Chế độ thông tin, báo cáo:

Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương 06 tháng (ngày 20/5/2021) và 01 năm (ngày 10/12/2021) để Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương, UBND Thành phố theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch “Phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021”. UBND thành phố Hà Nội đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo gửi Sở Công Thương tổng hợp chung, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền;
- Các Sở: CT, TC, NN&PTNT, DL, VH&TT, TT&TT;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, KT, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KT Vân

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 42/KH-UBND về Phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


144

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91