Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2676/KH-BCĐ389 kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 2676/KH-BCĐ389 Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lương Văn Hải
Ngày ban hành: 17/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
BAN CHỈ ĐẠO 389
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2676/KH-BCĐ389

Bình Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU, KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện Kế hoạch số 1601/KH-BCĐ389 ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Thuận về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) xây dựng Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm quản lý thị trường, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, quy định về nhãn hàng hóa, đo lường, chất lượng hàng hóa trong sản xuất, vận chuyển, kinh doanh đối với mặt hàng xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Thiết lập trật tự trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng theo quy định pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng.

- Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ theo quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong công tác kiểm tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

II. Đối tượng, địa bàn, thời gian và hình thức kiểm tra

1. Đối tượng, mặt hàng kiểm tra:

- Phương tiện đang hoạt động vận chuyển xăng dầu; doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ, cửa hàng bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi chung là các cơ sở kinh doanh, vận chuyển xăng dầu).

- Phương tiện đang vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng; thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán LPG chai (bao gồm cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai); trạm nạp LPG vào chai (gọi chung là các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng).

2. Địa bàn kiểm tra: Trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Thời gian tiến hành kiểm tra:

Từ tháng 7 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

4. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra đột xuất.

III. Nội dung kiểm tra

1. Nội dung kiểm tra mặt hàng xăng dầu:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Điều kiện kinh doanh xăng dầu;

- Việc mua, bán xăng dầu theo hệ thống phân phối;

- Việc giao, nhận tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu;

- Việc ký hợp đồng mua bán xăng dầu, hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu;

- Việc thực hiện các quy định về đo lường;

- Việc thực hiện các quy định về chất lượng;

- Điều kiện kinh doanh dịch vụ xăng dầu;

- Kiểm tra xăng dầu; hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động mua bán và vận chuyển xăng dầu;

- Việc niêm yết giá bán và giá bán xăng dầu.

- Việc niêm yết thời gian bán hàng tại nơi bán hàng.

2. Nội dung kiểm tra mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG):

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG;

- Việc thực hiện các quy định về kinh doanh LPG;

- Nhãn của LPG chai, niêm phong của LPG chai;

- Việc chấp hành quy định về điều kiện đối với thương nhân đầu mối, trạm nạp LPG vào chai, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh LPG chai, kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về đo lường;

- Hợp đồng mua, bán hoặc hợp đồng đại lý kinh doanh LPG;

- Kiểm tra LPG chai và chai LPG; hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động mua bán và vận chuyển LPG.

- Việc niêm yết giá và giá bán LPG chai.

IV. Tổ chức triển khai

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển và kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh năm 2017 với thành phần gồm: Chi cục Quản lý thị trường (Trưởng đoàn), Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Công an tỉnh và Cục Thuế.

- Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, thực hiện đúng theo thẩm quyền và có sự thống nhất giữa các cơ quan tham gia phối hợp kiểm tra.

V. Phân công nhiệm vụ

1. Sở Công thương:

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển và kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường cử cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra; đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc kiểm tra, xử lý vi phạm của Đoàn kiểm tra.

- Phối hợp với Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và kết quả hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm của Đoàn kiểm tra liên ngành.

2. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng:

- Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Phối hợp cung cấp đối tượng có dấu hiệu gian lận về đo lường, chất lượng trên địa bàn và cử cán bộ tham gia phối hợp với các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn để kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng khi có đề nghị phối hợp của Chi cục Quản lý thị trường.

- Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm phối hợp thực hiện trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến đo lường, chất lượng.

3. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát Giao thông cử cán bộ, chiến sỹ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công tác kiểm tra.

- Cung cấp thông tin về đối tượng, các đường dây mua, bán, vận chuyển xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng nhập lậu và gian lận thương mại về xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn.

4. Cục Thuế tỉnh:

- Cử cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý thuế, hóa đơn, chứng từ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán có liên quan đến hoạt động vận chuyển, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Chuẩn bị tài liệu, văn bản pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc và Ủy ban nhân dân phường, xã có liên quan chủ động phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh trong hoạt động kiểm tra của Đoàn đối với các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn mình quản lý.

- Tích cực tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hành giả.

VI. Kinh phí, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra

1. Kinh phí: Sở Công thương lập dự trù kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh năm 2017.

2. Phương tiện: Chi cục Quản lý thị trường chuẩn bị, bố trí phương tiện phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát của Đoàn kiểm tra.

VII. Chế độ báo cáo

Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm theo định kỳ vào ngày 10 hàng tháng về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban CĐ 389 Quốc gia (b/c);
- Các cơ quan thành viên BCĐ 389 tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KT.Thường.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lương Văn Hải

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2676/KH-BCĐ389 kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.645

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47