Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 232/KH-UBND 2018 phòng chống buôn lậu nhóm hàng dược phẩm mỹ phẩm Hà Giang

Số hiệu: 232/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Hà Thị Minh Hạnh
Ngày ban hành: 13/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/KH-UBND

Hà Giang, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG GIẢ, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG THUỘC NHÓM HÀNG DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; UBND tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; vi phạm về nhãn, không thực hiện các quy định về giá, chống đầu cơ găm hàng để đảm bảo góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh chân chính trên địa bàn tỉnh.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường gắn với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền và nhân dân cùng tham gia công tác phòng, chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế. Nâng cao sức mạnh tổng hợp, phát huy trách nhiệm tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong tỉnh.

2. Yêu cầu

Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang; các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng, UBND huyện (thành phố), Ban Chỉ đạo 389 các huyện (thành phố) được phân công thực hiện kế hoạch phải phân định đúng chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm phối hợp; việc kiểm tra, kiểm soát phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng chức năng, các địa phương, để đảm bảo tránh chồng chéo, bỏ trống địa bàn, cản trở sự lưu thông hàng hóa hợp pháp nhất là đối với hàng hóa được sản xuất trong nước; nâng cao trách nhiệm, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và phát hiện những sơ hở, thiếu sót, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước quy định về quản lý dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền để làm căn cứ kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực y tế.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đối với nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, các thủ đoạn gian lận về giá, đo lường, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ... để có phương án, biện pháp đấu tranh cụ thể, có hiệu quả.

+ Đối với khu vực biên giới: kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh và trên các tuyến biên giới; đặc biệt là đường mòn lối mở, khu vực cửa khẩu, các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa ở khu vực biên giới. Nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, trong đó có dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thuốc y học cổ truyền.

+ Trong nội địa: kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trên toàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; lập danh sách các cơ sở, tổ chức sản xuất, buôn bán các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thuốc y học cổ truyền để theo dõi, quản lý.

- Thực hiện triển khai có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công khai kết quả hoạt động kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm để thông tin cho người dân biết về tổ chức, cá nhân vi phạm, hàng hóa vi phạm; nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Chủ động phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng nhằm kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm trong công tác chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả đối với mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thuốc y học cổ truyền; triển khai thực hiện tốt Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

2. Giải pháp thực hiện

- Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp được nêu tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh về công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của đơn vị; phải tập trung đấu tranh trên cả ba lĩnh vực: buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiên quyết không để xảy ra có “vùng cấm”.

- Phân công lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, và sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khen thưởng, biểu dương đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp có hành vi bao che, dung túng tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; điều chuyển, thay thế những cán bộ, công chức, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị chức năng không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, có dấu hiệu sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động trong công tác lãnh chỉ đạo các ngành thành viên, BCĐ 389 huyện (thành phố) triển khai thực hiện tốt có hiệu quả việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; đặc biệt đối với trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Chủ động thực hiện các văn bản chỉ đạo của BCĐ 389 quốc gia, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh; xây dựng các văn bản và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng, UBND huyện (thành phố), BCĐ 389 các huyện (thành phố) triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, có hiệu quả.

- Theo dõi những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề xuất với UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; tham mưu chỉ đạo xử lý những tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, bảo kê, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc tân dược, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các sở, ngành thành viên BCĐ, UBND huyện (thành phố), BCĐ 389 huyện (thành phố); những phương thức, thủ đoạn mới về buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch và những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị báo cáo với đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

2. Sở Y tế:

- Cung cấp danh sách quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền cho các sở, ngành và lực lượng chức năng tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ứng dụng khoa học công nghệ vào kiểm soát đối với nguồn gốc, chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên đối với việc cấp phép sản xuất, lưu hành quảng cáo, giám định, chứng nhận chất lượng đối với các mặt hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành, lực lượng chức năng trong công tác thanh tra, hậu kiểm, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh các mặt hàng nói trên.

- Chỉ đạo phòng y tế huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn về thực hiện các quy chế chuyên môn về dược, mỹ phẩm; chú trọng kiểm tra việc mua bán thuốc, mỹ phẩm có hóa đơn chứng từ hợp pháp, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, dạng bào chế, số đăng ký, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, số lô, hạn dùng...).

3. Công an tỉnh: Tăng cường công tác nghiệp vụ nắm bắt tình hình, nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm; tập trung điều tra, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng; đặc biệt là, đối với các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ buôn lậu, kinh doanh, sản xuất hàng giả nghiêm minh theo pháp luật.

4. Cục Hải Quan: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu và các khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan; tổ chức đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm liên quan đến mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền; áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các lô hàng là mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền; bổ sung kế hoạch kiểm tra sau thông quan đối với những doanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu nghi vấn gian lận.

5. Cục Thuế tỉnh: Tăng cường thanh tra, kiểm tra về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn trọng điểm biên giới, cửa khẩu; triển khai biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, kinh doanh các mặt hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền.

7. Sở Công Thương:

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm gian lận trong hoạt động thương mại; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra điều kiện kinh doanh, việc niêm yết giá, điều kiện bảo quản hàng hóa...

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công; định kỳ, tổng hợp báo cáo BCĐ 389 Quốc gia, UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

8. Sở Khoa học và Công nghệ: tăng cường công tác kiểm tra về đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân; lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống và tố giác buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình, báo chí trên môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin; kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung quảng cáo, thông tin sai quy định trong kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: chủ động xây dựng các chuyên đề, phóng sự về tình hình, kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền phát sóng nhằm đảm bảo tạo chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền.

11. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang: tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trong các đoàn thể, tổ chức xã hội; công chức, người lao động không sử dụng hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tiếp tay cho các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua đó vận động người dân tố giác các đối tượng, hộ gia đình có hành vi chứa trữ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả để các lực lượng chức năng kịp thời xử lý, ngăn chặn.

12. UBND huyện (thành phố), Ban Chỉ đạo 389 huyện (thành phố): chủ động, thường xuyên chỉ đạo quyết liệt và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo 389 Hà Giang về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của địa phương mình quản lý; có biện pháp kiên quyết để xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, chuyển giá, trốn thuế xảy ra nghiêm trọng trên địa bàn; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: kể từ ngày ban hành kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện: kinh phí đảm bảo từ kinh phí công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hàng năm theo quy định.

3. Tổ chức triển khai thực hiện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nội dung Kế hoạch nêu trên. Ban Chỉ đạo 389 Hà Giang, các sở, ngành, lực lượng chức năng, UBND huyện (thành phố), Ban Chỉ đạo 389 huyện (thành phố):

- Xây dựng Kế hoạch công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc trách nhiệm của ngành, đơn vị mình.

- Định kỳ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) vào ngày 17 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu BCĐ 389 Hà Giang; các sở, ngành, lực lượng chức năng; UBND huyện (thành phố) và BCĐ 389 huyện (thành phố) nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Thường trực BCĐ 389 Quốc gia;
- TTr: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Hệ thống Vnptioffice;
- Lưu: VT, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Thị Minh Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 232/KH-UBND ngày 13/08/2018 về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.157

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!