Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 177/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 177/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 22/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI THIỆN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) ĐỐI VỚI CHỈ SỐ THIẾT CHẾ PHÁP LÝ VÀ AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2019

Để triển khai cải thiện chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; phấn đấu nằm trong tốp 5 trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm phối hợp thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, phấn đấu xếp hạng trong tốp 5.

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

2. Yêu cầu

a) Việc phối hợp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

b) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc để điều chỉnh các hoạt động phù hợp các chỉ tiêu trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (theo Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này)

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

Thực hiện các chỉ tiêu 1, 3, 14 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

b) Tòa án nhân dân tỉnh

Thực hiện các chỉ tiêu 4, 5, 6, 7, 10,11, 12, 13 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

c) Công an tỉnh

Thực hiện các chỉ tiêu 14, 15, 16, 17 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

d) Thanh tra tỉnh

Thực hiện chỉ tiêu 2 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

đ) Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

Thực hiện chỉ tiêu 8 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

e) Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh

Thực hiện chỉ tiêu 9 trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

2. Phối hợp thực hiện chứng minh, phản biện về xếp hạng chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; các huyện, thị xã và thành phố Huế.

c) Nội dung thực hiện: Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả xếp hạng PCI, các cơ quan, đơn vị thực hiện đối chiếu để chứng minh, phản biện về xếp hạng chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự của tỉnh khi phát hiện có việc sai sót hoặc chưa phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; các huyện, thị xã và thành phố Huế trong việc theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

2. Các sở, ban, ngành; Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Thực hiện báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6), năm (trước ngày 10/12) gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự năm 2019. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời hướng dẫn và giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như mục III;
- CT và các Phó Chủ tịch;
- VP: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, QHXT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 177/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.962

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175