Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1682/KH-UBND năm 2018 về quản lý, chấn chỉnh và ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 1682/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 27/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1682/KH-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ, CHẤN CHỈNH VÀ RA QUÂN THÁO DỠ, XÓA BỎ QUẢNG CÁO, RAO VẶT KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Kế hoạch số 1650/KH-UBND ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý, chấn chỉnh và ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về hoạt động quảng cáo; lập lại trật tự kỷ cương đô thị, khắc phục tình trạng quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; ngăn chặn, hạn chế các hành vi quảng cáo, rao vặt có nguy cơ gây mất trật tự xã hội, góp phần xây dựng môi trường sạch đẹp, đô thị văn minh.

2. Yêu cầu: Việc tổ chức tháo dở, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định phải được tiến hành đồng loạt, duy trì thường xuyên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, gắn kết cộng đồng.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền các quy định của Luật Quảng cáo, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức đợt ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Xây dựng các cụm quảng cáo, rao vặt miễn phí trên địa bàn tỉnh.

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống phát thanh các xã, phường, thị trấn

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 - 31/7/2018.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh; các tạp chí, bản tin trong tỉnh; Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương.

2. Tuyên truyền trên panô, băng rôn, xe tuyên truyền lưu động

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 - 31/7/2018.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp, đảm bảo quy định).

IV. TỔ CHỨC RA QUÂN THÁO DỠ, XÓA BỎ QUẢNG CÁO, RAO VẶT KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

1. Quy mô, thời gian

- Quy mô: Toàn tỉnh.

- Thời gian: Đồng loạt ra quân từ 7h00’ ngày 08/7/2018 (Chủ nhật).

2. Nội dung, địa điểm thực hiện: Tổ chức tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên gốc cây, tường nhà, cột điện, cột đèn, cột tín hiệu giao thông; tường rào của các cơ quan, đơn vị; các bảng hiệu kinh doanh lấn chiếm lề đường, vỉa hè... tại các các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương (ra quân đồng loạt từ ngày 08/7/2018, sau đó duy trì thực hiện đảm bảo tháo dỡ, xóa bỏ hoàn toàn quảng cáo, rao vặt trên địa bàn).

4. Tổ chức Lễ ra quân tại thành phố Kon Tum:

- Thời gian: Từ 7h00’ ngày 08/7/2018 (Chủ nhật)

- Địa điểm:

+ Phương án 1 (trời không mưa): Sân Nhà thi đấu thể thao (đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum).

+ Phương án 2 (trời mưa): Nhà đa năng Trường PTTH Kon Tum (số 01 Trần Phú, thành phố Kon Tum).

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Kon Tum, các đơn vị liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể.

- Thành phần tham dự: Ngoài đại biểu mời, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên; quần chúng nhân dân; lực lượng công an; cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể...

Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp: Mobifone, Vinaphone, Viettel tổ chức diễu hành hưởng ứng bằng xe đạp gắn phướn tuyên truyền.

* Huy động lực lượng tham dự Lễ ra quân:

- Cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 150 người;

- Tỉnh Đoàn Kon Tum: 150 đoàn viên;

- Công an tỉnh: 100 người;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể: Mỗi đơn vị ít nhất 05 người;

- UBND thành phố Kon Tum: 50 quần chúng nhân dân.

(Các đơn vị báo cáo lực lượng tham dự về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/7/2018)

* Dự kiến chương trình:

- Văn nghệ và tuyên truyền;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát động ra quân xóa bỏ quảng cáo rao vặt (lãnh đạo UBND tỉnh);

- Phát biểu hưởng ứng (Tỉnh Đoàn cử đại diện);

- Ra quân thực hiện các hoạt động sau lễ:

(1) Xe tuyên truyền (Xe Công an dẫn đầu; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02 chiếc; thành phố Kon Tum 01 chiếc; Công ty Môi trường đô thị 01 chiếc và xe đạp các công ty điện thoại): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Kon Tum chọn tuyến đường thực hiện phù hợp.

(2) Ra quân xóa bỏ quảng cáo, rao vặt:

- Nội dung thực hiện: Huy động và bố trí lực lượng, dụng cụ thực hiện tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên gốc cây, tường nhà, cột điện, cột đèn, cột tín hiệu giao thông; tường rào của các cơ quan, đơn vị; các bảng hiệu kinh doanh lấn chiếm lề đường, vỉa hè... (UBND thành phố Kon Tum, Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm thực hiện).

- Địa điểm: Tổ chức thực hiện ngay sau Lễ ra quân tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố Kon Tum, sau đó duy trì thực hiện đảm bảo tháo dỡ, xóa bỏ hoàn toàn quảng cáo, rao vặt trên địa bàn.

(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình Lễ ra quân, phát hành kèm theo Giấy mời dự Lễ, hoàn thành trước ngày 03/7/2018).

5. Phân công lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định tại các địa bàn phụ trách1.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Cân đối trong dự toán chi thường xuyên đã được giao đầu năm 2018 của các địa phương, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai thực hiện các nội dung theo Mục II Kế hoạch.

- Hướng dẫn và chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; thiết kế makét tuyên truyền trên bảng biển, băng rôn; nội dung tuyên truyền trên xe loa phóng thanh, đội tuyên truyền lưu động, đội chiếu phim lưu động... về hoạt động chấn chỉnh, tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với UBND thành phố Kon Tum, các sở, ngành, đơn vị tổ chức đảm bảo Lễ ra quân tại địa bàn thành phố. Chuẩn bị nội dung phát động của lãnh đạo UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 03/7/2018.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan trong tỉnh, huyện tuyên truyền về xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị các nhà mạng cung cấp thông tin để yêu cầu các chủ thuê bao điện thoại dừng việc quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, nếu không thực hiện thì yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ thuê bao điện thoại.

3. Công an tỉnh:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

- Huy động lực lượng dự Lễ ra quân tại địa bàn thành phố Kon Tum theo Kế hoạch.

4. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Tổ chức tuyên truyền đậm nét về hoạt động chấn chỉnh quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; cử phóng viên đi cơ sở nắm tình hình để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và phê phán những hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo, rao vặt.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền và cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia Lễ ra quân tại thành phố Kon Tum theo Kế hoạch.

6. Tỉnh Đoàn Kon Tum:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung và cử đại diện phát biểu hưởng ứng tại Lễ ra quân.

- Huy động lực lượng dự Lễ ra quân theo Kế hoạch.

- Phối hợp với UBND thành phố Kon Tum huy động và bố trí lực lượng, dụng cụ thực hiện tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn thành phố ngay sau Lễ ra quân.

8. UBND các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động chấn chỉnh, tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn.

- Chỉ đạo tổ chức ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn từ ngày 08/7/2018, sau đó duy trì thực hiện đảm bảo tháo dỡ, xóa bỏ hoàn toàn quảng cáo, rao vặt trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

* UBND thành phố Kon Tum:

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đảm bảo Lễ ra quân và huy động lực lượng dự Lễ theo Kế hoạch.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn huy động và bố trí lực lượng, dụng cụ thực hiện tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố Kon Tum ngay sau Lễ ra quân, sau đó duy trì thực hiện đảm bảo tháo dỡ, xóa bỏ hoàn toàn quảng cáo, rao vặt trên địa bàn.

9. Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp: Mobifone, Vinaphone, Viettel:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễu hành hưởng ứng bằng xe đạp gắn phướn tuyên truyền.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các đơn vị, địa phương khẩn trương và nghiêm túc thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị: Mobifone, Vinaphone, Viettel;
- CVP UBND tỉnh, PVP phụ trách;
- Lưu VT, KGVX3, NC, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 1 Theo Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1682/KH-UBND năm 2018 về quản lý, chấn chỉnh và ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169