Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 141/KH-UBND 2020 tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 141/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 23/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Căn cứ Kế hoạch số 399/KH-BCĐ389 ngày 10/10/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử và trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Ngãi (gọi tt là Ban Chỉ đạo 389 tnh) tại Tờ trình số 27/TTr-TTrBCĐ389QNg ngày 09/11/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

- Góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bn vững.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tập trung lực lượng, xây dựng kế hoạch, phương án cụ th, triển khai quyết liệt, đng loạt, liên tục, thực hiện đồng bộ các biện pháp, phối hợp kịp thời chặt chẽ giữa các ngành chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao các sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu quả, theo đúng lĩnh vực ngành quản lý, tránh hiện tượng chồng chéo, làm ảnh hưởng hoặc gây cản trở tới hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; nói không với tiêu cực, không bao che, tiếp tay, làm ngơ trước những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch không gây tác động tiêu cực đến thị trường, không làm ảnh hưởng, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương phối hợp chặt chvới các s, ngành, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục Quản lý thị trường tỉnh), cơ quan thông tin và truyền thông nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, chủ động phát hiện, xác minh và làm rõ các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân; tổ chức đấu tranh với các đường dây, nhóm, tập trung điều tra, kết luận, xử lý nghiêm những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, những vụ việc phức tạp, ni cộm trong việc lợi dng thương mại điện tử đvi phạm pháp luật; tiếp cận, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do cơ quan chức năng khác chuyn đến.

- Kịp thời phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, buôn bán hàng gi, hàng kém chất lượng.

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung khác có liên quan tại Kế hoạch này theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Công an.

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ động sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tập trung thực hiện có hiệu quả: Công tác nghiệp vụ cơ bản; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử xảy ra trên khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh và tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.

- Phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng khác trong công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin, điều tra, xác minh đấu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh.

3. Cục Hải quan tỉnh

Chủ động phối hợp, trao đi thông tin với các cơ quan chức năng trên địa bàn tnh. Đồng thời, triển khai nghiệp vụ và có biện pháp theo đúng chức năng nhiệm vụ của ngành, nhằm phát hiện, kịp thời ngăn chặn, điều tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến hoạt động thương mại điện tử trong địa bàn hoạt động hải quan.

4. Cục Thuế tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các lực lượng chức năng, các công ty viễn thông, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền dẫn, cung cấp hạ tầng mạng... để cập nhật đầy đủ các thông tin của tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử; tăng cường công tác quản lý thuế đối với các loại hình kinh doanh thương mại điện tử, có biện pháp truy thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh trên mạng mà không khai báo với cơ quan thuế; chủ động chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan có liên quan khác đối với những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử để cùng phối hợp xử lý kịp thời.

5. Sở Công Thương

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử, về tác hại của các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử, về các vụ việc đã phát hiện, xử lý để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân; khuyến khích người dân chủ động, tích cực tham gia tố giác các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật.

- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật, xây dựng các giải pháp tổng thể để bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, nhằm khc phục những bất cập, sơ hở đhoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đy hoạt động thương mại điện tphát triển bền vững.

- Chỉ đạo các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác rà soát, thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử đvi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý.

- Thanh tra, kim tra, giám sát việc sử dụng, ngừng, tạm ngừng, thu hi giấy phép trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện t; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin ngăn chặn tên min, địa chỉ IP quốc tế được sử dụng để vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về hoạt động thương mại điện tử, công khai các vụ việc đã phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử để nâng cao nhận thức, ý thức chp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân; giúp người dân hiểu tác hại của việc sử dụng các trang website, mạng xã hội để kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật.

8. Các ngành thành viên khác: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quy định và theo phân công phối hợp của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện công tác tun truyền, vận động; phối hợp thực hiện công tác chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gitrong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

9. Cục Quản lý thị trường (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh)

- Chủ động và phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về vận chuyn, kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện t.

- Tiếp nhn và giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử đvi phạm pháp luật.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thương mại điện tử; về các hành vi, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng gitrong hoạt động thương mại điện tử.

- Chủ động nắm tình hình, tham mưu, đôn đốc các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tnh triển khai có hiệu quKế hoạch này.

- Kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đề xuất khen thưởng cho các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chng hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 21 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023.

2. Triển khai thực hin:

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ th trin khai thực hiện đạt hiệu qu.

3. Chế đ báo cáo:

Các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi) định kỳ 06 tháng và thực hiện các chế độ báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất, vụ việc điển hình theo quy định (nếu có); file mềm gửi vào địa chỉ Email: ban389.quangngai@gmail.com đtng hợp, báo o đúng thời hạn quy định./.

 


Nơi nhận:
- VPTT BCĐ 389 quốc gia (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Các th
ành viên BCĐ 389 tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan thường trực BCĐ 389;
- VPUB: PCVP(PT), TH
, VX, CBTH;
- Lưu: VT, KTviệt407

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 141/KH-UBND ngày 23/11/2020 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


720

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!