Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Nhà nước I-xra-en Người ký: ***
Ngày ban hành: 24/01/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HIỆP ÐỊNH

VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, KHOA HỌC, KỸ THUẬT, NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC IXRAEN

Ngày 24 tháng 01 năm 1996

Với lòng mong muốn thiết lập khuôn khổ cho sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và thương mại giữa hai nước trên cơ sở những nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, có tính đến những nhu cầu và khả năng của mỗi nước, Với lòng mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước, Hai bên đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

Trên cơ sở tôn trọng những cam kết quốc tế và phù hợp với luật pháp trong nước của mình, các Bên sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các quan hệ kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và thương mại và ký kết các hiệp định và hợp đồng giữa tổ chức hoặc xí nghiệp tương ứng.

Điều 2

Các Bên sẽ khuyến khích những hình thức hợp tác khác nhau thông qua các thỏa thuận và hợp đồng giữa các cơ quan và tổ chức liên quan của hai nước cũng như thông qua các tổ chức quốc tế và các tổ chức khác, đặc biệt là trong những lĩnh vực có triển vọng hợp tác, đối tượng có quỹ tài trợ tương ứng và phù hợp với các luật lệ hiện hành của mỗi nước.

Điều 3

Phù hợp với luật lệ và những hiệp định, cam kết quốc tế của mình cũng như nhu cầu và khả năng mỗi nước, các Bên sẽ dành cho nhau những thuận lợi có thể có được để thực hiện những dự án hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và thương mại theo tinh thần của Hiệp định này.

Điều 4

Xét nhu cầu thực sự của kinh tế mỗi nước và trên cơ sở cùng có lợi, các Bên sẽ xem xét những khả năng hợp tác trong các lĩnh vực sau:

1. Cơ sở hạ tầng

2. Thăm dò và khai thác khóang sản

3. Nông nghiệp và chăn nuôi

4. Y tế

5. Công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến

6. Viễn thông

7. Du lịch

8. Thương mại

9. Trao đổi thông tin kinh tế và kỹ thuật

10. Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề, các khóa đào tạo trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật .

11. Nuôi trồng thuỷ sản

12. Thăm dò địa chất và địa chấn

Điều 5

Hai bên thỏa thuận thành lập Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Ixraen về hợp tác với mục tiêu tạo thuận lợi thúc đẩy Hiệp định này và xác định các điều kiện tài chính cho việc thực thi Hiệp định.
Uỷ ban hỗn hợp sẽ họp theo yêu cầu của bất cứ Bên nào, luân phiên tại Hà Nội và Giê-ru-sa-lem. Thời gian cụ thể của các khóa họp này sẽ được ấn định qua đường ngoại giao.

Điều 6

Bất kỳ tranh chấp nào có thể nảy sinh từ việc giải thích hoặc thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua trao đổi ý kiến trực tiếp giữa các Bên hoặc thông qua đường ngoại giao.

Điều 7

Hiệp định này phải được phê chuẩn hoặc phê duyệt theo đúng thủ tục luật pháp của mỗi nước và bắt đầu có hiệu lực từ ngày được ghi trong công hàm của Bên sau cùng thông báo bằng văn bản việc phê chuẩn hoặc phê duyệt Hiệp định này.

Điều 8

Hiệp định này sẽ có hiệu lực 5 năm. Sau đó, Hiệp định mặc nhiên có hiệu lực thêm từng 5 năm một nếu một trong hai Bên không thông báo bằng văn bản cho Bên kia qua đường ngoại giao về ý định chấm dứt Hiệp định 6 tháng trước ngày Hiệp định này hết hiệu lực.

Theo yêu cầu của một trong hai Bên, Hiệp định này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung trên cơ sở cùng thỏa thuận. Bất cứ điểm sửa đổi nào trong Hiệp định sẽ phải hoàn thành thủ tục pháp lý quy định.

Làm tại Hà Nội ngày 24 tháng 01 năm 1996, tức ngày Jimel Shevat 5756, bằng tiếng Việt, tiếng Do Thái và tiếng Anh; tất cả các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp khác biệt giữa các văn bản thì bản tiếng Anh được dùng làm cơ sở.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hiệp định về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và thương mại giữa chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhà nước Ixraen

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.893

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!