Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 36/2006/SL/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO

******

 

Số: 36/2006/SL/LPQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Hiệp định về du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê, ký tại Hà Nội ngày 23 tháng 01 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 04 tháng 8 năm 2006.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

HIỆP ĐỊNH

VỀ DU LỊCH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI LÊ

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê (sau đây gọi là "hai Bên");

Mong muốn củng cố mối quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước;

Nhận thức được tầm quan trọng của du lịch trong việc tăng cường nhận thức và hiểu biết giữa nhân dân hai nước và là nhân tố cần thiết trong phát triển quan hệ kinh tế hai nước;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Hai Bên cam kết thúc đẩy và phát triển hợp tác trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở bình đẳng, hai Bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật và các quy định hiện hành của mỗi nước và với các điều khoản của Hiệp định này cũng như với các điều ước quốc tế mà mỗi Bên là thành viên.

Điều 2. Hai Bên chỉ định các cơ quan có thẩm quyền của mình dưới đây thi hành Hiệp định này;

Phía Việt Nam: Tổng cục Du lịch Việt Nam

Phí Chi Lê: Cục Du lịch quốc gia Chi Lê

Điều 3. Hai Bên trao đổi những thông tin pháp lý liên quan đến lĩnh vực du lịch, bao gồm những thông tin liên quan tới việc bảo vệ và giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch, hiệp hội du lịch, các công ty du lịch và bất kỳ hoạt động chuyên ngành khác hoặc những vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.

Điều 4. Hai Bên khuyến khích việc trao đổi chuyên gia, nhà tư vấn du lịch, kinh nghiệm và kiến thức du lịch, nghiên cứu những đề xuất về việc cấp học bổng tương hỗ, tổ chức các cuộc hội thảo, các khóa bồi dưỡng cho những người làm việc trong ngành du lịch.

Điều 5. Hai Bên khuyến khích và ủng hộ những chuyến thăm lẫn nhau của đại diện các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như các công ty và đại lý lữ hành nhằm cung cấp cho nhân dân mỗi nước những thông tin về những điểm du lịch tại nước kia.

Điều 6. Mỗi Bên, trong khuôn khổ pháp luật của nước mình, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Bên kia trong việc tăng cường, thúc đẩy trao đổi khách du lịch, các ấn phẩm xúc tiến quảng bá và tổ chức các sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội nghị về du lịch.

Điều 7. Hai Bên trao đổi những đề xuất về khai thác các cơ sở du lịch cũng như đầu tư vào các dự án du lịch và khuyến khích công dân của mỗi Bên tham gia những công việc này.

Điều 8. Hai Bên sẽ thành lập Nhóm Công tác với số lượng đại diện của mỗi Bên như nhau. Nhóm Công tác này sẽ họp hai năm một lần, luân phiên tại lãnh thổ của mỗi Bên, nhằm đánh giá những hoạt động triển khai trong khuôn khổ Hiệp định này.

Điều 9. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày nhận được Công hàm sau cùng của mỗi Bên, thông qua con đường ngoại giao thông báo cho Bên kia về việc hoàn thành tất cả các thủ tục nội bộ của mỗi Bên để Hiệp định này có hiệu lực.

Hiệp định này có hiệu lực trong thời hạn 5 năm và mặc nhiên được gia hạn thêm 5 năm tiếp theo, trừ khi một trong hai Bên thông báo cho Bên kia bằng văn bản về ý định từ bỏ Hiệp định ít nhất 6 tháng trước ngày dự định từ bỏ Hiệp định.

Việc từ bỏ Hiệp định sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án, chương trình đang được triển khai trong khuôn khổ của Hiệp định, những chương trình, dự án này sẽ tiếp tục được thực hiện đến khi hoàn tất, trừ khi hai Bên có thỏa thuận khác.

Làm tại Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh; các văn bản đều có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm căn cứ./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 
Võ Thị Thắng

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI LÊ
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN CHI LÊ TẠI VIỆT NAM
Fernando Ayala

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hiệp định số 36/2006/SL/LPQT ngày 23/01/2006 về du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.254

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!