Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG MŨ BẢO HIỂM KHI THAM GIA GIAO THÔNG

Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, trong đó có quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông được nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện. Kết quả đã góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu số người chết và chấn thương do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, hiện nay người tham gia giao thông bằng xe mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách còn khá nhiều, có chiều hướng gia tăng. Trên thị trường xuất hiện nhiều loại mũ bảo hiểm giả; mũ bảo hiểm màu sắc, kiểu dáng không đúng quy định, chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu bảo vệ người sử dụng. Đặc biệt, việc sử dụng các loại mũ bảo hiểm này làm tăng đáng kể số người chết và bị thương trong các vụ tai nạn giao thông.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông theo các Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và số 88/2011/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết, ý thức của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mũ bảo hiểm trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm. Xử lý nghiêm việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc không rõ ràng; vì lợi nhuận mà làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người sử dụng.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan truyền thông tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng; không đội mũ bảo hiểm một cách hình thức, đối phó.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành các quy định về sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Công an, Giao thông vận tải có biện pháp tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm sử dụng cho người đi mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông, nhất là đối với việc sản xuất, kinh doanh và dán tem, nhãn.

Bộ Công Thương chủ trì việc chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm theo quy định. Khẩn trương xây dựng và tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc thực hiện việc kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm giả, nhập lậu, mũ bảo hiểm không đúng quy định, không đảm bảo chất lượng. Có biện pháp xử lý ngay việc bày bán mũ bảo hiểm tràn lan trên các đường giao thông, hè phố, gây cản trở giao thông và
thiếu mỹ quan.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng có quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Các PCT và Ủy viên UB ATGT Quốc gia;
- Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No. 04/CT-TTg

Hanoi, March 08, 2013

 

DIRECTIVE

ON STRENGTHENING MANAGEMENT IN PRODUCTION, BUSINESS AND USE OF HELMETS WHEN JOINING IN TRAFFIC

The Government’s Resolution No. 32/2007/NQ-CP, of June 29, 2007, on urgent solutions aiming to control traffic accident, combating traffic jams, in which the provision on the helmet forcibly-wearing when joining in traffic has been agreed, supported and implemented by People.  The result has contributed a important part in minimizing quantity of dead and heavy injuries caused by traffic accidents.

However, at the present, persons joining in traffic by two-wheel motorcycles, three-wheel motorcycles and mopeds who fail to wear helmets or wear helmet improperly with specification are rather many, with a increased tendency. On the market, appearing many kinds of fake helmets; helmets with colors, designs improper with regulation, bad quality, failing to meet requirement in protection for users. Specially, the use of these helmets may increase a significant quantity of dead, and injured persons in cases of traffic accidents.

In order to correct the situation mentioned above, in serious and effective furtherance of urgent solutions aiming to control traffic accidents, combating traffic jams under the Government’s Resolution No. 32/2007/NQ-CP, and No. 88/2011/NQ-CP, the Prime Minister directs:

1. Further stepping up the campaigns, propagation, popularization, enhancing knowledges, consciousness of production facilities, enterprises and households doing helmet business in complying seriously with regulations on helmet production, import and business. Seriously handling the production, import and business of helmets which are not assured on quality, have unclear origin; affect to users' safety just for profit. 

The National Traffic Safety Committee shall coordinate with Ministries, sectors, localities, mass organizations and communication agencies in organization of propagation, campaigns for the persons joining in traffic to wear helmet properly with specification, with clear origin; fail to wear helmet with form nature, purpose just for responding regulation.

Heads of agencies, organizations, mass, enterprises are responsible for the propagation, campaigning cadres, civil servants, public employees and employees to be the good samples of compliance with provisions on use of helmet when joining in traffic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Industry and Trade shall assume the prime responsibility for directing, guiding localities in strengthenning the market management, inspection, examination of helmet production, import and business in accordance with regulation. Expeditiously building and holding inspection at facilities doing helmet business, seriously handling cases of violation as prescribed by law.

The Ministry of Public Security shall direct Traffic Police Forces in strengthening inspection, handling of cases of persons joining in traffic who do not wear helmet, persons who wear helmets improperly with specifications.

People’s Committee of provinces and centrally-run cities shall direct the attached function forces in inspection, handling involving facilities doing business of fake helmets, illegal imported helmets, helmets improperly with regulations, failing to assure quality.  Having measures to handle immediately against the wide-spreading helmets sale on roads, pavements which obstruct traffic and make landscape not beautiful.

3. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government-attached agencies, the presidents of the provincial/municipal People’s Committees are responsible for the directing, organizing implementation of this Directive and for quarterly reporting with the National Traffic Safety Committee in order to summarize and report to the Prime Minister.

 

 

PP THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER

Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Directive No. 04/CT-TTg of March 08, 2013, on strengthening management in production, business and use of helmets when joining in traffic

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.849

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!