Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 8261/BCT-TTTN về giảm giá bán dầu diesel và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 8261/BCT-TTTN Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8261/BCT-TTTN

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2008

 

Điện:

- Các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu;
- Các Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Quản lý thị trường.

 

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2008 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về điều hành kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới.

Sau khi thống nhất với Bộ Công thương, Bộ Tài chính có Quyết định số 78/2008/QĐ-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2008 về giảm giá bán dầu diesel và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu.

Mức giá bán mới cụ thể như sau:

1. Giá bán mới các chủng loại dầu diesel:

- Diesel 0,05S: 15.500 đồng/lít;

- Diesel 0,25S: 15.450 đồng/lít;

2. Giá bán các chủng loại xăng, dầu hỏa và mazut:

Tiếp tục thực hiện mức giá bán theo quy định hiện hành, cụ thể:

- Xăng không chì RON 92: 17.000 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 18.000 đồng/lít;

- Mazut (Fo N02B): 13.000 đồng/kg.

Giá các loại xăng khác do doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu quy định trên cơ sở căn cứ vào giá bán của các loại xăng chuẩn trên cùng một thị trường và chênh lệch chất lượng so với loại xăng chuẩn (RON 92) nhưng không được vượt quá 500 đồng/lít.

3. Giá bán các chủng loại xăng, dầu nêu trên được tính chuẩn ở nhiệt độ thực tế tại địa bàn gần cảng nhập khẩu xăng dầu (vùng 1), giá bán tại các địa bàn xa cảng nhập khẩu xăng dầu (vùng 2) không vượt quá 2% so với mức giá bán lẻ tại vùng 1. Các địa bàn thuộc vùng 1, vùng 2 thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).

4. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện kiểm kê tồn kho các chủng loại xăng, dầu theo quy định trước khi thực hiện giá bán mới. Trong lúc kiểm kê tồn kho, doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu chỉ đạo hệ thống phân phối thuộc mình quản lý phải mở cửa bán hành bình thường theo giá cũ, không để xảy ra tiêu cực.

Từ 11 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2008, các cửa hàng, trạm xăng dầu trên toàn quốc phải niêm yết và bán theo giá mới.

Sau 11 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2008, giá bán xăng, dầu do thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu quyết định theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật hiện hành.

5. Cục Quản lý Thị trường các Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hệ thống phân phối xăng dầu trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm ổn định thị trường, ngăn chặn các hành vi vi phạm trước, trong và sau thời điểm thực hiện giá bán mới.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Các Sở Công thương;
- Cục QLTT (để chỉ đạo các Chi cục QLTT);
- Các Vụ: XNK, KH, VP2;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 8261/BCT-TTTN về giảm giá bán dầu diesel và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.224
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41