Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chương trình hành động 01/CTr-UBND 2018 thực hiện 01/NQ-CP kế hoạch phát triển kinh tế Phú Yên

Số hiệu: 01/CTr-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 08/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CTr-UBND

Phú Yên, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động để triển khai thực hiện như sau:

I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHUNG:

1. Khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt chương trình, kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nêu trên của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh; trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, phối hợp, tiến độ thời gian, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công tác được giao.

2. Triển khai dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2018, ngay từ những ngày đầu năm; triệt để tiết kiệm sử dụng các khoản chi thường xuyên; cắt giảm dự toán đối với những nhiệm vụ chi thường xuyên đã được giao từ đầu năm nhưng đến hết ngày 30/6/2018 chưa phân bổ; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, quyết toán theo quy định.

3. Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; rà soát lại quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, từng cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và ứng xử của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp quản lý; tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên và đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện khắc phục triệt để các sai phạm, thiếu sót, khuyết điểm theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 20/9/2017 của Văn phòng Chính phủ không để xảy ra các sai phạm, thiếu sót, khuyết điểm trong thời gian tới. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện việc gửi thư chúc mừng, thư chia buồn, thư xin lỗi theo quy định.

4. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách; tình hình triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ TỪNG NGÀNH, LĨNH VỰC:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phân bổ kịp thời, giao kế hoạch vốn đầu tư công cho các đơn vị chủ động triển khai thực hiện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân ngay từ những tháng đầu năm, nhất là các công trình hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai, công trình quan trọng; theo dõi, nắm chắc tiến độ, rà soát, để có phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối vốn, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Huy động nguồn lực từ xã hội, đa dạng hóa các hình thức đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (PPP), đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018. Làm tốt công tác chuẩn bị hồ sơ dự án để đăng ký vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, vốn ODA, nhất là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng quy mô lớn; các dự án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch và quản lý chặt chẽ các quy hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức rà soát các quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực... để cập nhật bổ sung điều chỉnh phù hợp với xu hướng phát triển và tình hình thực tế của địa phương.

- Nâng cao năng lực thẩm định dự án, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục trước khi triển khai đầu tư; triển khai thực hiện quyết liệt các dự án lớn đã cho chủ trương đầu tư, nắm chắc tiến độ để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; hoàn thành trong quý II/2018. Tham mưu thành lập các tổ công tác hỗ trợ, giúp đỡ nhà đầu tư, doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai dự án, nhất là các dự án đã trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, thông báo cho phép tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu, ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018; yêu cầu nhà đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết triển khai từng dự án cụ thể theo từng tháng, quý, trong đó nêu rõ thời gian khởi công, hoàn thành của từng hạng mục và toàn bộ công trình.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường. Hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô; tháo gỡ khó khăn các doanh nghiệp sau chuyển đổi, sắp xếp, cổ phần hóa. Xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển doanh nghiệp năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện, hoàn thành trình thông qua Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2018.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt kết quả hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 và tiếp tục mời gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh, để có giải pháp đồng bộ, quyết liệt tạo chuyển biến thực chất về thực hiện Đề án trong thời gian tới. Thực hiện tốt các giải pháp, chính sách hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm.

- Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn như: dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tỉnh Phú Yên; dự án Vùng nguyên liệu cho bò sữa của Tập đoàn TH; dự án Trang trại Bò sữa Organic của Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk,..

- Có giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; khẩn trương lập quy hoạch chi tiết vùng nuôi, ban hành quy định về quản lý lồng bè nuôi trồng thủy sản và thành lập Ban quản lý vùng nuôi; phân định rõ trách nhiệm của từng ngành, địa phương trong việc kiểm tra, quản lý lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm hùm lồng, tránh tình trạng nuôi tự phát, không theo quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về thủy sản trên địa bàn tỉnh trong tháng 3/2018.

- Thực hiện tốt tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai cắm mốc xác định ranh giới 03 loại rừng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, trồng rừng thay thế.

- Phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020; hoàn thành trong quý II/2018. Rà soát, giải pháp thực hiện cụ thể đối với từng xã để phấn đấu đạt từng tiêu chí, tránh chạy theo thành tích; hạn chế nợ đọng; phấn đấu năm 2018 có 53% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Sở Công thương:

- Phát huy hiệu quả công tác của Tổ công tác liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh do Giám đốc Sở Công thương làm Tổ trưởng. Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất, để các dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực lượng năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh sớm triển khai đầu tư, đi vào hoạt động. Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư năng lượng sạch vào địa bàn tỉnh; hoàn thành trong tháng 3/2018.

- Làm việc với các nhà máy chế biến sắn, mía trên địa bàn có kế hoạch, lộ trình, cam kết cụ thể đầu tư nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu; có hợp đồng thu mua nguyên liệu, với giá cả hợp lý, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người dân và doanh nghiệp.

- Phát triển đa dạng các loại hình hạ tầng thương mại của tỉnh. Đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm thị trường mới, đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu xuất khẩu năm 2018. Thực hiện hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Làm việc với các Công ty (nhà máy) thủy điện trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và phối hợp trong việc thực hiện quy trình vận hành các hồ thủy điện, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vào mùa khô và xả lũ vào mùa mưa, tránh gây thiệt hại về người và tài sản nhân dân.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành lập Tổ công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án Sản xuất ô tô JRD - Việt Nam của Công ty TNHH Sản xuất Ô tô JRD - Việt Nam, để tham mưu đề xuất UBND tỉnh có biện pháp xử lý; thời gian hoàn thành trong tháng 3/2018.

4. Sở Xây dựng:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, trật tự xây dựng; chất lượng, kiến trúc các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi sát diễn biến, tình hình thị trường bất động sản, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, bảo đảm tính công khai minh bạch của thị trường.

- Giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng về hỗ trợ người có công về nhà ở. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá thấptriển khai có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở quốc gia, nhất là các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, công nhân. Xây dựng đề án quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan tại các cơ quan, trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trong quý II/2018.

5. Sở Giao thông vận tải:

- Tích cực làm việc, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án do Bộ Giao thông vận tải đầu tư trên địa bàn như: Hầm đường bộ đèo Cù Mông; Xây dựng cầu Đà Rằng, cầu Sông Chùa trên tuyến QL1 (cũ); Nâng tuyến Quốc lộ 25, nâng cấp một số hạng mục Quốc lộ 29,.... Đồng thời, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm giải quyết các tồn tại liên quan thuộc dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các bến xe, nhà ga, sân bay trong các dịp nghỉ lễ, tết. Phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Giám sát và thực hiện tốt quản lý vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện, giám sát hành trình.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Quản lý chặt chẽ lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường đảm bảo đúng quy định, quy trình. Thành lập các tổ công tác, hỗ trợ giúp các huyện, thị xã, thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án lớn trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển đất tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhất là các dự án khai thác cát, đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục và quy hoạch đã được phê duyệt; cương quyết xử lý, tạm dừng các dự án ảnh hưởng đến môi trường, gây sạt lở.

- Thực hiện chặt chẽ quy trình đánh giá tác động môi trường gắn với tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường. Có giải pháp xử lý hiệu quả chất thải rắn, chất thải y tế, xử lý rác thải khu vực nông thôn, rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư.

7. Sở Tài chính:

- Thực hiện dự toán thu, chi, ngân sách Nhà nước năm 2018 chặt chẽ. Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài... Chỉ tham mưu đề xuất ban hành các chính sách, chế độ mới khi có nguồn tài chính đảm bảo; kiên quyết cắt giảm các khoản kinh phí chi thường xuyên đã được giao từ đầu năm nhưng đến hết ngày 30/6/2018 chưa phân bổ.

- Tăng cường giao quyền tự chủ, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính trong quản lý ngân sách nhà nước; chủ động kiểm soát và xử lý nợ trong xây dựng cơ bản; theo dỗ, hướng dẫn kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư, quyết toán công trình đảm bảo thời gian quy định.

8. Cục Thuế tỉnh: Thực hiện quyết liệt các giải pháp trong thu ngân sách, gắn với nuôi dưỡng nguồn thu; khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư mở chi nhánh, trụ sở tại tỉnh, kê khai nộp thuế. Kiểm tra, rà soát lại các khoản nợ thuế kéo dài để có biện pháp xử lý hiệu quả; đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi (như doanh nghiệp đã giải thể, phá sản…) lập danh mục báo cáo Lãnh đạo tỉnh, để kiến nghị Trung ương đưa ra khỏi danh mục nợ thuế; đối với các khoản nợ có khả năng thu hồi, thì phải kiên quyết xử lý.

9. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Phú Yên: Chỉ đạo Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng. Tập trung triển khai tốt chính sách tín dụng cho phát triển thủy sản, nông nghiệp nông thôn. Kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống. Quản lý có hiệu quả thị trường vàng và thị trường ngoại hối.

10. Sở Nội vụ:

- Kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Quyết liệt hơn trong thực hiện công tác tổ chức cán bộ; theo dõi, chủ động đề xuất UBND tỉnh, để đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn, thay thế, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo theo yêu cầu công việc.

- Làm tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, tinh giản biên chế, đào tạo, giáo dục đạo đức công vụ, văn hóa công sở, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn theo chức danh, ngạch bậc, vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ, công chức; đặc biệt chú trọng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và ứng xử của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Tổ chức thi tuyển công chức năm 2018, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt chính sách đào tạo, thu hút, sử dụng trí thức. Quản lý chặt chẽ quỹ biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện tạo chuyển biến mạnh mẽ cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch, ổn định, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX). Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; rà soát lại quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, từng cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; kiểm tra, đánh giá kết quả phân cấp trên các lĩnh vực và đẩy mạnh phân cấp quản lý. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện gửi thư chúc mừng, thư chia buồn, thư xin lỗi của các sở, ngành, địa phương theo quy định. Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh.

- Theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng có liên quan đến lĩnh vực tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

11. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

- Tổ chức sơ kết 02 năm triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo; xây dựng thương hiệu du lịch địa phương; khai thác hiệu quả các danh thắng, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn để phát triển du lịch bền vững. Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các nhà đầu tư sớm khởi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Tuần lễ văn hóa - du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lễ hội. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 theo kế hoạch. Đổi mới, thực chất trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa; có giải pháp khả thi trong kiểm tra, xử lý tình trạng hát nhạc sống không theo quy định.

- Tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong hoạt động thể dục thể thao quần chúng, giáo dục thể chất trong nhà trường. Triển khai đề án xây dựng hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tỉnh Phú Yên đến năm 2020.

12. Sở Khoa học và Công nghệ: Đặt hàng, khoán kinh phí và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học. Nghiệm thu, đưa vào ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống các đề tài nghiên cứu có kết quả tốt. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa trong tỉnh.

13. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước; xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện kết nối liên thông các hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

- Tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Quản lý chặt chẽ hoạt động xuất bản, báo chí đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

14. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Thực hiện hiệu quả các chương trình dạy nghề, giải quyết việc làm, nhất là cho thanh niên, lao động nông thôn và sinh viên mới tốt nghiệp. Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016-2020; ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách, huy động các nguồn lực từ xã hội để xóa nhà tạm cho hộ nghèo.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ và chính sách chăm sóc và bảo vệ người già và trẻ em; có giải pháp phòng ngừa, giảm bạo lực, xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em.

15. Sở Y tế:

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, khám bệnh, chữa bệnh; đổi mới phong cách làm việc và nâng cao chất lượng chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh. Thực hiện tốt chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ về công tác ở tỉnh; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho tuyến cơ sở. Làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống, không để xảy ra dịch lây lan trên diện rộng. Quản lý chặt chẽ chất lượng, hoạt động khám chữa bệnh, hành nghề y dược, nhất là khu vực tư nhân.

- Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương để tranh thủ các nguồn vốn xây dựng các cơ sở y tế; ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp các trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia. Ban hành cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở vật chất trạm y tế xã. Quản lý chặt chẽ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, vắc - xin.

16. Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2017- 2018 và kỳ thi trung học Quốc gia năm 2018. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Phối hợp, tạo điều kiện cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hoàn chỉnh đề án mở Phân viện tại Phú Yên. Xây dựng Đề án thực hiện Chương trình “Sữa học đường”, hoàn chỉnh báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2018.

17. Sở Tư pháp: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân. Tuyên truyền phổ biến các luật mới ban hành; làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý. Nâng cao chất lượng soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hành chính và bổ trợ tư pháp.

18. Thanh tra tỉnh: Tổ chức kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thanh tra các nội dung quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý xây dựng, tài chính ngân sách...

19. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương theo kế hoạch. Tổ chức đào tạo, huấn luyện quân sự và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Chỉ đạo tốt công tác giao quân đạt chỉ tiêu, chất lượng.

20. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên phòng; theo dõi, nắm chắc tình hình trên biển; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định, không khai thác đánh bắt thủy sản xâm phạm vùng biển của các nước khác; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

21. Công an tỉnh: Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là ở các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáp ranh với các tỉnh Tây Nguyên. Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; có giải pháp hiệu quả ngăn chặn tình trạng tín dụng đen, băng nhóm xã hội đen, tội phạm ma túy. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy

22. Sở Ngoại vụ:

- Làm tốt công tác thông tin đối ngoại; quảng bá tiềm năng, lợi thế của Phú Yên ra nước ngoài. Tạo mối quan hệ hữu nghị hợp tác phát triển với các nước và huy động viện trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Quản lý chặt chẽ hoạt động của tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, tư pháp có yếu tố nước ngoài.

- Duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác và giao lưu với tỉnh Savanakhet – Lào, tỉnh Chungbuk - Hàn Quốc và quận Seongdong (thành phố Seoul). Mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu với các địa phương của các nước trên thế giới dựa trên nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin tưởng lẫn nhau đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

23. Ban Dân tộc: Thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định. Có cơ chế thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng miền núi. Tích cực làm việc với các bộ, ngành Trung ương tranh thủ nguồn vốn thực hiện Đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho 02 huyện Sông Hinh và Đồng Xuân.

24. Ban Quản lý Khu kinh tế: Đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả Khu kinh tế Nam Phú Yên, theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. Đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật một số khu công nghiệp. Triển khai rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Có kế hoạch thành lập thêm một số khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh.

25. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư, phát triển hiệu quả Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp để khai thác tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

26. Các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, kịp thời nắm bắt thời cơ, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương để triển khai, hoàn thành các công trình, dự án lớn.

27. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của ngành, lĩnh vực quản lý để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2018; đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong Chương trình, các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đồng thời phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Căn cứ vào Chương trình này, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình trong lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ được giao trong Chương trình; phân công một đồng chí lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp triển khai thực hiện Chương trình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình đã đề ra; định kỳ hàng tháng, quý tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hàng tháng, hàng quý báo cáo UBND tỉnh.

3. Giao Tổ công tác chủ tịch UBND tỉnh: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các nhiệm vụ được giao của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

(Ban hành kèm theo Chương trình này là phụ lục các nội dung công việc cụ thể giao các sở, ban, ngành triển khai thực hiện trong năm 2018).

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TỪNG CƠ QUAN
(Ban hành kèm theo Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày / /2018 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Ghi chú

 

SỞ NỘI VỤ

 

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP, quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

Quý I/2018

 

 

2

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2018

 

 

3

Quy định về quản lý nhà nước đối với tổ chức các Hội trên địa bàn tỉnh.

Văn bản QPPL

 

4

Đánh giá, chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành và UBND cấp huyện năm 2017

 

 

5

Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ, tuyên truyền CCHC năm 2018 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

 

6

Quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Văn bản QPPL

 

7

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng việc chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước (Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND, ngày 25/5/2016)

Văn bản QPPL

 

8

Thực hiện thí điểm mô hình hẹn giờ để hướng dẫn, giải quyết hồ sơ TTHC theo yêu cầu người dân tại các cơ quan hành chính nhà nước hoặc hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu người dân thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

 

9

Tổ chức thi tuyển công chức năm 2017

Quý II/2018

 

 

10

Quy định về thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

11

Tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh

 

 

12

Thực hiện thí điểm mô hình giải quyết hồ sơ TTHC lưu động đối với một số lĩnh vực, TTHC thích hợp

 

 

13

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện thu hút nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học (thay thế nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND và nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND)

 

 

14

Rà soát, đánh giá và nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho công chức làm việc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo quy định và phù hợp với tình hình, điều kiện ngân sách của tỉnh

 

 

15

Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế

Quý III/2018

 

 

16

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức lãnh đạo trong các DNNN, doanh nghiệp vốn nhà nước trên 50%

Văn bản QPPL

 

17

Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

 

 

18

Thí điểm Đề án xây dựng Bộ phận một cửa hiện đại ở một số xã, phường, thị trấn có điều kiện thích hợp để nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC, phục vụ nhân dân

 

 

19

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách chi cho công tác sưu tầm tài liệu quý, hiếm của tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016 - 2020

 

 

20

Tổ chức Hội thi cải cách hành chính trong công chức, viên chức của tỉnh

 

 

21

Đề án thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ- Sở Nội vụ

 

 

22

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục và đào tạo

Quý IV/2018

 

 

23

Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh ngiệp do nhà nước làm chủ sở hữu (thay thế quyết định số 11/2014/QĐ-UBND, ngày 21/4/2014 và quyết định số 14/2015/QĐ-UBND, ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh)

 

 

24

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn tổng biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2018

 

 

25

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cả hệ thống chính trị trinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Khi có Kế hoạch của Tỉnh ủy

 

 

26

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

27

Hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh

Sau khi có Nghị định của Chính phủ

 

 

28

Tổ chức thi thăng hạng cho 41 viên chức giáo viên huyện Đông Hòa từ hạng III lên hạng II

Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ

 

 

SỞ TƯ PHÁP

 

1

Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018

Quý I/2018

 

 

2

Kế hoạch công tác theo dõi thi tình hình hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018

 

 

3

Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018

 

 

4

Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

 

 

5

Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018

 

 

6

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

 

 

7

Kế hoạch công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2018

 

 

SỞ XÂY DỰNG

 

1

Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản và huy động vốn đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh

Quý I/2018

 

 

2

Chỉ thị về thực hiện nghiêm các quy định trong công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Quý II/2018

 

 

3

Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

4

Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải từ bể tự hoại trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

5

Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

 

 

6

Xây dựng khung triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

 

 

7

Xây dựng đề án quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan tại các cơ quan, trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trong quý II/2018.

 

 

8

Lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Tây Hòa

Quý III/2018

 

 

9

Lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa

 

 

10

Lập điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

 

 

11

Lập đề án xây dựng Nhà ở xã hội giá rẻ dạng chung cư tại TP. Tuy Hòa

 

 

12

Lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Phước, huyện Đồng Xuân

Quý IV/2018

 

 

13

Lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị phía Bắc khu du lịch Thuận Thảo đến phía Bắc đường Trần Phú nối dài, thành phố Tuy Hòa

 

 

14

Lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị phía Bắc Sông Ba (đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ)

 

 

15

Lập quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên (thay thế Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh)

 

 

16

Lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuy Hòa

2018-2019

 

 

17

Đề xuất phương án lập quy hoạch phân khu khu vực xung quanh núi Chóp Chài, thành phố Tuy Hòa

 

 

18

Lập quy hoạch vùng ven biển tỉnh Phú Yên

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

1

Xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển doanh nghiệp năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

Qúy I/2018

 

 

2

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Quý II/2018

 

 

3

Tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn Tỉnh

 

 

4

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn

 

 

5

Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Phú Yên

Quý IV/2018

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về thủy sản trên địa bàn tỉnh

Quý I/2018

 

 

2

Lập Đề án xây dựng các Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh

Quý II/2018

 

 

3

Lập Đề án mô hình trồng rừng kinh doanh cây gỗ lớn, rừng trồng chuyển hóa kinh doanh gỗ lớn và lâm sản ngoài gỗ

 

 

4

Xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

 

 

5

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và PT rừng giai đoạn 2011-2020

Quý III/2018

 

 

6

Tổ chức cắm mốc xác định ranh giới 03 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

7

Lập Đề án xây dựng các cơ sở chăn nuôi (lợn, gà) trên địa bàn tỉnh theo tiêu chuẩn VietGAP

Quý IV/2018

 

 

8

Quy hoạch chi tiết mặt nước nuôi thủy sản lồng, bè trên vịnh Xuân Đài - TX Sông Cầu

 

 

9

Xây dựng Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2018-2025

 

 

10

Xây dựng mô hình thâm canh, chuyên canh một số cây trồng (đậu phụng, dứa, mía, sắn) theo chuỗi liên kết bền vững gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa và ứng phó với biến đổi khí hậu

2018-2019

 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

1

Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh

Quý II/2018

 

 

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

1

Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư năng lượng sạch vào địa bàn tỉnh

Quý I/2018

 

 

2

Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án Sản xuất ô tô JRD - Việt Nam của Công ty TNHH Sản xuất Ô tô JRD - Việt Nam

 

 

3

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035

Quý II/2018

 

 

4

Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Quý III/2018

 

 

5

Ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2018-2025

 

 

SỞ TÀI CHÍNH

 

1

Nghị quyết về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quý II/2018

 

 

2

Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo tài chính – ngân sách, thời gian giao dự toán ngân sách hàng năm, thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và hệ thống biểu mẫu phục vụ lập báo cáo tài chính – ngân sách trên địa bàn tỉnh

 

 

3

Nghị quyết về Quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

4

Nghị quyết về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, có thu tiền sử dụng đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

 

 

5

Quyết định về Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

6

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019

Quý IV/2018

 

 

7

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2017

 

 

SỞ NGOẠI VỤ

1

Xây dựng và công bố Bộ thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ

Quý I/2018

 

2

Xây dựng website song ngữ Việt Anh là kênh thông tin chính thức của Sở Ngoại vụ

 

3

Buổi gặp mặt chúc tết các doanh nhân, chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Xây dựng Đề án thực hiện Chương trình “Sữa học đường

Quý I/2018

 

BQL KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

1

Lập đề xuất chủ trương và triển khai đầu tư tuyến giao thông nhánh phụ N2 dài 1,2km

Quý I/2018

 

2

Lập đề xuất chủ trương và triển khai đầu tư Hồ điều tiết nước chống hạn Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

 

3

Lập đề xuất chủ trương và triển khai đầu tư hệ thống cấp điện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1)

 

BAN DÂN TỘC

1

Thực hiện Chương trình 135 theo Chương trình mục tiêu quốc gai giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Quý IV/2018

 

2

Thực hiện Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020

 

3

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến 2025

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình hành động 01/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước ngày 08/02/2018 do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.929

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!