Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 11/2007/CT-BGTVT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 20/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2007/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007 

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỀM CHẾ TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

Ngày 01 tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục trưởng các Cục quản lý vận tải chuyên ngành, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính và Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp, Hiệp hội vận tải có liên quan trong phạm vi thẩm quyền của mình khẩn trương thực hiện các biện pháp sau:

- Tuyên truyền phổ biến kịp thời tới các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý về các chủ trương, biện pháp thực hiện kiềm chế tốc độ tăng giá cước vận tải hàng hóa và hành khách.

- Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải khẩn trương xây dựng và thực hiện các giải pháp hữu hiệu tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa quá trình sản xuất, đổi mới phương tiện vận tải, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tạo giá thành vận tải hợp lý.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý giá thuộc ngành tài chính kiểm tra thực hiện các quy định về quản lý giá và các biện pháp kiềm chế tăng giá cước mà doanh nghiệp đã áp dụng. Xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng tình hình để tùy tiện tăng giá cước bắt chẹt hành khách và chủ hàng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

 
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Cục Đường Sông Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Các Sở GTVT, Sở GTCC;
- Các Tổng Công t y vận tải;
- Các Vụ: Pháp chế, Tài chính;
- Thanh tra Bộ;
- Các Hiệp hội Vận tải;
- Báo: GTVT, Bạn đường;
- Lưu VT, VTải (2D)

 BỘ TRƯỞNG 
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2007/CT-BGTVT ngày 20/08/2007 về kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong hoạt động vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.961

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!