Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 65/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành: 28/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 65/2009/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

Thời gian qua, các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo, không để xảy ra tình trạng sản xuất, buôn bán trái phép và đốt các loại pháo tuỳ tiện, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Ngày 15/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý sử dụng pháo thay thế Chỉ thị số 406/TTg. Nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành, đơn vị mình, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo tại đơn vị mình.

Sở Giáo dục và Đào tạo, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với các ngành, UBND cấp huyện và xã tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới học sinh, sinh viên các nhà trường trên địa bàn tỉnh về nội dung Nghị định số 36/2009/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời, tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin điện tử Vĩnh Phúc và các cơ quan thông tin đại chúng khác đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng nội dung, kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 36/2009/ĐN-CP và các văn bản pháp luật liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân để mọi người dân thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và cam kết không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng các loại pháo.

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp liên quan giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ở địa phương, quản lý, sử dụng pháo theo qui định pháp luật; tham mưu để UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo qui định của pháp luật các hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Đồng thời, phối hợp với các ngành, các cấp liên quan có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các điểm bắn pháo hoa trong các dịp lễ, tết ở địa phương.

3. Sở Công thương có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý các hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm giúp UBND tỉnh hướng dẫn việc huy động và sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách Nhà nước để tổ chức bắn pháo hoa theo qui định.

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP và tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện tốt việc bắn pháo hoa, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo ở địa phương.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, trong phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền tổ chức tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và toàn dân về các quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và cam kết không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm về quản lý, sử dụng pháo theo qui định.

7. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 65/2009/CT-UBND ngày 28/12/2009 thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.532

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91