Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 49/CT-UB năm 1993 về quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt theo Nghị định 17/CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 49/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 07/10/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 49/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 1993

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ CÁC NGHỀ KINH DOANH ĐẶC BIỆT THEO NGHỊ ĐỊNH 17/CP NGÀY 23-12-1992 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Ngày 23 tháng 12 năm 1992, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/CP về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt và ngày 27-3-1993 Bộ Nội vụ đã có thông tư 03/TT-BNV hướng dẫn thi hành.

Để thực hiện tốt công tác quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt (đính kèm danh mục) góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội tren địa bàn thành phố, đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của các tổ chức xã hội và cá nhân làm nghề kinh doanh đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân có liên quan đến kinh doanh các nghề đặc biệt thực hiện nghiêm chỉnh những quy định sau đây:

1/ Bắt đầu từ ngày 15-10-1993 công tác quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt phải thực hiện theo đúng quy định trong Nghị định 17/CP của Chính phủ và Thông tư 03/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đối với các tổ chức, cá nhân khi làm hồ sơ xin hành nghề kinh doanh đặc biệt, ngoài thủ tục xin đăng ký kinh doanh phải có thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp. Đối với các tổ chức cá nhân đã được phép kinh doanh các nghề đặc biệt mà chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự thì phải làm thủ tục bổ sung để cơ quan công an có thẩm quyền xét cấp. Nếu cơ quan công an xét thấy không đủ điều kiện về an ninh trật tự thì không cấp giấy chứng nhận và phải trả lời cho cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh các nghề đặc biệt và tổ chức, cá nhân xin làm nghề kinh doanh biết rõ lý do. Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự thì việc kinh doanh phải đình chỉ ngay.

2/ Tổ chức và cá nhân làm nghề kinh doanh đặc biệt phải chịu sự quản lý về an ninh trật tự của cơ quan công an và chịu sự quản lý, kiểm tra về chuyên môn của cơ quan chủ quản cấp trên, các cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

3/ Công an thành phố có trách nhiệm hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, các ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân làm nghề kinh doanh đặc biệt thực hiện tốt Nghị định 17/CP của Chính phủ và Thông tư 03/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Phải thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở các ngành, các cấp để kịp thời khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý. Đồng thời kiên quyết không cho phép tiếp tục hoạt động đối với những tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của Nghị định 17/CP của Chính phủ.

4/ Để quản lý thống nhất, Công an thành phố được in các loại sổ và biểu mẫu về quản lý an ninh trật tự đối với nghề kinh doanh đặc biệt theo quy định của Bộ Nội vụ để cấp cho các tổ chức, cá nhân khi làm hồ sơ, đồng thời Công an thành phố được thu lại tiền in ấn các loại sổ và biểu mẫu đã cấp.

5/ Đơn vị có trách nhiệm quản lý nghề kinh doanh đặc biệt cần cải tiến thủ tục hành chính không gây phiền hà cho các tổ chức và cá nhân khi làm hồ sơ xin kinh doanh.

6/ Môi hành vi vi phạm quy định về quản lý nghề kinh doanh đặc biệt hoặc lợi dụng nghề kinh doanh đặc biệt để gây nguy hại đến an ninh trật tự thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý nghiêm minh theo luật pháp.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và những tổ chức, cá nhân làm nghề kinh doanh đặc biệt tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

DANH MỤC

CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐẶC BIỆT

Theo Nghị định số 17/CP của Chính phủ ra ngày 23 tháng 12 năm 1992 về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt thì những nghề kinh doanh đặc biệt được xác định tại điều 2 của Nghị định như sau:

“Điều 2 – Nghề kinh doanh đặc biệt gồm:

Nghề cho thuê nghỉ trọ

Nghề khắc con dấu.

Nghề in và sao chụp (Photocopy).

Nghề sản xuất, sửa chữa súng săn, sản xuất đạn súng săn và cho thuê sung săn.

Nghề kinh doanh có sử dụng đến chất nổ, chất độc mạnh, chất phóng xạ.

Nghề giải phẩu thẩm mỹ (thay đổi hình dạng, đặc điểm con người).

Những nghề trên bao gồm tất cả các thành phần kinh tế và của các ngành, kể cả hoạt động chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp nhưng có kinh doanh các loại nghề này”.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 49/CT-UB năm 1993 về quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt theo Nghị định 17/CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.571
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180