Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 31/1999/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/1999/CT-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẤU TRANH CHỐNG SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ

Trong những năm qua, công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả của các Bộ, ngành, địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng hoạt động sản xuất và buôn bán hàng giả vẫn chưa bị đẩy lùi, đang có nhiều diễn biến phức tạp, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Tình hình đó không chỉ là mối lo ngại của các doanh nghiệp, nỗi bất bình của người tiêu dùng, mà còn gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế và uy tín của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng, gây ô nhiễm môi sinh, môi trường.

Để đấu tranh có hiệu quả đối với việc sản xuất và buôn hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải coi việc chống sản xuất, buôn bán hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Phải có biện pháp đồng bộ, kiên quyết để đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi hoạt động sản xuất và buôn bán hàng giả. Mọi hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng giả được phát hiện đều phải xử lý nghiêm theo pháp luật. Những vụ nghiêm trọng phải kịp thời đưa ra xét xử nhằm răn đe, giáo dục chung.

2. Giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các địa phương làm tốt công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả ở thị trường nội địa. Trước mắt Bộ Thương mại cùng các Bộ, ngành liên quan rà soát lại các văn bản pháp quy về công tác chống sản xuất và buôn bán hàng giả để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu hiện nay, đồng thời cùng với Bộ Công an, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban nhân dân địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả có hại đến sức khỏe và an toàn tính mạng của người tiêu dùng, ảnh hưởng xấu đến môi sinh, môi trường, sản xuất và buôn bán hàng giả vi phạm quyền sở hữu công nghiệp.

3. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tập trung điều tra, khám phá các đường dây, các ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả, đặc biệt là : giấy tờ, hóa đơn, tem, tiền và các ấn phẩm giả có giá trị như tiền; chủ động, bố trí lực lượng tham gia khi có yêu cầu phối hợp của các Bộ, ngành.

4. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì cùng với các Bộ, ngành liên quan kịp thời công bố danh mục hàng hóa Nhà nước quản lý chất lượng, gắn công tác bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp với việc quản lý chất lượng hàng hóa; chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm nghiệm, xác định hàng giả và ban hành quy trình tiêu hủy hàng giả, độc hại có liên quan đến môi sinh, môi trường.

5. Bộ Y tế chủ trì cùng với Bộ Công an, Bộ Thương mại và các Bộ, ngành liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát chống sản xuất và buôn bán hàng giả trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, dược liệu, vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với Bộ Thủy sản, Bộ Công an, Bộ Thương mại và các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra chống sản xuất, buôn bán hàng giả trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp: phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, cây giống, con giống, thức ăn gia súc; làm đầu mối thu gom các loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật giả và ngoài danh mục được phép sử dụng để tiêu hủy theo quy định.

7. Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì với sự tham gia của Bộ Công an, Bộ Thương mại và các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra chống sản xuất, buôn bán các loại ấn phẩm giả và sản phẩm văn hóa giả khác; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng thời lượng thông tin cho việc giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức liên quan đến việc phòng, chống hàng giả.

8. Tổng cục Hải quan cùng với Bộ đội biên phòng cần tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán qua biên giới các loại hàng giả.

9. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc để lại và sử dụng tiền thu được từ hoạt động chống sản xuất và buôn bán hàng giả (tiền phạt, tiền bán tang vật tịch thu được phép lưu thông ) cho địa phương và đơn vị để phục vụ cho hoạt động chống hàng giả, đồng thời có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các lực lượng chức năng như Quản lý thị trường, Công an... xây dựng, bổ sung kế hoạch tài chính phục vụ cho hoạt động chống sản xuất và buôn bán hàng giả, để trong năm 2000 các lực lượng chức năng có kinh phí phục vụ công tác này.

10. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp cần có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương trong việc phát hiện, điều tra xử lý các hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả; tổ chức tốt phối hợp các lực lượng trong các chiến dịch kiểm tra, truy quét hàng giả trên địa bàn.

11. Việc xử lý hàng giả, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả được áp dụng theo Điều 19, Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật.

12. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần thực hiện tốt việc đăng ký chất lượng, xác lập quyền sở hữu công nghiệp, chủ động nghiên cứu, áp dụng các biện pháp bảo vệ sản phẩm, hàng hóa của mình tránh bị làm giả đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc chống hàng giả.

13. Đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là của các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp. Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Hội Luật gia Việt Nam, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các cấp, các tổ chức sở hữu trí tuệ có vai trò rất quan trọng trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tệ sản xuất và buôn bán hàng giả.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này; hàng tháng gửi báo cáo kết quả việc thực hiện về Bộ Thương mại để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 31/1999/CT-TTg

Hanoi, October 27, 1999

 

DIRECTIVE

ON THE COMBAT AGAINST FAKE GOODS PRODUCTION AND TRADING

Over the recent years, the combat against fake goods production and trading undertaken by various ministries, branches and localities has seen certain achievements. However, the fake goods production and trading have not yet been repelled but are witnessing complicated developments, with more mischievous tricks. Such situation causes not only anxiety for enterprises but also indignation among consumers and great losses to the national economy, damages the prestige of the production and business units, badly affects consumers health and causes environmental pollution.

With a view to effectively combating the fake goods production and trading, protecting the legitimate interests of production and business units and consumers, and restoring the order and discipline in goods production and trading, the Prime Minister hereby instructs:

1. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to consider the combat against fake goods production and trading an important task, which is both urgent and long-term. They shall have to devise synchronous and resolute measures to prevent and step by step repel the fake goods production and trading activities. All detected acts of producing, trading in, transporting and storing fake goods shall be strictly dealt with by law. Serious cases must be promptly brought to trials for the purpose of deterence and education.

2. To assign the Ministry of Trade to assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries, branches, socio-political organizations and Peoples Committees of localities in well undertaking the combat against fake goods production and trading on the domestic market. For the immediate future, the Ministry of Trade shall coordinate with the concerned ministries and branches in revising legal documents on the combat against fake goods production and trading, in order to make amendments and supplements thereto appropriate to the current requirements, and at the same time work with the Ministry of Public Security, the Ministry of Science, Technology and Environment and the local Peoples Committees in organizing the inspection and strict handling of organizations and individuals engaged in production of and trading in fake goods which are detrimental to the consumers health and safety, adversely affect the living environment, and infringe upon the industrial property.

3. The Ministry of Public Security shall direct the police force at all levels to concentrate on the investigation and detection of fake goods production and trading rings and groups, especially such products as counterfeit papers, invoices, stamps, money and publications of pecuniary value; take initiative in deploying forces to take part in the combat when so requested by the concerned ministries and branches.

4. The Ministry of Science, Technology and Environment shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in publicizing in time the list of goods subject to the State management over their quality, combine the industrial property protection with the goods quality control; take prime charge of expertising and identifying fake goods and promulgating the procedures for destroying fake goods which are harmful to the living environment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility and coordinate with Ministry of Aquatic Resources, the Ministry of Public Security, the Ministry of Trade and the concerned ministries and branches in organizing inspections against the fake goods production and trading in the agriculture, forestry and fishery, such as: fertilizer, veterinary drugs, plant protection drugs, seedlings and breeding animals and animal feeds; act as a designated collector of fake veterinary and plant protection drugs and those out of the list of drugs allowed for use, for destruction as prescribed.

7. The Ministry of Culture and Information shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Public Security, the Ministry of Trade and the concerned ministries and branches in organizing inspection against the production of and trading in counterfeit publications and other fake cultural products; direct the mass media to increase the time volume for law education and popularization of knowledge related to the fake goods prevention and combat.

8. The General Department of Customs shall coordinate with the Border Guards in intensifying the inspection and prevention of the cross-border transportation of fake goods of all kinds.

9. The Ministry of Finance shall guide in detail the retention of proceeds from activities against fake production and trading (fines, proceeds from the sale of material evidences that are permitted to be circulated) at the concerned localities and units for use in service of anti-fake goods activities, and at the same time promulgate documents providing detailed guidance to such functional forces as market control, police, ... work out and supplement financial plans in service of activities against the fake goods production and trading, so that by the year 2000, the functional forces shall have sufficient funding for this task.

10. The presidents of the Peoples Committees of all levels shall have to devise detailed plans for directing the functional agencies in their respective localities to detect, investigate and handle acts of producing and trading in fake goods; well organize the coordination among various forces in campaigns of inspection and elimination of fake goods in their localities.

11. The handling of fake goods, material evidences and administrative violation means in the fake goods production and trading shall comply with Article 19 of the Governments Decree No.12/1999/ND-CP of March 6, 1999 and the current law provisions.

12. The production enterprises and establishments shall have to well carry out the quality registration and the establishment of industrial property rights, take initiative in studying and applying measures for protection of their products and goods from being faked, and at the same time closely coordinate with the functional agencies in the combat against fake goods.

13. The combat against fake goods production and trading is the responsibility of the entire society, first of all the functional agencies and administrations at all levels. The socio-occupational organizations, the Vietnam Lawyers Association, the Society of Standards and Protection of Consumers Interest at all levels and the intellectual property organizations play a very important role in mobilizing the people of all strata to take part in the detection of and denunciation and combat against the fake goods production and trading.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to organize the implementation of this Directive; and send monthly reports on performance results to the Ministry of Trade for sum-up report to the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 về việc đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.616

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209