Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 28/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 23/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ

Trong những năm qua, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp nên hoạt động đầu tư, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh ta cơ bản đã tuân theo quy định pháp luật và quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ở một số địa phương xuất hiện tình trạng cửa hàng xăng dầu đầu tư và kinh doanh xăng dầu chưa theo quy định, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này; cụ thể: tình trạng xây dựng cửa hàng xăng dầu không nằm trong quy hoạch hoặc chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận còn xuất hiện ở nhiều địa phương; một số cửa hàng xăng dầu không đáp ứng được tiêu chí theo quy định nên chất lượng phục vụ thấp; một số tổ chức, doanh nghiệp xây dựng trạm cấp phát nội bộ nhưng vẫn tự ý bán hàng; một số doanh nghiệp đầu mối, Tổng đại lý xăng dầu vẫn bán hàng cho các cửa hàng không nằm trong hệ thống, các cửa hàng xây dựng trái phép nhưng chưa bị xử phạt hoặc nếu xử phạt cũng chỉ ở mức nhẹ nên chưa đủ sức răn đe...

Nguyên nhân của tình trạng nêu trên chủ yếu là do ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, kinh doanh xăng dầu của một bộ phận cá nhân, doanh nghiệp còn hạn chế; trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành cấp tỉnh chưa cao; công tác quản lý đầu tư xây dựng của chính quyền một số địa phương còn buông lỏng; việc xử lý các trường hợp vi phạm chưa kịp thời, nghiêm khắc nên thiếu tính răn đe, phòng ngừa.

Để chấm dứt những hạn chế, yếu kém nêu trên, từng bước đưa hoạt động đầu tư, kinh doanh xăng dầu đi vào nề nếp theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Công thương.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch mạng lưới xăng dầu và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; trước mắt, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cửa hàng xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch; rà soát lại việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, chỉ cấp Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho các cửa hàng xây dựng đúng Quy hoạch, được cấp có thẩm quyền chấp thuận và đã hoàn chỉnh thủ tục đất đai.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối, Tổng đại lý xăng dầu hoạt động kinh doanh trên địa bàn nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về xăng dầu cho sản xuất, tiêu dùng của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; chỉ ký hợp đồng đại lý với các cửa hàng xăng dầu xây dựng phù hợp với Quy hoạch mạng lưới xăng dầu; kiên quyết xử phạt, đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh xăng dầu đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Sở Xây dựng: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra công tác thẩm định, phê duyệt mặt bằng xây dựng và cấp giấy phép xây dựng cửa hàng xăng dầu của UBND các huyện, thị xã, thành phố, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm cấp giấy phép xây dựng các cửa hàng xăng dầu không đúng quy hoạch hoặc chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận địa điểm; phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố biện pháp xử lý các cửa hàng xăng dầu xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch.

3. Sở Tài nguyên - Môi trường: chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả và đề xuất ý kiến trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/12/2012; kiên quyết xử lý đối với những cửa hàng bán lẻ xăng dầu xây dựng vi phạm Luật đất đai; tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, yêu cầu di chuyển đối với các cửa hàng gần khu vực dân cư, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

4. Sở Khoa học và Công nghệ: chỉ đạo Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng nâng cao chất lượng công tác kiểm định đối với các thiết bị, cột bơm xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật, không kiểm định thiết bị của các cửa hàng xăng dầu xây dựng trái phép, ngoài quy hoạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đo l­­ường, chất l­ượng xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối, các tổng đại lý và đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm (kể cả bằng biện pháp hình sự) các trường hợp vi phạm gian lận trong đo lường, chất lượng xăng dầu nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng;

5. Sở Giao thông vận tải: tăng cường công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đường dẫn đấu nối vào đường giao thông theo quy định của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu lập hồ sơ, thủ tục thỏa thuận đấu nối đường dẫn vào cửa hàng xăng dầu gửi Sở Giao thông vận tải đối với các tuyến đường do tỉnh quản lý hoặc gửi Bộ Giao thông vận tải đối với các tuyến đường quốc lộ theo đúng quy định.

6. Công an tỉnh: chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn; nâng cao chất lượng thẩm duyệt và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định; không thẩm duyệt, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy cho các cửa hàng xăng dầu xây dựng trái phép, ngoài quy hoạch; chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra điều kiện về an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; không xem xét cấp giấy phép xây dựng đối với các cửa hàng xăng dầu đầu tư không phù hợp với Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu của tỉnh hoặc chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận địa điểm đầu tư; đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ hoặc cưỡng chế tháo dỡ đối với các cửa hàng xây dựng trái phép, ngoài Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng xăng dầu xây dựng trái phép, không đúng Quy hoạch xăng dầu thuộc địa bàn quản lý.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này trong phạm vi đơn vị, địa phương mình; giao Sở Công thương theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện và định kỳ 3 tháng tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTTC (02).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/CT-UBND ngày 23/11/2011 về tăng cường công tác quản lý đầu tư, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.977

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!