Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 28/CT-TTg giải pháp phòng ngừa đấu tranh hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã 2016

Số hiệu: 28/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 17/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI HÀNH VI XÂM HẠI CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÁP LUẬT

Ngày 20 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, trong đó yêu cầu các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đồng bộ 9 giải pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp trong nước và quốc tế liên quan đến động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Thời gian qua các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực trong đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển trái phép quốc tế các loài hoang dã, tạo chuyển biến tích cực trong công tác này.

Tuy vậy, một số địa phương hoạt động chế tác và bày bán các sản phẩm động vật hoang dã như ngà voi và sừng tê giác còn diễn biến phức tạp, thách thức nỗ lực thực thi pháp luật. Các hoạt động này tác động tiêu cực đến vị thế, hình ảnh và cam kết của Việt Nam trong thực thi các Công ước quốc tế và các Hiệp định đa phương, song phương mà Việt Nam đã tham gia.

Đngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả loại hình tội phạm có tổ chức liên quan đến buôn bán ngà voi, sừng tê giác và các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg, đặc biệt tập trung một số biện pháp chủ yếu sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán ngà voi, sừng tê giác trái pháp luật; tập trung kiểm tra các làng nghề, cơ sở chế biến, cửa hàng bán đồ lưu niệm tại các địa điểm du lịch, sân bay, bến tàu, cơ sở buôn bán, bào chế thuốc y học cổ truyền, ... và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trường hp để xảy ra vi phạm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc để xảy ra các vi phạm tại địa bàn do mình quản lý.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ: Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường thực hiện các chuyên án triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong việc mua bán, tàng trữ, vận chuyn, xuất khu, nhập khu, tái xuất khu, tạm nhập tái xuất trái phép mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã, đặc biệt là ngà voi, sừng tê giác. Chủ trì, phối hợp với các bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động bày bán, buôn bán qua mạng, quảng cáo, sử dụng trái phép mẫu vật sừng tê giác và ngà voi trong thị trường nội địa.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn chỉ đạo Cơ quan quản lý CITES tham mưu Ban chỉ đạo liên ngành về kim soát buôn bán động vật hoang dã tăng cường công tác hp tác trong chia sẻ thông tin, điều tra, bắt giữ, xử lý các hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đặc biệt là ngà voi và sừng tê giác. Phối hp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các chiến dịch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm đến mọi tổ chức, cá nhân.

4. Các cơ quan có thm quyền điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết vi phạm hành chính tập trung rà soát các vụ việc vi phạm liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyn, buôn bán, chế biến, tàng trữ, quảng cáo, sử dụng trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã, đặc biệt là ngà voi, sừng tê giác, mẫu vật hổ khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc theo quy định của pháp luật hiện hành và công khai trước công luận kết quả xử lý.

5. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền những điển hình tốt về bảo tồn, kiểm soát buôn bán động vật hoang dã; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi, việc làm trái quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; tích cực tham gia thực hiện các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước với cơ quan có thm quyền.

6. Các bộ, ngành và cơ quan liên quan, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện báo cáo tình hình tổ chức, trin khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg và Chỉ thị này gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31 tháng 10 hàng năm để tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; thông báo kịp thời cho Cơ quan quản lý CITES Việt Nam về các vụ vi phạm đối với mẫu vật thuộc các Phụ lục của CITES và kết quả xử lý; chuyển giao hoặc cung cấp mẫu của các mẫu vật động vật hoang dã thuộc Phụ lục I của CITES tịch thu để thực hiện việc giám định quốc tế, bảo quản, trao đổi mẫu với các nước thành viên có liên quan và Ban thư ký CITES quốc tế theo quy định của CITES./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, VIII, KGVX, TH, NC, V.I, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).KN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trương Hòa Bình

 

PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 28/CT-TTg

Hanoi, September 17, 2016

 

DIRECTIVE

URGENT SOLUTIONS FOR PREVENTING AND FIGHTING THE VIOLATION OF WILD ANIMALS AGAINST THE LAW

On February 20, 2014, the Prime Minister issued the Directive No. 03/CT-TTg on bolstering instructions and solutions for the control and conservation of endangered rare wild animals. Ministers, bodies and provincial People’s Committees are thereof requested to adopt synchronously nine solutions to preclude violations of domestic and international laws concerning endangered and rare wild animals. In the past time, authorities and agencies have exerted efforts and produced constructive changes in the fighting and eradication of international networks through which wild animals are illegally trafficked.

However, local crafting and sale of products made from wild animals, such as ivory and rhino horn, are still complicated activities that defies the law. Such activities adversely impact on the position, reputation and commitments of Vietnam in executing international conventions, multilateral and bilateral treaties in which Vietnam has engaged.

In order to prevent and fight effectively the organized crime of selling ivory, rhino horn and products made from endangered and rare wild animals, the Prime Minister requests ministries, bodies and provincial People's Committees to continue implementing the Directive No, 03/CT-TTg in a stringent manner, particularly the following primary solutions:

1. Provincial People’s Committees direct local agencies to inspect and penalize strictly the trafficking of ivory and rhino horn against the law. Inspections shall aim attention at traditional craft villages, processing facilities, souvenir shops at tourist spots or in airports and piers, stores selling and preparing traditional medicine, etc. The result of remedial activities shall be published on mass media. Heads of local executive committees of Vietnam Communist Party and local authorities shall be held responsible to the Prime Minister for the infractions occurring in their administrative areas.

2. Ministry of Public Security leads and cooperates with the Ministry of National defense, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Rural development, Ministry of Natural resources and Environment in investigating and obliterating transnational networks of organized crimes of selling, purchasing, hoarding, trafficking, exporting, importing, re-exporting, importing temporarily then re-exporting specimens of wild animals and plants, especially ivory and rhino horn. It shall lead and cooperate with the Ministry of Industry and Trade, Ministry of Agriculture and Rural development and Ministry of Natural resources and Environment in inspecting, at a more intensive level, and penalizing strictly the illegal domestic sale, advertising and consumption of specimens of ivory and rhino horn.

3. Ministry of Agriculture and Rural development shall direct the CITES agency to counsel the joint Steering Committee to control the sale of wild animals. It shall augment cooperation in sharing information, investigating, apprehending and penalizing perpetrators of crimes against endangered and rare wild animals, particularly ivory and rhino horn. Cooperate with the Ministry of Information and Communications in propagandizing and propagating to every entity the laws that protect endangered and rare animals and plants.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Vietnam Television, Voice of Vietnam and mass media agencies shall enhance broadcasts of good practices in conserving wild animals and controlling their sale. They shall actively expose and firmly criticize activities that breach the laws of Vietnam and international conventions on the conservation of endangered and rare wild animals. They shall actively propagandize and educate on laws while proposing state management solutions to competent authorities.

6. Ministries, relevant authorities and provincial People's Committees shall report to the Ministry of Agriculture and Rural development, which then reports to the Prime Minister, about the implementation of the Directive No. 03/CT-TTg and this Directive by the 31st of October each year. They shall actively inform the CITES agency of Vietnam of the infractions concerning specimens to which CITES's appendices apply and the settlement of such infractions. They shall hand over or provide specimens of wild animals which CITES’s Appendix 1 governs for international examination, storage and exchange with relevant member states and the international Secretariat of CITES according to the regulations of CITES./.

 

 

p.p. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Truong Hoa Binh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 17/09/2016 giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.181

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!