Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 24/2000/CT-TTg triển khai sử dụng xăng không pha chì ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 24/2000/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2000/CT-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SỬ DỤNG XĂNG KHÔNG PHA CHÌ Ở VIỆT NAM

Để thi hành Luật Bảo vệ môi trường, tại khoản 1 Điều 71 của Điều lệ "Trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị" ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ quy định: "Cấm lưu hành trên đường phố các loại xe cơ giới sử dụng xăng pha chì, hoặc xả khói đen làm ô nhiễm môi trường".

Nhằm ngăn ngừa mối nguy hại của chì đối với sức khoẻ con người và môi trường, nhất là môi trường đô thị do các phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng xăng pha chì thải ra, Thủ tướng Chính phủ quyết định triển khai sử dụng xăng không pha chì bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2001 trên toàn lãnh thổ Việt Nam và giao các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số việc sau đây:

Bộ Giao thông vận tải:

1. Hoàn thành việc điều tra, nghiên cứu xác định ảnh hưởng của việc sử dụng xăng không pha chì đối với các đặc tính kỹ thuật của các loại phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng động cơ xăng. Cần tính đến tính đặc thù của một số ngành như Quốc phòng, Công an đang sử dụng nhiều phương tiện dùng xăng pha chì để có giải pháp chuyển đổi thích hợp.

2. Ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại phương tiện thích ứng với từng loại xăng và các tiêu chuẩn khí xả đối với mỗi loại phương tiện. Tổ chức việc kiểm soát, xác định các nguồn thải từ các loại phương tiện cơ giới đường bộ gây ra, trước hết là tại các đô thị lớn.

3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng phương án loại bỏ xăng pha chì và chuyển sang sử dụng xăng không pha chì trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31 tháng 1 năm 2001. Trong phương án phải đưa ra các giải pháp kinh tế, kỹ thuật, môi trường và xã hội trên cơ sở các thông tin và kinh nghiệm thực tế về việc loại bỏ xăng pha chì và chuyển sang sử dụng xăng không pha chì ở một số nước trong khu vực hoặc các nước có tình trạng phương tiện tương tự như nước ta.

4. Tổ chức sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, các tổ chức đoàn thể nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tuyên truyền và phổ biến việc sử dụng xăng không pha chì nhằm bảo vệ môi trường và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

5. Chủ trì việc tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ quốc tế (nếu thực sự cần thiết) để thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án hợp tác liên quan tới loại bỏ xăng pha chì.

Bộ Thương mại:

1. Lập phương án nhập khẩu, phân phối xăng không pha chì trên phạm vi cả nước để bảo đảm việc cung ứng bình thường xăng dầu cho người tiêu dùng. Đặc biệt lưu ý phải bảo đảm giá xăng không pha chì không được vượt quá giá xăng pha chì.

2. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải lập danh mục cấm nhập khẩu các loại xe, kiểu xe dùng xăng pha chì bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

1. Ban hành các tiêu chuẩn về xăng không pha chì.

2. Lập kế hoạch và nội dung để tiến hành xác định chất lượng môi trường trước và sau khi đã chuyển sang dùng xăng không pha chì.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành triển khai thực hiện tốt Chỉ thị tại địa phương mình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng có quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 24/2000/CT-TTg

Hanoi, November 23, 2000

 

DIRECTIVE

ON THE USE OF NON-LEAD PETROL IN VIETNAM

In furtherance of the Law on Environment Protection, Clause 1, Article 71 of the Road and Urban Traffic Order and Safety Regulation, issued together with the Governments Decree No. 36/CP of May 29, 1995 stipulates: "Motorized vehicles of various types using leaded petrol and emitting black smoke that cause environmental pollution are banned from operation".

In order to prevent the harms caused to the peoples health and environment, especially urban environment, by lead emitted by land-road motorized vehicles using leaded petrol, the Prime Minister has decided that as of July 1, 2001, the non-lead petrol shall be used throughout the Vietnamese territory; and the ministries, branches and Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities are assigned to immediately perform the following tasks:

The Ministry of Communications and Transport:

1. To complete the surveying and research in order to determine the impacts of the use of non-lead petrol on the technical properties of motorized vehicles with petrol-operated engines. Attention must be paid to the peculiarities of some sectors such as defense and public security, which are using a great number of leaded petrol-operated vehicles, so as to work out appropriate solutions to the alteration.

2. To issue technical criteria for various types of vehicles suitable to each type of petrol as well as criteria on exhausted gas for each type of vehicles. To control and determine the exhausted smoke emitted by motori-zed vehicles of various types, first of all in big cities.

3. To assume the prime responsibility and coordinate with other ministries and branches in working out the plan on elimination of leaded petrol and use of non-lead petrol, then submit it to the Prime Minister for approval before January 31, 2001. The plan must point out economic, technical, environmental and social solutions, based on information and practical experiences on the elimination of leaded petrol and use of non-lead petrol in some regional countries or countries with the circumstance similar to ours.

4. To organize the coordination among central agencies, mass organizations, and the provincial/municipal Peoples Committees in propagating and disseminating the use of non-lead petrol, which aims at environment protection and in service of the national cause of industrialization and modernization.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 24/2000/CT-TTg triển khai sử dụng xăng không pha chì ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.964
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198