Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 22/CT-UBND triển khai Hiệp định thương mại tự do FTA TPP Cộng đồng Kinh tế ASEAN Hồ Chí Minh

Số hiệu: 22/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA), TPP VÀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước ta tiếp tục diễn ra nhanh chóng và ngày càng sâu rộng, đặc biệt đã kết thúc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, với các đối tác có nền kinh tế thị trường phát triển cao như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), mặt khác việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước ta nói chung, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng; đây là cơ hội lớn và là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, người tiêu dùng trong nước có thêm sự lựa chọn về hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao, giá cả cạnh tranh. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong nước cũng đối diện với nhiều thách thức, cạnh tranh gay gắt hơn không chỉ trên thị trường thế giới mà ngay cả trên thị trường nội địa, gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng, tác động đến phát triển kinh tế của Thành phố.

Để cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý Nhà nước từ Thành phố đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thành phố chủ động tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức trong quá trình hội nhập; đồng thời thực hiện thắng lợi mục tiêu hội nhập toàn diện theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, mang lại lợi ích thật sự cho doanh nghiệp, người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1. Trung tâm hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương và các cơ quan báo, đài Thành phố xây dựng Kế hoạch thông tin tuyên truyền của Thành phố về cam kết của Việt Nam đối với các nước khi tham gia các FTA, TPP, AEC, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trong tháng 12 năm 2015. Kế hoạch cần nêu rõ đối tượng, nội dung, lĩnh vực và phương thức thông tin để đảm bảo hiệu quả truyền thống cao nhất, giúp các đối tượng liên quan tiếp cận dễ dàng nguồn thông tin, cụ thể: lộ trình cắt giảm thuế, cơ hội và thách thức, quy trình giám sát của các đối tác đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam....

2. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các Sở - ngành chức năng tổ chức rà soát, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung các quy định, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố để phù hợp với các cam kết của Việt Nam với các nước khi tham gia các FTA, TPP, AEG.

3. Sở Công Thương chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố, Cục Thuế Thành phố, Cục Hải quan Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các Sở - ngành liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố các chính sách nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, trong đó tập trung các vấn đề sau:

a) Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và máy móc thiết bị, trong đó ưu tiên công nghệ cao, hiện đại từ các nước tiên tiến, đảm bảo sản xuất bền vững, hiệu quả lâu dài; chú trọng tranh thủ nguồn tài trợ, hỗ trợ vốn từ các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế để thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng (R&D) trong doanh nghiệp, phát huy tối đa lợi thế của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nguồn nhân lực được đào tạo, chất lượng cao; hỗ trợ, tư vấn đổi mới cách thức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp sát với thực tiễn và đáp ứng các điều kiện mới, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp tiến tới các chuẩn mực chung của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Từng bước chuyển giao hoạt động đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp cho các Hiệp hội doanh nghiệp và Hội ngành nghề để đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của từng ngành.

c) Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp, đặc biệt là tiếp cận thị trường xuất nhập khẩu và ưu tiên các thị trường đã có hoặc sắp có FTA với Việt Nam nhằm khai thác tối đa lợi thế khi mở cửa thị trường; nâng cao hiệu quả và chất lượng của hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; hỗ trợ sự kết nối giữa các doanh nghiệp nhằm xây dựng, tham gia và nâng cao các chuỗi giá trị, giúp doanh nghiệp kết nối với khu vực FDI.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện tập trang thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 3301/QĐ- UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015) triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016; đề xuất các giải pháp cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương như PCI, PAPI, PAR Index...; rà soát các cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế và yêu cầu của hội nhập, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho hội nhập quốc tế.

5. Sở Công Thương chủ trì phối hợp các Sở - ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam", phát huy vai trò tiên phong của Thành phố trong việc thực hiện Chương trình bình ổn, mở rộng hệ thống cửa hàng tiện ích, mạng lưới kinh tế hợp tác để từng bước thay đổi tập quán tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của người dân Thành phố, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc khi người Việt dùng hàng Việt.

6. Thủ trưởng các Sở - ngành (thành viên Ban Chỉ đạo 389 Thành phố), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hàng gian, hàng giả, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; thực hiện công khai minh bạch công tác thanh tra kiểm tra, giám sát thị trường chuyên ngành và tập trang công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và người dân; đồng thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (đế biết);
- Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP và các Đoàn thể;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công Thương; Sở Tư pháp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố;
- Viện Nghiên cứu Phát triển; Trung tâm WTO;
- Các Sở - ngành thành viên Ban Chỉ đạo TPHCM về Hội nhập quốc tế;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPUB: CPVP;
- Trung tâm Công báo;
- Các Phòng Chuyên viên; TCTMDV (02);
- Lưu: VT, (TM/Tr) MH

CHỦ TỊCH




Lê Hoàng Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 10/12/2015 triển khai Hiệp định thương mại tự do (FTA), TPP và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.987

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236