Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2164/CT-TTG Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2164/CT-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT, BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI CUNG CẦU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, BÌNH ỔN GIÁ CẢ, THỊ TRƯỜNG TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN MÃO VÀ QUÝ I NĂM 2011

Từ đầu năm 2010 đến nay, Chính phủ đã chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp để phát triển sản xuất, bảo đảm cân dối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường nên đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Trong 11 tháng qua, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu về cơ bản đã được đáp ứng đủ nhu cầu; tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2010 đã ở mức 9,58%, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Để xảy ra tình hình trên là do một số Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cá tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chưa quán triệt đầy đủ và chưa tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường đã được chỉ đạo. Một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc việc quản lý giá và chấp hành các quy định về kiểm soát giá. Tình trạng găm hàng, đầu cơ, thậm chí việc đưa tin thất thiệt về tình hình tài chính, tiện tệ, giá cả, khan hiếm nguồn hàng... không được kiểm soát và ngăn chặn kịp thời, làm ảnh hưởng không tốt đến việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ về kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhằm chấn chỉnh kịp thời những yếu kém trên và tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, đồng thời để tạo cơ sở cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011,Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Chỉ thị số 1875/CT-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010; trong đó cần tập trung những công việc trọng tâm sau:

1. Các Bộ, ngành phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính, vốn, mạng lưới kinh doanh để các doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung ứng đủ và ổn định giá cả đối với những mặt hàng thiết yếu: gạo, thịt gia súc, gia cầm; rau, củ, quả; sữa, xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng; thuốc phòng chữa bệnh; dịch vụ đi lại... không để xảy ra mất cân đối cung cầu giữa các vùng, miền, địa phương trong cả nước vào trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão.

2. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước một cách chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; rà soát, ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực (chi liên hoan, tổng kết, hội nghị, đoàn vào, đoàn ra, chi mua sắm tài sản...) nhằm tiếp tục giảm bội chi ngân sách nhà nước; rà soát, loại bỏ các khoản phí, lệ phí không hợp lý, không hợp lệ giúp giảm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí để đẩy mạnh phát triển sản xuất rau, củ, quả ở những vùng bị bão, lũ; hướng dẫn sử dụng ngân sách địa phương thực hiện các biện pháp bình ổn, giá cả, thị trường.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh: giữ ổn định giá bán điện, giá bán than cho các hộ sản xuất điện, xi măng, phân bón, giấy; áp dụng các biện pháp tài chính, tiền tệ, thuế để giữ bình ổn giá xăng dầu; giãn thời gian điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá; kiểm soát các yếu tố hình thành giá, kiên quyết ngừng việc đăng ký tăng giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá có mức giá tăng không hợp lý.

3. Ngân hàng Nhà nước:

a) Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; điều hành tốt lượng tiền trong lưu thông nhằm đáp ứng yêu cầu ổn định vĩ mô và phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế, đi đôi với kiểm soát tốc tộ tăng tổng phương tiện thanh toán, dư nợ tín dụng.

b) Kịp thời áp dụng các giải pháp mạnh, hiệu quả để bảo đảm kiểm soát, ổn định tỷ giá ngoại tệ, giá vàng và lãi suất; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ, găm giữ kinh doanh trái pháp luật vàng, ngoại tệ làm lũng đoạn thị trường.

4. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rà soát cân đối cung cầu từng loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và thuộc diện bình ổn giá; kịp thời có ngay các giải pháp cân đối và điều hòa cung cầu; chỉ đạo và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tham gia bình ổn giá mở rộng mạng lưới, tăng điểm bán hàng, tích cực đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mại, giảm giá.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, bảo đảm mức nhập siêu thấp hơn mục tiêu đề ra.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ trên đại bàn tỉnh; tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp đủ điều kiện dự trữ hàng hóa, cung ứng dịch vụ bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán.

5. Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

a) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành: Công an, Hải quan, Thuế, Khoa học và Công nghệ… tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng tăng giá trái pháp luật, nhất là các mặt hàng thuộc bình ổn giá.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng ở đại phương chủ động thành lập các đoàn kiểm tra chống các hành vi đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt về cung cầu, giá cả hàng hóa, dịch vụ … trên đại bàn tỉnh; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, kể cả thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc đề nghị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự.

c) Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục tổ chức ngay các đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật nhà nước về giá, thực hiện nghiêm các quy định về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá, trợ cước, trợ giá, công khai thông tin về giá.

6. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là chi thường xuyên về xăng, dầu, điện, mua sắm tài sản; tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản. Nghiêm cấm sử dụng công quỹ, tài sản công sai mục đích; chi lương, thưởng không đúng quy định.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng phát động phong trào thực hiện tiết kiệm tiêu dùng ở trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và trong toàn xã hội.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan chủ quản của cơ quan truyền thông, báo chí theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền để xã hội và nhân dân tiếp cận được nhanh, chính xác hoạt động điều hành của Chính phủ và các thông tin về tài chính, tiền tệ, thị trường, giá cả; có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ; phản ánh sát thực về cung cầu, giá cả để các doanh nghiệp, nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp sức cùng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá cả thị trường, tránh tâm lý bất an trong nhân dân.

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
-VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). XH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 2164/CT-TTg

Hanoi, November 30, 2010

 

DIRECTIVE

ON FURTHER STEPPING UP PRODUCTION, ENSURING GOODS AND SERVICE SUPPLY-DEMAND BALANCE, STABILIZING PRICES AND MARKET ON THE OCCASION OF TAN MAO LUNAR NEW YEAR FESTIVAL AND IN THE FIRST QUARTER OF 2011

Since the beginning of 2010, the Government has directed and applied various measures to develop production, ensure goods and service supply-demand balance and to valorize the market prices, thus obtaining fairly comprehensive results. Over the past II months, the essential goods and services have basically met the demands; however, the consumer price index in this period already reached 9.58%. adversely affecting production and people's life. Such situation is attributed to the fact that a number of ministries, sectors and provincial-level People's Committees, failed to fully study the situation and not yet resolutely applied measures to curb inflation, control prices and stabilize the market as already directed. A number of organizations and individuals have not yet seriously implemented the management of prices and abided by the regulations on price control. Goods hoarding and speculation or even the spreading of rumors about the financial and monetary situation as well as prices, goods scarcity have not been controlled and checked in time, thus adversely affecting the Government's direction of inflation control and social welfare assurance.

In order to redress in time these above-mentioned weaknesses and to attain the target of inflation control, ensuring goods and service supply and stabilizing prices and the market during the Tan Mao Lunar New Year Festival (the Year of the Cat), and at the same time to lay foundation for the achievement of the 2011 socio­economic development objectives, the Prime Minister requests ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees, based on their respective functions and assigned tasks, to resolutely apply synchronous measures set forth in the Government's Resolution No. 18/NQ-CP of April 6, 2010, and the Prime Minister's Directive No. 1875/CT-TTg of October 11, 2010, on intensified application of measures for market and price stabilization in the last month of 2010, focusing on the following major tasks:

1. Ministries and sectors shall coordinate with provincial-level People's Committees in removing difficulties related to mechanisms, policies, business environment, administrative procedures, capital, business networks for enterprises to actively develop production and business, ensuring adequate supply and valorizing the prices of such essential goods as rice, cattle and poultry meat, vegetables, fruits, cement, steel, building materials, curative and preventive medicines, travel service, not letting supply-demand imbalance between regions, zones, localities throughout the country occurs before, during and after the Tan Mao Lunar New Year Festival.

2. The Ministry of Finance shall:

a/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with other ministries and provincial-level People's Committees in, strictly and effectively managing state budget revenue and expenditure activities; scrutinize and stop unurgent expenditures for impractical purposes (year-end review patties, conferences, inbound and outbound delegations, procurement of assets) with a view to reducing the state budget deficit; review and eliminate unreasonable or irregular charges and fees, helping reduce business expenditures of enterprises;

b/ Coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in guiding the provision of funding supports to boost the production of vegetables, fruits in storm- or flood-stricken areas; guide the use of local budgets for application of market and price stabilization measures;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The State Bank shall;

a/ Continue to actively and flexibly administer the monetary policies; well manage the volume of money in circulation, aiming to meet requirements of the macro-stability and production as well as business development, at the same time ensure the liquidity capability of the banking system and the economy, in couple with the control of growth rate of total payment instruments and outstanding loans

b/ Promptly apply strong and effective measures to control and stabilize the exchange rates, gold prices and interest rates; coordinate with provincial-level People's Committees in inspecting and handling cases of gold and foreign currency speculation, hoarding and illegal trading, rigging the market.

4. The Ministry of Industry and Trade shall assume the prime responsibility for, and coordinate with other ministries, sectors, provincial-level People's Committees and production and business enterprises in, scrutinizing the supply-demand balance for each kind of commodity and service, which are essential and liable to price valorization; promptly apply immediate measures to balance and regulate supply and demand; direct and create conditions for production and business enterprises to participate in price valorization, expand distribution networks with more sale locations, actively transporting goods to rural areas, deep- lying and remote regions; organize sale promotion and discount, programs.

To continue stepping up the application of measures to encourage export and control import, ensuring that the trade deficit is lower than the set target.

Provincial-level People's Committees shall scrutinize and ensure goods and service supply-demand balance in their respective localities; organize, guide and provide capital support for qualified enterprises to reserve commodities and provide services for price valorization during let (Lunar New Year) Festival.

5. Market inspection and control:

a/ The Ministry of Industry and Trade shall assume the prime responsibility for, and coordinate with such sectors as Police, Customs, Tax, the Ministry of Science and Technology, etc., in, organizing market inspection and control teams and severely handle acts of smuggling, trade frauds, goods speculation and hoarding for illegal price increase, particularly goods items liable to price stabilization;

b/ Provincial-level People's Committees shall direct functional bodies in their respective localities to actively set up inspection teams to combat acts of speculating or hoarding goods, spreading false news on supply and demand, goods and sendee prices in die provinces; severely handle violations according to law, including the withdrawal of business licenses or proposal to functional bodies for penal liability examination;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Ministries, sectors and provincial-level People's Committees shall direct and request their attached agencies, units and state enterprises to abide by the Prime Minister's directives on thrift practice and waste combat, particularly regular expenditures on petrol and oil, electricity, asset procurement; to save production, business and capital construction costs. It is forbidden to use public funds and assets for improper purposes; to pay wages and bonuses in contravention of regulations;

Closely coordinate with Party organizations and mass organizations in launching the movement for consumption-saving practice in agencies and units using the state budget and the entire society.

7. The Ministry of Information and Communications, the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Planning and Investment, the State Bank and agencies managing communications or press bodies shall, depending on their respective functions and assigned tasks, actively coordinate with one another in information and propaganda activities so that people of all strata in the society quickly and accurately access the Government's activities of administration as well as information on finance, money, markets and prices: work out plans to direct information, communications and press agencies to step up the correct information and propagation of undertakings and policies of the Party and the State and directions of the Government; report the actual situation on supply and demands, prices for enterprises and people to clearly understand, creating consensus in the society, joining efforts with the Government in performing the tasks of market and price stabilization, avoiding the insecurity psychology among population.

8. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-attached agencies, chairmen of provincial-level People*s Committees, heads of organizations using the state budget, chairpersons of Boards of Directors, directors general, directors of enterprises shall organize the implementation of this Directive.-

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 2164/CT-TTG ngày 30/11/2010 tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!