Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 21/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 15/05/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 21/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 398/HĐBT NGÀY 6 THÁNG 12 NĂM 1991 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CÁC CẤP

Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định 398/HĐBT về việc tổ chức lại bộ máy chỉ đạo và lực lượng kiểm tra thị trường toàn quốc. Ủy ban nhân dânthành phố đã có Quyết định số 579/QĐ-UB ngày 9 tháng 4 năm 1992 về tổ chức Ban chỉ đạo quản lý thị trườngthành phố và các đội kiểm tra thị trường tại thành phố. Theo các văn bản trên thì từ nay cấp quận, huyện không còn Ban quản lý thị trường.

- Căn cứ ý kiến đóng góp của Ủy ban nhân dân các quận huyện về việc cần phải khẩn trương tổ chức lại các đội quản lý thị trường (cuộc họp ngày 29 tháng 4 năm 1992).

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1- Quận, huyện nào hiện còn Ban quản lý thị trường thì giải thể, giải quyết dứt các tồn tại : hồ sơ, tài liệu, các vụ việc chưa xử lý xong, tài chánh, lương cho anh chị em v.v...

Ủy ban nhân dân quận huyện cần làm thông suốt về mặt tư tưởng để anh chị em yên tâm.

2- Tập trung thống nhất các đội kiểm tra thị trường quận huyện về Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố. Việc bàn giao trên cơ sở nguyên canh nguyên cư không xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến công việc hàng ngày. Phải tiến hành từng bước vững chắc, trước tiên là phải tổ chức cán bộ khung cho các đội. Những đồng chí không muốn về đội kiểm tra thị trường thì Ủy ban nhân dân quận huyện sắp xếp công tác cho đồng chí ấy. Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố cử người bàn bạc cụ thể với Ủy ban nhân dân từng quận huyện để tiếp nhận lực lượng, dự trù kinh phí, phân công địa bàn hoạt động... làm xong quận huyện nào thì đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thành lập và bổ nhiệm đội trưởng, đội phó.

3- Xác định mối quan hệ giữa Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố, đội kiểm tra thị trường và Ủy ban nhân dân các quận huyện, phường xã.

a- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố đã được quy định tại Quyết định 579/QĐ-UB ngày 9 tháng 4 năm 1992.

b- Sau khi tham khảo ý kiến các ngành liên quan Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của đội kiểm tra thị trường. Đội kiểm tra thị trường hoạt động ở địa bàn nào đều phải chịu sự giám sát của Ủy ban nhân dân địa phương. Khi cần thiết Ủy ban nhân dân quận huyện có quyền triệu tập các đội trưởng, đội phó Đội kiểm tra thị trường hoạt động trên địa bàn đến báo cáo tình hình và trao đổi thống nhất hướng kiểm tra thị trường trên địa bàn. Các vụ vi phạm xử lý bằng biện pháp hành chánh có giá trị từ 40 triệu đồng trở xuống, đội kiểm tra thị trường báo cáo cho Ủy ban nhân dân quận huyện ra quyết định xử lý và nộp tiền vào ngân sách quận huyện đó.

Trong các cuộc hội nghị, giao ban về quản lý thị trường ở quận huyện do Ủy ban nhân dân các quận huyện triệu tập, đội kiểm tra thị trường được mời tham dự.

c- Trong khi thi hành công vụ, đội kiểm tra thị trường hoạt động trên địa bàn nào đều được sự phối hợp giúp đỡ của Ủy ban nhân dân, công an và các ngành ở địa phương. Trong một số trường hợp đặc biệt, đội kiểm tra thị trường tiến hành kiểm tra hành chánh theo lịnh của Ủy ban nhân dân thành phố đồng thời báo cáo cho chính quyền địa phương để hỗ trợ và phối hợp, Ủy ban nhân dân quận huyện có thể ra lệnh tạm đình chỉ lệnh kiểm tra hành chánh để báo cáo lại Ủy ban nhân dân thành phố.

Mọi hoạt động của đội kiểm tra thị trường đều phải thực hiện theo quy định về hoạt động của đội kiểm tra thị trường do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

4- Theo quy định của Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương : các đội kiểm tra thị trường phải có quyết định thành lập và quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó của đội kiểm tra thị trường do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Do vậy, Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố phải tiến hành ngay các thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định trong tháng 5/1992 (Không chờ tổ chức xong các đội).

5- Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố phải chuẩn bị kinh phí để trang bị đồng phục, phù hiệu, thẻ thống nhất toàn thành phố. Đầu tháng 6/1992, lực lượng kiểm tra thị trường các cấp đều phải thực hiện thống nhất, kể cả đồng phục, phù hiệu theo quy định của Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương.

6- Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố với sự giúp đỡ của Sở Tư pháp thành phố gấp rút mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các đội kiểm tra thị trường, cho cán bộ xử lý (kể cả các đội kiểm tra của ngành y tế, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thành phố).

7- Con dấu của Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố theo quy định của Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương. Các đội kiểm tra thị trường tạm thời chưa có con dấu, khi hoạt động các đội kiểm tra thị trường dùng con dấu của Ban.

Các thành viên Thường trực Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố sử dụng con dấu của Ban chỉ đạo quản lý thị trường thành phố./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/CT-UB ngày 15/05/1992 thực hiện Nghị định 398/HĐBT về tổ chức lực lượng quản lý thị trường các cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.340

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!