Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2008 tăng cường chỉ đạo cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 20/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 30/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 10 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CẤM SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN VÀ SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CÁC LOẠI PHÁO

Ngày 20 tháng 10 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1764/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 406/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Sửu - 2009, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai, thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nhất là cấp xã, phường, thị trấn phải tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ đoàn thể quần chúng ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 406/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo, Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo; Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và xác định đây là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân hàng năm.

2. Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP tỉnh Yên Bái (Chi cục Quản lý thị trường) và các ngành chức năng có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trên tuyến và các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực chợ, nhà ga, bến xe, kho tàng, bến bãi, trường học, phương tiện giao thông... để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, đặc biệt là hoạt động nhập lậu pháo từ nước ngoài vào nước ta và lưu hành trên địa bàn của tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên về chủ trương cấm pháo của Nhà nước để biết và thực hiện nghiêm túc. Chỉ đạo các trường học tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không mua bán, vận chuyển, đốt pháo và lấy tiêu chí không vi phạm các quy định về chủ trương cấm pháo làm tiêu chuẩn để đánh giá thi đua, hạnh kiểm hàng năm.

4. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân (đặc biệt là thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên), các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và các Doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP tỉnh Yên Bái giải quyết việc đảm bảo kinh phí cho công tác kiểm tra thu giữ, tiêu huỷ các loại pháo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP tỉnh Yên Bái và các ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là giai đoạn trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Sửu - 2009.

7. Đề nghị Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh có kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung của Chỉ thị này.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện ngay, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh tổng hợp) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2008 tăng cường chỉ đạo cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122