Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 19/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007 và Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, đồng thời, để bảo vệ quyền, lợi ích của người tiêu dùng, hạn chế sử dụng những sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách:

a. Các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phù hợp theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng;

b. Nhà sản xuất, nhà cung cấp vật liệu xây dựng phải cung cấp các hồ sơ, giấy tờ có liên quan về nguồn gốc sản phẩm, chứng nhận hợp chuẩn hoặc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm vật liệu xây dựng để sử dụng cho công trình;

c. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn giám sát phải kiểm tra chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng trước khi đưa vào xây dựng và lắp đặt cho công trình theo đúng quy định;

d. Khi kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, cơ quan được giao nhiệm vụ phải kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng vật liệu xây dựng trong công trình, đảm bảo phù hợp theo các quy định hiện hành;

2. Đối với công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn khác: Khuyến khích các chủ đầu tư, nhà thầu lựa chọn, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận về chất lượng để sử dụng cho công trình, không sử dụng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng kém chất lượng, chưa được công bố hợp chuẩn, hợp quy, không đủ các điều kiện sử dụng theo quy định.

3. Các đơn vị sản xuất, cung cấp sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng:

a. Khẩn trương triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp theo quy định tại Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật Chất lượng sản phẩm và hàng hóa ngày 21/11/2007Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng;

b. Lập thủ tục để được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định hiện hành;

c. Chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đạt chất lượng do đơn vị mình sản xuất ra thị trường;

d. Định kỳ hằng năm báo cáo cho UBND cấp huyện và Sở Xây dựng theo quy định;

4. Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ:

a. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức cá nhân liên quan về các quy định hiện hành trong lĩnh vực khai thác, chế biến, sản xuất, quản lý chất lượng và lưu thông sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;

b. Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; không để các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng kém chất lượng lưu thông, sử dụng trên địa bàn tỉnh;

c. Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quản lý và định hướng cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng phù hợp với thực tiễn tại địa phương;

d. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định hiện hành trong lĩnh vực khai thác, chế biến, sản xuất và lưu thông sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;

đ. Theo dõi, quản lý tình hình hoạt động khai thác, chế biến, sản xuất sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng của các đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh, tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm cho Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

5. Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 17/12/2015 về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139