Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/CT-UB năm 2001 về duy trì cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo các loại do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 19/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Mai Thế Dương
Ngày ban hành: 14/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UB

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 12 năm 2001

 

CHỈ THỊ

V/v duy trì thỰc hiỆn viỆc cẤm sẢn xuẤt, vẬn chuyỂn buôn bán, tàng trỮ và sỬ dỤng pháo các loẠi

Trong những năm qua, các sở, ban, ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994, Nghị quyết số 05 ngày 11/01/1997 của Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo các loại. Tuy nhiên, trước và trong những dịp lễ tết, tình trạng lén lút vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sử dụng các loại pháo, súng đồ chơi bắn hạt nổ còn diễn ra ở một số nơi. Thực trạng tình hình trên nếu không có biện pháp tích cực, kiên quyết ngăn chặn sẽ xảy ra tình trạng sử dụng pháo trở lại, nhất là trong dịp tết nguyên đán Nhâm Ngọ 2002.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 406/TTg và Nghị quyết số 05 của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo đơn vị, địa phương mình thực hiện tốt các công việc sau:

1/ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị số 406/TTg, Nghị quyết số 05 của Chính phủ và quyết định số 464/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ( nay là Bộ Công an), không sản xuất kinh doanh, tàng trữ sử dụng pháo và các loại đồ chơi nguy hiểm.

2/ Giao Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và các ngành chức năng tổ chức rà soát, kiểm tra phát hiện những cơ sở kinh doanh, những nơi có khả năng còn sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo và các loại đồ chơi nguy hiểm, kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm theo hướng dẫn tại Thông tư liên ngành số 01/TT-LB ngày 25/01/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các phương tiện giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vận chuyển sử dụng pháo và các loại đồ chơi nguy hiểm, nhất là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

3/ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Nhà nước, không sản xuất kinh doanh, tàng trữ sử dụng pháo và các loại đồ chơi nguy hiểm.

4/ Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Giao Công an tỉnh thường xuyên đôn đốc các ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo về UBND tỉnh.

Chỉ thị này được phổ biến cho nhân dân biết, cùng thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ( thay b/c)
- Bộ Công an (thay b/c)
- TT Tỉnh ủy (b/c)
- TT HĐND, UBND tỉnh.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể.(t/h)
- UBND các huyện, thị xã.(t/h)
- Báo BK, Đài PT-TH(đưa tin)
- Lưu: VT- LĐVP-TH-NC.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Mai Thế Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/CT-UB năm 2001 về duy trì cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo các loại do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.393
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33