Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/2009/CT-UBND thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý sử dụng pháo do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 19/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 11/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2009/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÁO

Những năm gần đây, tình trạng vi phạm Chỉ thị 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng chính phủ và Nghị quyết 05/CP ngày 11/10/1997 của Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo đang có chiều hướng diễn biến rất phức tạp, nhất là vào các dịp Tết Nguyên Đán; các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm ở nhiều địa phương với số lượng lớn, chủ yếu là pháo do Trung Quốc sản xuất nhập lậu vào nước ta... Trước tình hình đó, ngày 15/4/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, thay thế chỉ thị 406/TTg.

Để triển khai thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ ở tỉnh ta, không để tái diễn tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ các loại pháo và đốt pháo trái phép, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trong tỉnh kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng pháo. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng trái phép các loại pháo.

Chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng trái phép các loại pháo; đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa điểm bắn pháo hoa do tỉnh tổ chức vào các dịp lễ, Tết.

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền những nội dung của Nghị định 36/2009/NĐ-CP , Chỉ thị của UBND tỉnh và các văn bản liên quan đến, mọi người dân trong toàn tỉnh, chú trọng các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ kế hoạch bắn pháo hoa của tỉnh, có trách nhiệm chuẩn bị nhân lực, phương tiện kỹ thuật, thiết bị phục vụ cho việc bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, đúng quy định: Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng triển khai công tác tuyên truyền nội dung Nghị định 36/2009/NĐ-CP , Chỉ thị của UBND tỉnh và các văn bản liên quan đến tận địa bàn thôn, bản. Tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát ở các địa bàn trọng điểm như khu vực biên giới, bãi biển, cửa ngang tàu thuyền thường xuyên ra vào, đặc biệt chú ý các tàu thuyền buôn bán có quan hệ tiếp xúc với tàu Trung Quốc để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ buôn lậu trái phép các loại pháo.

5. Sở Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra kiểm soát đấu tranh phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán, vận chuyển trái phép.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức tuyên truyền nội dung Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh và các văn bản liên quan cho học sinh, sinh viên và tổ chức ký cam kết trong học sinh, sinh viên không buôn bán, vận chuyển, sử dụng các loại pháo.

7. Cục Hải quan Quảng Bình tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu để kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển trái phép các loại pháo qua biên giới.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình và các cơ quan thông tin đại chúng… có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh và các văn bản liên quan. Kịp thời đưa tin các vụ việc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo và biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng để răn đe, giáo dục chung.

9. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng dự trù kinh phí đảm bảo việc tổ chức thực hiện Nghị định có hiệu quả. Đề xuất huy động và sử dụng kinh phí để tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp lễ, Tết Nguyên Đán đảm bảo quy định.

10. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành, các lực lượng, các tổ chức, đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP và Chỉ thị của UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn quản lý.

Căn cứ nội dung Chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời có kế hoạch cụ thể để thực hiện nghiêm túc. Giao Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các CQ thông tin đại chúng ở địa phương;
 - Lưu VT, NCVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/2009/CT-UBND thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý sử dụng pháo do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


962

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242