Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 17/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) CỦA TỈNH VĨNH LONG

Theo công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2015 ngày 31/3/2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), tỉnh Vĩnh Long đạt 59, 49 điểm và xếp hạng 19, so với năm 2014 tăng 2 bậc, nhưng điểm số lại giảm là do còn nhiều hạn chế ở một số chỉ số thành phần cần phải được quan tâm cải thiện như: Chi phí gia nhập thị trường; Tính minh bạch và trách nhiệm; Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh; Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo…

Để cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Vĩnh Long trong năm 2016 và những năm sau, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Về việc cải thiện tính năng động của lãnh đạo tỉnh trong vận dụng, điều hành thực thi chính sách của trung ương và địa phương:

- Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, để lắng nghe và giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; không để các vụ việc giải quyết dây dưa, kéo dài, gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng: Tăng cường công tác phối hợp và thực hiện tốt Quy chế phối hợp về trình tự các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng nhưng phải đúng quy trình và đúng thời gian quy định đã công bố. Tránh tình trạng xử lý công việc chồng chéo, tồn đọng hồ sơ quá lâu làm phiền hà đến doanh nghiệp.

- Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành: Phát huy tốt công tác phối hợp trong thanh, kiểm tra, nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo để giảm số lần thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Chỉ thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện tốt việc đối xử bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tiếp cận tín dụng, tiếp cận đất đai,...

+ Cải tiến các website của đơn vị, địa phương, thực hiện niêm yết công khai, minh bạch tại trụ sở cơ quan, đơn vị các chủ trương, chính sách mới ban hành của Nhà nước, của tỉnh, đặc biệt là các chính sách thu hút đầu tư, các thủ tục hành chính, các thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án, nhất là thực hiện công bố, công khai trên

cổng thông tin điện tử tỉnh nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tận dụng các cơ hội đầu tư.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh, tập trung triển khai thực hiện các đề án, dự án, quy trình, quy định đã có như: xây dựng chính quyền điện tử; một cửa liên thông cấp tỉnh – huyện; một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thuế, xây dựng, đất đai, tư pháp, quản lý doanh nghiệp.

+ Xác định các chỉ số từ các chỉ tiêu chi tiết có liên quan; xây dựng kế hoạch, giải pháp của đơn vị mình thật chi tiết với quyết tâm cao trong cải thiện điểm số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

+ Thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục sử dụng đường dây nóng với số điện thoại để tiếp nhận, phản ánh thông tin của doanh nghiệp:

Số điện thoại: 0913.960.458 của ông Nguyễn Hoàng Học - Chánh văn phòng UBND tỉnh.

2. Xây dựng và có biện pháp giảm chi phí gia nhập thị trường:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Rút ngắn thời gian giải quyết cho các doanh nghiệp về thủ tục đăng ký, cấp giấy phép hoạt động… phấn đấu giảm thời gian so với quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Rút ngắn thời gian xác định giá đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xử lý các vướng mắc còn tồn đọng về đất đai của doanh nghiệp.

3. Giảm chi phí không chính thức: Tiếp tục nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ có liên quan đến doanh nghiệp trong việc thực thi công vụ. Xử lý nghiêm cán bộ có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, thái độ phục vụ không tốt, quan liêu, hách dịch của CBCC trong thực thi công vụ và tiếp xúc với doanh nghiệp.

4. Tăng cường kiểm tra để thực hiện ngày càng tốt hơn tính minh bạch:

- Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh: Sớm hoàn thiện các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để cơ quan xúc tiến đầu tư của tỉnh chủ động hơn trong việc mời gọi đầu tư và khi các nhà đầu tư đến tỉnh không phải chờ đợi.

- Sở Nội vụ phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nâng cao vai trò của Hội doanh nhân Trẻ trong việc xây dựng và phản biện chính sách của tỉnh. Cũng cố các Hiệp hội Công thương, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội gốm mỹ nghệ xuất khẩu,… nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động để hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Cải thiện tốt các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan: Thường xuyên phổ biến, tập huấn, cập nhật kiến thức về luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, các Luật Thuế và các chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, của tỉnh….cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư : tham mưu cho UBND tỉnh tạo môi trường kinh doanh khởi nghiệp, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn cho DN trong giai đoạn khởi sự và đi vào hoạt động.

- Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan: Cải thiện chất lượng các dịch vụ như tìm kiếm thông tin thị trường, tư vấn về pháp luật, dịch vụ tư vấn và giới thiệu việc làm, hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, xúc tiến thương mại và triển lãm thương mại, công nghệ và dịch vụ liên quan đến công nghệ, đào tạo về quản trị doanh nghiệp, đào tạo về kế toán và tài chính để giúp các doanh nghiệp hoạt động tốt hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Khuyến khích doanh nghiệp dân doanh về cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp.

6. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo:

Các ngành và địa phương cần phải thực hiện thật chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, đồng thời khắc phục tư tưởng cục bộ ngành, cục bộ địa phương dẫn đến trì trệ trong giải quyết công vụ, trên tinh thần vì sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư mới đến Vĩnh Long sản xuất kinh doanh.

Các đơn vị căn cứ vào những nội dung trên và nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng kế hoạch cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng một lần gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các ngành, các cấp báo cáo về UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT.UBT;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh (kể cả TW);
- UBND các huyện, thị xã, tp;
- Các phòng NC;
- Lưu: VT, 5. 13.02.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 17/05/2016 về tăng cường thực hiện biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.406

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36