Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UBND 2019 Tăng cường quản lý pháo vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Hải Dương

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Hải Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO, VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT); Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (Nghị định 36/CP) và Quyết định số 95/2009/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”, những năm qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT và “đèn trời”; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, VK, VLN, CCHT và “đèn trời” trái phép vẫn diễn ra; tình trạng vi phạm liên quan đến pháo, nhất là đốt pháo nổ vào dịp Tết Nguyên đán vẫn còn diễn ra ở một số địa bàn, nguyên nhân chủ yếu là do: tập quán đốt pháo đón giao thừa vẫn tồn tại trong một bộ phận nhân dân; việc sản xuất, mua bán, vận chuyển pháo mang lại lợi nhuận cao; ý thức chấp hành của một bộ phận nhân dân có lúc, có nơi còn chưa nghiêm; công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về pháo ở một số địa phương, đơn vị còn chưa thật sự có hiệu quả.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định 36/CP; Thông tư số 08/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 36/CP và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”; nhằm tăng cường công tác quản lý pháo, VK, VLN, CCHT và đèn trời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, VK, VLN, CCHT và “đèn trời” bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý và trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, Nghị định 36/2009/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg; nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT, đèn trời; tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 36/CP ở cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT, đèn trời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trong việc phòng ngừa, đấu tranh; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm với các cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, VK, VLN và đèn trời.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tập trung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHTvà “đèn trời”. Mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp pháo, VK, VLN, CCHT, cam kết không sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, VK, VLN, CCHT và “đèn trời”; phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHTvà “đèn trời”. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

- Chỉ đạo Cơ quan điều tra phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân cùng cấp tập trung điều tra, truy tố và xét xử các vụ án về sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, VK, VLN để phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân để mọi người nắm rõ các qui định về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT và “đèn trời”cùng những nguy cơ và tác hại của việc mua bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT và “đèn trời”; tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các trường trên địa bàn tỉnh kết hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an cơ sở tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, lồng ghép tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các quy định về quản lý, sử dụng pháo. Đồng thời yêu cầu các trường và học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm, tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến pháo, VK, VLN, CCHT và “đèn trời” với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

5. Sở Công thương, Chi cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Công an tỉnh có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, các trung tâm thương mại và các địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về pháo, VK, VLN, CCHT và “đèn trời”.

6. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi tổ chức bắn pháo hoa trong các dịp lễ, tết phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng pháo theo quy định tại Nghị định 36/CP, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, tiết kiệm.

7. UBND các cấp rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 36/CP và vận động toàn dân giao nộp pháo, VK, VLN, CCHT; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tích cực phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT và “đèn trời”.

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và giám sát việc tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp trong tỉnh, góp phần thực hiện tốt Nghị định 36/CP, Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời” trên địa bàn.

9. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo theo quy định. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý để xảy ra việc sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT và “đèn trời” trái phép mà không được phát hiện, xử lý kịp thời thì đồng chí Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và sẽ tính vào thi đua cuối năm của địa phương.

Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Để báo cáo
- Bộ Công an; Để báo cáo
- TT tỉnh ủy; Để báo cáo
- TT HĐND tỉnh; Để báo cáo
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 28/11/2019 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


816

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!