Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý tàu cá phân cấp tại các địa phương có hoạt động nghề cá do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀU CÁ PHÂN CẤP TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ HOẠT ĐỘNG NGHỀ CÁ

Nhóm tàu cá lắp máy có công suất dưới 20 mã lực và không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế nhỏ hơn 15 mét trên địa bàn tỉnh đã được phân cấp cho các huyện, thành phố nghề cá trực tiếp quản lý theo Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau hơn 06 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý của các huyện, thành phố đã đạt được những kết quả nhất định. Việc đăng ký quản lý ban đầu về số lượng, chất lượng, nghề nghiệp đối với nhóm tàu cá này đã từng bước thực hiện làm cơ sở cho việc quản lý sản xuất, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá tại địa phương. Tuy nhiên, công tác quản lý tàu cá phân cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Các thay đổi, biến động tàu cá chưa được rà soát, cập nhật kịp thời nên chưa nắm chắc được số lượng, chất lượng tàu cá; việc phát sinh thêm các tàu cá thuộc diện cấm phát triển vẫn còn diễn ra; việc quản lý, cấp và gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá phân cấp ở các huyện, thành phố đạt tỷ lệ rất thấp, trung bình hàng năm chỉ đạt 36% so với số lượng tàu cá.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tăng cường hiệu quả công tác quản lý đối với nhóm tàu cá đã phân cấp cho các huyện, thành phố, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có hoạt động nghề cá:

- Tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý các tàu cá thuộc diện được phân cấp đạt hiệu quả. Nắm chắc số lượng, chất lượng tàu cá, thường xuyên theo dõi, cập nhật các biến động, thay đổi để phục vụ kịp thời cho công tác quản lý kinh tế - xã hội tại địa phương; không để phát sinh thêm các tàu cá có công suất dưới 20 mã lực; tổ chức công tác đăng ký, cấp giấy xác nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá phân cấp theo quy định của nhà nước và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành.

- Củng cố, tăng cường năng lực phù hợp cho cơ quan, tổ chức thuộc huyện, thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tàu cá của địa phương. Bố trí biên chế, cân đối nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện nhiệm vụ quản lý tàu cá phân cấp, đảm bảo công tác này phải được duy trì thường xuyên.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân nắm rõ và thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, đăng ký tàu cá cũng như các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác. Xây dựng và công khai quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến tàu cá để nhân dân thực hiện.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về đăng ký tàu cá trên địa bàn, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. Có biện pháp ngăn chặn việc đóng mới tàu cá công suất dưới 20 mã lực ngay từ đầu tại các cơ sở đóng tàu ở địa phương.

- Tổng rà soát đăng ký, thống kê, lập cơ sở dữ liệu tàu cá lắp máy có công suất dưới 20 mã lực và không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế nhỏ hơn 15 mét thuộc phạm vi quản lý của địa phương tại thời điểm năm 2014 làm cơ sở để thực hiện công tác quản lý tàu cá những năm tiếp theo. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 03 tháng/lần về tình hình quản lý, đăng ký tàu cá phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục hướng dẫn cho các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý, đăng ký tàu cá phân cấp. Phối hợp tuyên truyền cho nhân dân hiểu, chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý, đăng ký tàu cá; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện quản lý khối tàu cá đã được phân cấp của các huyện, thành phố, định kỳ báo cáo UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

- Chỉ đạo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá tham gia hoạt động sản xuất không có Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép Khai thác thủy sản, không đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người và tàu cá theo quy định.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tuyên truyền cho ngư dân thực hiện quy định nhà nước về đăng ký tàu cá, đảm an toàn trong hoạt động đánh bắt; kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm theo thẩm quyền. Kiên quyết không cho tàu cá ra khơi khi không đảm bảo đầy đủ giấy tờ chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, không có Giấy phép Khai thác thủy sản.

4. Công an tỉnh: tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra tàu cá chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy; xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá không đảm bảo an toàn, không đầy đủ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm khi lưu thông trên các tuyến đường thủy nội địa.

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có nghề cá triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý tàu cá phân cấp tại các địa phương có hoạt động nghề cá do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70