Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/2010/CT-UBND tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 16/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2010/CT-UBND

Tân An, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14/5/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập và thông lệ quốc tế; đổi mới phương thức quản lý hóa đơn theo mô hình hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời thực hiện trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn và trao quyền tự chủ cho các Cục Thuế trong việc tự đặt in hóa đơn để bán, cấp cho một số đối tượng trên địa bàn, ngày 14/5/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về việc hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 51/2010/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011.

Việc thực hiện đúng các quy định về hóa đơn, chứng từ của các tổ chức, cá nhân sẽ tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân được thuận lợi. Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định trên được kịp thời, nghiêm túc và đạt được kết quả tốt, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ, như sau:

I. Trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh:

1. Kể từ ngày 01/01/2011, cơ quan thuế không bán hóa đơn cho cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tại điểm 2 mục I chỉ thị này). Cơ quan thuế chỉ bán hoặc cấp hóa đơn cho các hộ, cá nhân kinh doanh không phải là doanh nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân không kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ tự tạo hóa đơn để sử dụng dưới hình thức hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử. Do đó, doanh nghiệp phải tự xác định loại hóa đơn sẽ sử dụng, chuẩn bị thiết kế mẫu hóa đơn cho phù hợp, có những phương án về bảo mật để quản lý một cách tốt nhất, tránh bị giả mạo.

2. Doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hóa đơn tự in theo hướng dẫn tại điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (gọi tắt là Thông tư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP) chỉ được cơ quan thuế bán hóa đơn trong năm 2011, từ năm 2012 trở đi phải tự tạo hóa đơn để sử dụng theo quy định.

3. Các cơ sở kinh doanh cần nghiên cứu kỹ các quy định về hóa đơn trong Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP để tránh sai sót, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tác động xấu đến hoạt động của đối tác nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế nói chung.

II. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh:

1. Cục Thuế:

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP tại Cục Thuế để triển khai các công việc liên quan.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đài, báo tại địa phương để tuyên truyền kịp thời những nội dung mới của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Chuẩn bị và cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng và bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

- Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP để thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế biết nội dung tại điểm 1, 2 mục I chỉ thị này.

- Thực hiện đặt in hóa đơn để bán cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp tại điểm 2, mục I chỉ thị này, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương và để cấp cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

- Tổ chức công tác tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức thuế, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP đạt kết quả tốt.

- Tổ chức công bố đường dây nóng tại Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế huyện, thành phố. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP để xử lý kịp thời. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để chỉ đạo thực hiện.

2. Sở Tài chính: tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp nhằm ngăn chặn không để tình trạng doanh nghiệp in trên địa bàn lợi dụng thời điểm cuối năm để tăng giá, ép giá đối với doanh nghiệp đặt in hóa đơn;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp: thông báo, tuyên truyền các doanh nghiệp mới khi cấp đăng ký kinh doanh biết quyền, nghĩa vụ của mình trong việc đặt in, tự in hóa đơn từ ngày 01/01/2011. Đồng thời có kế hoạch hậu kiểm đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tránh việc lợi dụng lập doanh nghiệp “ma”, buôn bán hóa đơn bất hợp pháp;

4. Cơ quan Công an trên địa bàn thực hiện tốt quy chế phối hợp trong phòng, chống in lậu hóa đơn, hóa đơn giả, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; nắm bắt, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hình thức gian lận mới, lợi dụng sự thông thoáng nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đài, báo địa phương:

- Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung mới của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP từ nay đến 31/12/2010 và năm 2011;

- Sở Thông tin và Truyền thông rà soát các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động ngành in trên địa bàn, phối hợp cơ quan thuế thông báo cho các doanh nghiệp khác chủ động ký hợp đồng đặt in để đảm bảo các doanh nghiệp có đủ hóa đơn tự đặt in để sử dụng từ ngày 01/01/2011;

- Đài phát thanh truyền hình Long An, Đài phát thanh và truyền thanh các cấp dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền, phổ biến về Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và chỉ đạo của UBND tỉnh tại chỉ thị này;

- Báo Long An, Ban Biên tập trang thông tin điện tử tỉnh Long An dành chuyên mục để phổ biến, đăng tải các ấn phẩm tuyên truyền về Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP để cho tất cả các đối tượng tìm hiểu và chấp hành pháp luật.

6. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến về Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP trong phạm vi mình quản lý.

Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị này.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh bằng văn bản về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB -Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Thuế;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Trung tâm tin học tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, THY.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/2010/CT-UBND tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223