Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/CT-UB năm 1986 về việc công bố giá chỉ đạo của Nhà nước và quản lý giá trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 15/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 27/06/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 1986

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CÔNG BỐ GIÁ CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện chủ trương của Thường vụ Thành ủy về việc công bố giá niêm yết giá, tăng cường kiểm tra việc chấp hành giá, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

Việc công bố giá, niêm yết giá và tăng cường kiểm tra kỷ luật giá tại thành phố sẽ tiến hành theo ba bước sau đây :

1. Bước 1 :

- Cùng với việc công bố giá chỉ đạo của Nhà nước thành phố mở đợt vận động, tổ chức “Tất cả các đơn vị kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế tập thể, các hộ tư nhân kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ trên địa bàn thành phố đều phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết”.

- Cách tiến hành :

+ Đối với những hàng hóa và dịch vụ có giá chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp hiện hành thì thực hiện niêm yết và bán theo giá đó.

Trong bước này, giá bán lẻ gạo, thịt heo, muối, nước mắm thống nhứt trên thị trường xã hội thành phố (thị trường có tổ chức và thị trường không tổ chức đều bán một giá).

+ Đối với hàng hóa và dịch vụ chưa có giá chỉ đạo do tư nhân kinh doanh thì tự đăng ký giá niêm yết với cơ quan có thẩm quyền xác nhận (điểm bán ở đường phố do Phòng Vật giá quận, huyện xác nhận, điểm bán trong khu vực chợ do Ban quản lý chợ xác nhận). Sau khi được xác nhận, phải bán đúng giá đó.

Khi cần thay đổi giá niêm yết phải làm lại theo thủ tục như đăng ký giá niêm yết lần đầu.

- Việc công bố giá, cách thức tiến hành đăng ký niêm yết giá và xử lý vi phạm, về nguyên tắc là làm theo các quyết định số 75/QD-UB ngày 16-4-1985 và quyết định số 56/QĐ-UB ngày 15-4-1986 về phân cấp quản lý giá và quyết định số 55/QĐ-UB ngày 12-4-1986 về chế độ quản lý và xử lý vi phạm kỷ luật giá của Ủy ban nhân dân thành phố (có bản hướng dẫn cụ thể kèm theo).

Bước 1 hoàn thành trong vòng 10 ngày.

2. Bước 2 :

Trên cơ sở kết quả của bước 1, công việc của bước 2 là :

- Thành lập các đoàn kiểm tra của thành phố, quận, huyện, phường, xã (thành phần các đoàn kiểm tra: vật giá, quản lý thị trường, thương nghiệp, Đoàn thanh niên, phụ nữ, ban quản lý chợ…) để kiểm tra việc đăng ký niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

- Song song với việc làm trên, tiến hành đồng thời các việc sau :

+ Thương nghiệp XHCN tranh thủ nắm lực lượng hàng hóa và giá cả của nó tại gốc để tham gia thị trường và chỉ đạo ở bước 3.

+ Vận động thuyết phục tư thương ngành hàng ở chợ, các chợ trong khu vực gần nhau, niêm yết và bán thống nhất một giá.

+ Thực hiện thu thuế từ giá niêm yết (giá niêm yết là giá tính thuế).

- Bước 2 hoàn thành trong vòng từ 30 ngày đến 45 ngày.

3. Bước 3 :

- Những hàng thiết yếu mà thương nghiệp xã hội chủ nghĩa có đủ lực lượng: thực hiện niêm yết và bán một giá thống nhất trên thị trường xã hội.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm khác việc vi phạm kỷ luật giá.

Căn cứ chỉ thị này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

Ủy ban nhân dân quận, huyện, các sở, ban ngành thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chị thỉ này. Đề nghị Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể thành phố phối hợp chặt chẽ với chánh quyền các cấp trong việc vận động quần chúng tích cực hưởng ứng việc công bố giá, niêm yết giá và tăng cưởng kiểm tra kiểm soát kỷ luật giá.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-UB năm 1986 về việc công bố giá chỉ đạo của Nhà nước và quản lý giá trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.688

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47